9 építőmérnök hallgató a SWIETELSKY és a BME ÉMK új ösztöndíjprogramjában

Egy éves anyagi támogatásban és mentorálásban részesülnek, emellett vállalati gyakorlati ismereteket szerezhetnek műegyetemisták a SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. jóvoltából.

„Rögtön két ösztöndíjprogramot is indított vállalati partnerünk a műegyetemi építőmérnök hallgatók célzott támogatására, szakmai fejlődésük elősegítésére és gyakorlati ismereteik bővítésére. A tehetséggondozó kezdeményezésre nappali tagozatos hallgatók jelentkezését várták, míg a K+F ösztöndíj felhívásra mesterképzéses hallgatók mellett fiatal, 35 év alatti kutatók és posztgraduális képzésben résztvevők is jelentkezhettek, akik egy közös kutatócsoportot alkotva a cég és a tanszék közös fókuszterületén végeznek tudományos munkát” – foglalta össze az Építőmérnöki Kar (ÉMK) két új vállalati tehetséggondozó programjának célját Lovas Tamás, a kar oktatási dékánhelyettese. A két, egymással párhuzamosan elindított ösztöndíjprogramot a SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. hívta életre, amelyhez időközben a SWIETELSKY cégcsoport magas- és speciális mélyépítéssel, metróépítéssel és útépítéssel foglalkozó leányvállalata, a SWIETELSKY Magyarország Kft. is bekapcsolódott.

„Mindkét kezdeményezés mintaprogram a maga nemében: a diákoknak szóló lehetőség célja a gyakorlati ismeretek szélesítése, míg a kutatás-fejlesztési felhívás részeként a hallgatók bekapcsolódhatnak tudományos, gyakorlatorientált eredményekkel kecsegtető szakmai műhelymunkába, a tehetséges és elhivatott oktatók és doktoranduszok pedig célzott támogatáshoz juthatnak a választott tématerületükön, az ott létrehozott értékek gyakorlatba ültetésére” – fogalmazott az ÉMK dékánhelyettese, aki szerint nem elhanyagolható előny az sem, hogy az ösztöndíjas fiatalok olyan témákon dolgozhatnak, amelyek TDK-pályamunkáikat vagy a későbbi szakdolgozatuk témáit készítik elő. Ezen túl a mérnökhallgatók testközelből beleláthatnak egy vállalat napi működésébe, megismerhetik annak céges kultúráját, és aktuális építőmérnöki feladatokkal foglalkozhatnak. „Mindkét ösztöndíj erősíti a hallgatók elkötelezettségét szűkebb szakterületük iránt, a programban sikeresen teljesítőket akár álláshoz is segítheti.”

A pályázatot közzé tevő SWIETELSKY Vasúttechnika Kft. elkötelezett abban, hogy segítse a hallgatók tanulmányainak és ismereteinek fejlesztését, biztosítva ezzel a mérnökutánpótlást többek között a vasúti közlekedés terén. A hallgatói felhívásra sikeresen pályázó 6 műegyetemi építőmérnök hallgató havi 100.000 forint ösztöndíj mellett mentorálásban is részesül. A kijelölt szakmai vezetők egy éven át segítik, támogatják mentoráltjaikat, biztosítják számukra a megfelelő körülményeket és fejlődési lehetőséget. Az ösztöndíjas hallgatók hetente minimum 8 kontaktóra keretében projekthelyszínen, telephelyen vagy irodában lehetnek jelen, angol nyelvi kurzust biztosítanak számukra, részt vehetnek két szabadon választott vasúti konferencián vagy szakmai rendezvényen, meglátogatják a kiíró fischamendi telephelyét, és a nyár folyamán pedig teljes munkaidős időszakos állásra is pályázhatnak a SWIETELSKY Vasúttechnika Kft-hez. A kutatás-fejlesztési felhívás 3 fős nyertes kutatócsoportját Vinkó Ákos, az ÉMK Út- és Vasútépítési Tanszék adjunktusa vezeti, a kutatócsoport tagjai havi 200.00 forint díjazásban részesülnek. Az ösztöndíjprogram keretében a fiatalok oktatói támogatással „A digitális vasút, illetve okoseszközök a kivitelezés szolgálatában” című projektet dolgozzák ki. A nyertes oktatói-hallgatói formáció a magyarországi vasúti infrastruktúra elenyésző mértékű digitalizációs lehetőségeinek kidolgozásán és megoldásán folytat vizsgálatokat.

A programot a SWIETELSKY valamennyi tagvállalatára kiterjesztették, így a hallgatóknak még több lehetőségük lesz arra, hogy megtalálják a számukra leginkább testhezálló gyakorlati helyet. A hallgatóknak szóló két ösztöndíjpályázattal a kiíró SWIETELSKY a szakmának is üzent: az utánpótlás fontosságát hangsúlyozva követendő példaként ajánlják a versenytársaknak az egyetemekkel való együttműködést, mellyel kezelhető a mérnökhiány.

„Az Építőmérnöki Kar és ipari partnerei egyaránt nyitottak a kooperatív képzési formák irányába. Az ilyen együttműködések keretében a hallgatók szakmai tapasztalatot szerezhetnek olyan piaci szereplőknél, amelyek később akár munkáltatóként is szóba jöhetnek, másrészről e képzési formák révén az oktatók közvetlen információt kaphatnak az aktuális munkaerőpiaci igényekről” – fogalmazott Lovas Tamás, hangsúlyozva, hogy az ÉMK folyamatosan lépéseket tesz, hogy a kar képzési palettája eleget tegyen az egyre inkább erősödő digitalizációs követelményeknek is. Az ipar támasztotta igényekre válaszként az ÉMK 2021 februárjában elindította a BIM (Building Information Modeling, magyarul építmény-információs modellezés) szakmérnöki szakirányú továbbképzési szakot, amelyben az építőipar jövőjét meghatározó szemléletre oktatják a hallgatókat az építőipari folyamatok és módszertanok újszerű, komplex megközelítésével. A nagy érdeklődésre való tekintettel már az első félévben az eredetileg tervezett hallgatói létszám kétszeresével kezdődött el az oktatás. Gyakorló építőmérnökök, kisebb részben építészmérnök és gépészmérnökök választották a szakmérnöki végzettséget adó képzést azzal a céllal, hogy szélesítsék szakmai perspektívájukat, újszerű ismereteket sajátítsanak el az építmények tervezési és építési folyamatainak komplex, mindenre kiterjedő, BIM környezetekben készült digitális modellek támogatásával történő szimulálásáról és optimalizálásáról. „Célunk, hogy a kar ezen szakirányú továbbképzési szakján a BIM rendszerek, folyamatok, alkalmazások, menedzsment terén korszerű tudással rendelkező mérnököket képezzünk, akik a munkájukhoz szükséges jogi, hatósági, szakági ismeretekre is szert tehetnek, megismerve a BIM horizontális célokat követő, mindent átszövő jelentőségét. A képzés életre hívásával arra is törekszünk, hogy a nálunk végzett szakemberek mérnökként értsék és átlássák a folyamatokat, miközben hatékonyan együttműködnek a tervezés és kivitelezés egyes részterületeivel” – zárta az interjút az oktatásfejlesztési célok jelentőségét kiemelve Lovas Tamás oktatási dékánhelyettes.

(A BIM szakmérnöki szakirányú továbbképzési szakról a bme.hu egy korábbi írásában tudósított – szerk.)

 

 

TZS-HA

Fotók forrása: Magyar Építők, Pixabay