„Egy forró, sokakat foglalkoztató tudományos témában szeretnék új eredményekre jutni”

A biztonságos és hatékony gyógyszergyártás terén folytatott kutatásaiért „L’Oréal – UNESCO A Nőkért és a Tudományért” díjat nyert Pataki Hajnalka, a BME VBK vegyészmérnöke.

 

„Az utolsó lehetőséget ragadtam meg, hogy pályázzak erre a díjra. A 35. év alatti kutatónők versenyében először, ám a korhatár elérése miatt utoljára nyújtottam be a pályamunkámat, és őszintén meglepődtem, hogy a szakmai zsűri az én kutatásomat vélte az egyik legígéretesebbnek” – vallotta Pataki Hajnalka, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (VBK) Szerves Kémia és Technológia Tanszékének tudományos munkatársa, aki elnyerte a L’Oréal–UNESCO A Nőkért és a Tudományért magyar ösztöndíjat. A fiatal vegyészmérnök szakember hatékony, gyors és a biztonságos gyógyszergyártást segítő kristályosítási technológiák megalkotásán dolgozik. Eljárásaival a kristályosítás során bármikor ellenőrizhetők a hatóanyagok minősége, szükség esetén módosítások is végrehajthatók.

Idén már 19. alkalommal hirdették meg a L’ORÉAL Magyarország és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság közös, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) védnökségével fémjelzett „L’ORÉAL–UNESCO MAGYAR ÖSZTÖNDÍJ a Nőkért és a Tudományért” programot.

Az ösztöndíj célja, hogy a fiatal tudós nőket és kutató szakembereket kiemelkedő és gyakorlatba vehető tudományos eredmények elérésére serkentse, továbbá ösztönözze és előmozdítsa a magyar nők helyzetét a tudományos és kifejezetten kutatói pályán, a legkülönbözőbb kutatási területeken.

A külföldön már több mint 20 éves hagyománnyal rendelkező program hazai változatán Magyarország egész területéről az állami felsőoktatási intézményekben, ezek kutató intézményeiben, vagy bármely kutatóhálózat intézményében dolgozó, magyar állampolgárságú hölgyek vehetnek részt, akik a természettudományok, az élettudományok vagy az anyagtudományok valamelyikén tudományos kutatással foglalkoznak.

L'Oréal-UNESCO Nőkért és a Tudományért Díjátadó ünnepség

A felhívást két kategóriában hirdették meg: 1. 35 év alatti, vagy 2021-ben 35. életévüket betöltő nők körében; 2. 45 év alatti, vagy 2021-ben 45. életévüket betöltő hölgy kutatók számára. Mindkét kategóriában 2-2 millió forint szakmai és személyes célokra is fordítható ösztöndíjjal támogatják a díjazottakat. Az ösztöndíjak odaítéléséről minden alkalommal szakmai zsűri dönt. Az elmúlt 19 évben 51 magyar kutatónő részesült az elismerésben.

Nemzetközi szinten ezt a kitüntetést nyerték el 2016-ban Emmanuelle Charpentier és Jennifer A. Doudna, akik 2020-ban Nobel-díjat kaptak a genomszerkesztésben forradalminak számító módszer kidolgozásáért.

A Pataki Hajnalkával készített portréfilm a L’Oréal Group facebook oldalán tekinthető meg.

2021-ben L’Oréal–UNESCO A Nőkért és a Tudományért magyar ösztöndíjat elnyerte továbbá: Wilhelm Imola, a Szegedi Biológiai Kutatóközpont munkatársa az agyban kifejlődő áttétes daganatok kialakulását vizsgálja. Elemzéseiben górcső alá veszi, ahogyan a rákos sejtek átjutnak az agy szigorúan őrzött védelmi rendszerén, és arra is megoldást keres, hogyan állíthatók meg ezek a káros sejtek.

Pataki Hajnalka a gyógyszergyártás szigorúan ellenőrzött folyamataiba szeretne újítást behozni. Komoly dologra vállalkozott, ugyanis egy hatóságilag rendkívül szigorúan szabályozott, a már jól bevált szakaszos eljárásain nehezen módosító iparágat célzott meg. Manapság az előállított gyógyszerek minőségét elsősorban a kiindulási és a végtermékek ellenőrzésével végzik, a folyamatokat indokolt esetben egy-egy mintavétellel követik. Ez a minőségellenőrzési módszer és a szakaszos gyártástechnológia a gyártók szempontjából költséges: töredezetté teszi az előállítást és megnyújtja annak idejét, emellett bárminemű eltérés esetén az anyagok utólagos korrekciója a termékek újrafeldolgozásával történik, ami idő- és pénzbeli veszteség termelői oldalon.

Az elmúlt másfél évtizedben egy komoly paradigmaváltás formálódik a gyógyszergyártás iparágán belül: a kutatók az ún. folyamatos feldolgozást lehetővé tevő technológiákkal kísérleteznek. Nagy érzékenységű szenzorokkal a folyamatok közbeni szabályozás megvalósítása a céljuk. Ez a szenzoros folyamatszabályozás egyet jelent azzal, hogy a paraméterek gyártás közbeni célzott változtatásával kontrollálható a minőség, ám nemcsak az egyes szakaszok végén, hanem az előállítás tetszőleges pillanatában is. Pataki Hajnalka is hasonló babérokra tör: a gyorsabb és a fenntarthatóbb hatóanyag-tisztítás lehetséges módjait kutatja. Olyan eljárások megalkotására törekszik, amelyekkel rövidebb idő alatt, kevesebb energiát és környezetre káros oldószert alkalmaznak a kristályos hatóanyag gyártásához. Hajnalka minőségellenőrzési szenzorokat használ kristályosodási technológiáihoz, amelyekkel górcső alá veszi a gyógyszerhatóanyagokat és az azokat alkotó kristályok minőségét, szükség esetén módosítja azokat.

Pataki Hajnalka szakmai életpályája

2009. okleveles vegyészmérnök, gyógyszeripari szakirány (BME VBK)

2013. PhD-fokozat megszerzése (Oláh György Doktori Iskola, BME VBK)

 

Ösztöndíjak, kitüntetések

2007-2009 TEVA Magyarország Zrt. Hallgatói Ösztöndíj

2014-2017 MTA posztdoktori ösztöndíj

2017-2021 OTKA-PD posztdoktori ösztöndíj

2018-2022 Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2018-2019 ÚNKP-18-4 Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

2020-2021 ÚNKP-20-5 Új Nemzeti Kiválóság Program, Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj

 

Szakmai, közéleti tevékenység

2011-től tag, Magyar Gyógyszerésztudományi Társaság

2009-től tag, Magyar Kémikusok Egyesülete, Kristályosítási és Gyógyszerformulálási Szakosztály

 

Összesen 48 folyóirat cikk (független hivatkozások száma 838, összes hivatkozások száma 1126, összesített impakt faktor 129,5), több magyar és angol nyelvű konferenciaelőadás és poszter.

A műegyetemi vegyészmérnöknő célja, hogy utólagos feldolgozás nélkül, szabályozottabban állítson elő gyógyszer-hatóanyagkristályokat. Az általa is tanulmányozott kristályosítás egy köztes lépés a hatóanyag előállítása és formulálása között. A megfelelő folyamatkörülményekkel a hatóanyag tisztaságán túl annak fizikai tulajdonságai is befolyásolhatók. Ilyen például a kristályszerkezet, ami a hatóanyag oldhatóságán keresztül annak biohasznosulásáért felelős a szervezetben: ez a paraméter határozza meg az emberi testbe juttatott hatóanyag mennyiségét a kívánt hatás elérése érdekében. „Az eltérő kristályszerkezetű hatóanyagok önálló hatóanyagként is értékesíthetők, továbbá ez a kristályos szerkezet az eltarthatóságukra is hatással lehet. A kristályok mérete ezen túl meghatározza, milyen gyorsan oldódik fel a szervezetben az adott anyag és mikor következik be a kívánt hatás. Másrészt a kristályos, jól gördülő szemcse formátum egy könnyen feldolgozható hatóanyagot eredményezhet” – ecsetelte a részleteket arról a módról, amely megteremheti a gazdaságosabb, fenntarthatóbb, gyorsabb és pontosabban tervezhető gyógyszergyártás feltételeit.

Folyamatfelügyelő és -analizáló technológiák a gyógyszerhatóanyag kristályosításban

Pataki Hajnalka tagja a tanszékén működő FirePharma – Gyógyszer-, környezet- és biztonságtechnológiai kutatócsoportnak is, ahol kutatótársaival többek között folyamatos készítménytechnológiai eljárásokkal, a kristályosodás és formulációs lépések matematikai modellekkel történő felírásával, új szenzoros folyamatszabályozások kidolgozásával és az integrált gyártási láncban zajló folyamatok prognosztizálásával foglalkoznak. A díjazott vegyészmérnöknő e munkacsoport keretében végzi folyamatos szenzoros módszerekkel kapcsolatos elemzéseit is. „Magyarországon és nemzetközi szinten is aktívan foglalkoztatják a kutatókat a gyógyszerhatóanyag-kristályosításban rejlő lehetőségek. Ám az egyes kutatócsoportok különböző fejlesztéseket végeznek és azok végső célja is változatos. A téma népszerűsége az előnye mellett egyben a hátránya is: nehéz olyan szűkebb területet találni, ahol egy kutató egyedit mutathat és kitűnhet társai közül” – tekintett ki a választott kutatás szélesebb perspektívájára a műegyetemi vegyészmérnöknő. Nézete szerint a folyamatos szabályozott technológiák bevezetése hosszútávon idő- és költségbeli megtakarítást eredményez, emellett lehetőséget ad kisebb, automatizált gyártóhelyek kialakítására, ezáltal is csökkentve a globális ellátás problémáit.

 Firepharma kutatócsoport

Pataki Hajnalka a bme.hu-nak adott interjúban elárulta, hogy a természettudományok iránti vonzalma már általános iskolában kialakult. Eleinte érdekelte a jogi szakma, ám hamar rájött, hogy a kémia területén találhatja meg számításait, e téren tud kiteljesedni. Emiatt esett választása a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar képzésére továbbtanuláskor. A diploma megszerzése után úgy döntött, az ipar helyett egyetemi kutatóként építi tovább karrierjét. „Sosem gondolkodtam váltáson. A Műegyetemen a kutatócsoportunkban a tudományos munka iránti pozitív szemlélet a mérvadó. Emberileg és szakmailag is kiváló kollégákból álló csapatban, és egy olyan támogató közösségben dolgozhatok, ahol a társaimra szakmai és magánéleti kérdésekben egyaránt számíthatok.” Hajnalka úgy véli, kutatóhelye számára megadja mindazt, amit egy fiatal szakember fontosnak tart: a felmerült tudományos problémák megoldása során teret nyer a kreativitása, az ipari igények és a nemzetközi trendek függvényében szabadon megválaszthatja azt a kutatási témát, amelyet magáénak érez, amelyben kihívásokat lát, és amelyben kiteljesítheti önmagát. „Nőként, édesanyaként és egyben kutatóként engem ez a légkör és az itteni lehetőségek tartanak a Műegyetem” – zárta gondolatait a bme.hu-nak adott interjúban Pataki Hajnalka.

 

TZS-HA

Fotók: L’Oréal Magyarország