Egyetemünkön tartott előadást az OECD Nukleáris Energia Ügynökségének főigazgatója

Az atomerőművi kapacitások megtöbbszörözésének kulcsszerepe van a dekarbonizációs célok és a gazdasági növekedés együttes fenntartásában.

2021. november 30-án a BME-re látogatott William D. Magwood, az OECD Nukleáris Energia Ügynökségének (OECD NEA) főigazgatója, akit Aszódi Attila, a BME TTK dékánja a Nukleáris Technikai Intézet (NTI) doktorandusz hallgatói és munkatársai közreműködésével körbevezetett az NTI Particle Image Velocimetry (PIV) Laboratóriumában, majd a mérési eljárás ismertetését követően bemutatta az atomerőművi pálcaköteg mérésekre előkészített berendezést, és demonstrálta annak működését.

William D. Magwood megtekinti a BME Nukleáris Technikai Intézetének PIV Laboratóriumát

Egyetemünkön tett látogatása során az OECD NEA főigazgatója a BME TTK, a BME Energetikai Szakkollégium, a MET Ifjúsági Tagozata és a BME TTK Hallgatói Képviselet közös rendezésében “The New Nuclear Energy Future: Opportunities and Challenges” címmel élő tantermi előadást is tartott, amelyet az Energetikai Szakkollégium online is közvetített.

Az OECD NEA főigazgatója, William D. Magwood előadást tart a BME Q épületében

Az előadása során az OECD NEA vezetője ismertette a Nukleáris Energia Ügynökség tagállami összetételét, kitért a szervezet fő feladatköreire, továbbá a NEA által működtetett nemzetközi együttműködésekre és projektekre. Az OECD NEA 2019-ben, Nuclear Education, Skills and Technologies (NEST) Framework néven nukleáris energetikai oktatási, tudásátadási és technológiai innovációs együttműködési platformot hozott létre. A főigazgató kifejtette, hogy a BME számára is lát lehetőséget az együttműködési platformban történő jövőbeli részvételre. Az OECD NEA nagy hangsúlyt fektet a nukleáris energetika szakterületén a nemek közötti egyenlőség kérdésére is. Az OECD NEA egy vonatozó munkacsoportja (Gender Balance Task Group) jelenleg éppen egy 8200 fős, reprezentatív, a nukleáris energetika területén tevékenykedő nők által kitöltött kérdőív eredményeit értékeli.

William D. Magwood kitért arra is, hogy a Párizsi Megállapodásban foglalt vállalások teljesítésének, így a dekarbonizációs céloknak – a gazdasági növekedés folyamatos fenntartása melletti – elérése érdekében az OECD tagállamok, köztük hazánk is, kulcsszerepet szánnak az atomenergiának. 2020 végén összesen körülbelül 55 GW-nyi új, III vagy III+ generációs atomerőmű állt építés alatt a világon, becslések szerint pedig 2050-re az építés és tervezés alatt álló blokkok több mint 300 GW rendelkezésre álló kapacitást fognak biztosítani. A főigazgató emellett rávilágított arra is, hogy az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi munkacsoport (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) által elemzett, a globális hőmérsékletemelkedés 1.5°C-ban történő limitálásához szükséges kibocsátási szcenáriók 2050-re átlagosan 1160 GW beépített atomerőművi kapacitással számolnak, ami gyakorlatilag a jelenlegi összes atomerőművi kapacitás megháromszorozását igényli.

Az OECD NEA vezetője előadásában nagy hangsúlyt fektetett a kis moduláris reaktorok (Small Modular Reactors, SMRs) fejlesztésének jelenlegi helyzetére is. Mivel innovatív atomerőművi technológia, a BME Nukleáris Technikai Intézetén belül is folynak kis moduláris reaktorokkal kapcsolatos kutatások, többek között az ECC-SMART Európai Unió által finanszírozott projekt keretein belül. A főigazgató kiemelte továbbá a világon már üzemelő atomerőművi blokkok üzemidő-hosszabbításának fontos szerepét a dekarbonizációs célok elérésében.

Az OECD NEA főigazgatója által tartott előadás megtekinthető az alábbi linken.

 

Babcsány Boglárka, BME TTK - HA

Fényképek forrása: Aszódi Attila