„Önök a tudományos és szakmai fejlődésüket is szolgáló többletfeladatokat vállaltak”

Az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság hagyományos záróünnepségén az elmúlt év legkiválóbb TDK-zó hallgatói és felkészítő oktatóik eredményeit ismerték el.

„Gratulálok TDK-zó hallgatóinknak, hiszen Önök olyan többletfeladatot vállaltak, amely nemcsak a tudományos, hanem a szakmai fejlődésüket is szolgálja” – szólította meg Czigány Tibor rektor az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság (ETDB) záróünnepségének közönségét, ahol a Tudományos Diákköri mozgalomban eredményes diákok és mentoráló oktatóik munkáját ismerték el. A rektor rámutatott, egyes hallgatók a felvételi többletpontok miatt TDK-ztak, de a többségük azért, mert egy érdekes szakterületen szeretett volna elmélyültebb tudást szerezni, vagy egy nagy hatású oktató hívta fel a figyelmüket egy terület érdekességére. Czigány Tibor felidézte, mintegy 35 éve ő is hallgatóként ült a díjátadón, később pedig oktatóként tevékenykedve segítette tanítványait. A TDK-val mindenképpen nyernek a fiatalok: ebből az eredményből a munkáltatók számára is világos, hogy a jelölt képes a minőségi munkára. „Hívom önöket, jöjjenek doktorandusznak, oktatónak, kutatónak, mert ez a leggyönyörűbb szakma a világon!” – zárta gondolatait a rektor, aki köszönetet mondott a konzulenseknek is az áldozatos többletmunkáért.

Az ünnepi ülés elnökségének tagjai: Czigány Tibor rektor, Szilágyi Brigitta egyetemi docens, az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság (ETDB) elnöke, Pakucs János, a Pro Progressio Alapítvány kuratóriumának elnöke, valamint Szili Ákos, az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) elnöke.

 

Az idei év díjazottai:

A TDK Rektori Különdíjakat azok nyerték el, akik a BME házi Tudományos Diákköri Konferencián I. helyezést értek el dolgozatukkal. Őket és munkájukat segítő oktatóikat – immáron hagyományosan – a karok Tudományos Diákköri Tanácsai terjesztették fel az elismerésre.

 

Építőmérnöki Kar:

Petresevics Fanni

Dolgozatának címe: Átszellőztetett homlokzatburkolati rendszerek BIM alapú energetikai tervezése

Témavezetők:

Nagy Balázs adjunktus, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Fürtön Balázs PhD-hallgató, Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

 

Gépészmérnöki Kar:

Haba Tamás

Dolgozatának címe: Mechatronikai rendszerek modellezése bakteriális evolúciós algoritmussal

Témavezetők:

Budai Csaba adjunktus, Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék

Botzheim János egyetemi docens, ELTE Informatikai Kar

 

Építészmérnöki Kar:

Regős Krisztina

Dolgozatának címe: Egy kétcsúcs tétel normális cella-felbontásokra

Témavezetők:

Domokos Gábor egyetemi tanár, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

G. Horváth Ákos egyetemi tanár, Geometria Tanszék

 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Pál Domonkos

Dolgozatának címe: Cirrhosisos és hepatokarcinómás májszövetek glikomikai és proteomikai jellemzése

Témavezetők:

Turiák Lilla tudományos főmunkatárs, Természettudományi Kutatóközpont

Tóth Gábor tudományos segédmunkatárs, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar:

Bajczi Levente

Dolgozatának címe: Ellenpélda-alapú absztrakció finomítás alkalmazásai párhuzamos programokon

Témavezető:

Molnár Vince adjunktus, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar:

Matiscsák Eszter

Dolgozatának címe: A city logisztikában alkalmazható önszerveződő konszolidáció meghatározó kérdései

Témavezetők:

Bóna Krisztián egyetemi docens, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

Sárdi Dávid Lajos PhD-hallgató, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

 

Természettudományi Kar:

Pfeifer Dániel

Dolgozatának címe: Új mohó algoritmus vine-kopulák megépítésére

Témavezető:

Kovács Edith Alice egyetemi docens, Differenciálegyenletek Tanszék

 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:

Győri Luca Andrea

Dolgozatának címe: Élménybevonódást növelő innovatív marketing megoldások a kulturális szolgáltatásokban

Témavezetők:

Petruska Ildikó egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék,

Iványi Tamás tanársegéd, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

Az 1987-ben alapított „TDK Munkáért” oktatói emlékplakettek díjazottai – szintén a karok Tudományos Diákköri Tanácsai javaslatára – sok éven keresztül, életük részévé tették a hallgatók tudományos munkára történő nevelését. Szabadidejükben is foglalkoztak a diákokkal és jelentős szerepet vállaltak a díjazott dolgozatok elkészítésében.

 

Építőmérnöki Kar:

Siki Zoltán adjunktus, Általános- és Felsőgeodézia Tanszék

 

Gépészmérnöki Kar:

Kristóf Gergely egyetemi docens, Áramlástan Tanszék

 

Építészmérnöki Kar:

Domokos Gábor egyetemi tanár, Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék

 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Tömösközi Sándor egyetemi docens, Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék

 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar:

Ekler Péter egyetemi docens, Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar:

Sárdi Dávid Lajos PhD-hallgató, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

 

Természettudományi Kar:

Hujter Mihály egyetemi docens, Differenciálegyenletek Tanszék

 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:

Hellner Szelina igazgatóhelyettes, testnevelő tanár, Testnevelési Központ

 

A Pro Progressio Alapítvány Tudományos Diákköri Ösztöndíját 1998 óta kaphatja meg karonként egy-egy hallgató TDK tevékenysége elismeréseképpen a kari Tudományos Diákköri Bizottság javaslatára.

 

Építőmérnöki Kar:

Négyesi Klaudia

Dolgozatának címe: A csapadékintenzitás összegyülekezési időre gyakorolt hatásának vizsgálata csapadék-lefolyás modellezés segítségével

Témavezető:

Nagy Eszter Dóra PhD-hallgató, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

 

Gépészmérnöki Kar:

Mihályi Levente

Dolgozatának címe: Összetett járműszerelvény tolatásának szabályozása időkésés figyelembevételével

Témavezetők:

Takács Dénes egyetemi docens Műszaki Mechanika Tanszék

Vörös Illés doktorandusz

 

Építészmérnöki Kar:

Berczeli Sára

Dolgozatának címe: Élményítmény

Témavezető:

Bartha András Márk adjunktus, Középülettervezési Tanszék

 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Honti Barbara

Dolgozatának címe: Dimetilformamid-modell fejlesztése vízzel való elegyedés alapján

Témavezető:

Jedlovszky Pál egyetemi magántanár, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar:

András Levente

Dolgozatának címe: Folyékony fém közegű hűtőrendszer fejlesztése

Témavezetők:

Bognár György egyetemi docens, Elektronikus Eszközök Tanszéke

Neumann Péter adjunktus, Elektronikus Eszközök Tanszéke

 

 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar:

Kulcsár Máté

Dolgozatának címe: Autonóm járműves elővárosi mobilitási szolgáltatás közúti forgalomra és környezetre gyakorolt hatásainak becslése

Témavezető:

Földes Dávid tudományos munkatárs, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

 

Természettudományi Kar:

Sudár Ákos

Dolgozatának címe: Statisztikai motivációjú iteratív képrekonstrukciós eljárás alkalmazása proton komputertomográfiában

Témavezetők:

Légrády Dávid egyetemi docens, Nukleáris Technika Tanszék

Varga-Kőfaragó Mónika fiatal kutató – Wigner FK

Barnaföldi Gergely Gábor tudományos főmunkatárs – Wigner FK

 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:

Németh Marcell

Dolgozatának címe: Mesterséges intelligenciát használó algoritmikus kereskedés alkalmazhatósági vizsgálata

Témavezetők:

Szűcs Gábor egyetemi docens, Távközlési és Médiainformatikai Tanszék

Ónozó Lívia főosztályvezető, Magyar Nemzeti Bank

 

Az alapítvány a hallgatói TDK ösztöndíj mellett 2000-ben létrehozta az Oktatói TDK ösztöndíjat is, melyet karonként 1-1 olyan oktató nyerhet el, akinek folyamatosan van TDK-n vagy OTDK-n eredményesen szereplő hallgatója.

 

Építőmérnöki Kar:

Farkas Dávid tanársegéd, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

 

Gépészmérnöki Kar:

Takács Dénes egyetemi docens, Műszaki Mechanikai Tanszék

 

Építészmérnöki Kar:

Vasáros Zsolt egyetemi tanár, Exploratív Építészeti Tanszék

 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Pukánszky Béla professor emeritus, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar:

Molnár Vince adjunktus, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

 

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar:

Kovács Gábor adjunktus, Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszék

 

Természettudományi Kar:

Lévay Péter tudományos főmunkatárs, Elméleti Fizika Tanszék

 

Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar:

Iványi Tamás tanársegéd, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

 

2011-ben az alapítvány OTDK hallgatói és tanári ösztöndíjat is meghirdetett. Ebben azok a műegyetemi hallgatók részesülhetnek, akik az OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia Aranyérmet kaptak, OTDK tanári ösztöndíjat pedig azon BME oktatók kaphatnak, akiknek hallgatói az OTDK konferencián elért eredményük alapján Pro Scientia díjban részesültek.

 

Építőmérnöki Kar:

Lükő Gabriella

Dolgozatának címe: Hullámzáskeltette turbulens impulzus- és hőáramok becslése tavi légkör-víz határfelületen

Témavezető:

Torma Péter egyetemi docens, Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék

 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Horváth Anna Réka

Dolgozatának címe: Metanol és szuperkritikus szén-dioxid elegyedési tulajdonságainak vizsgálata számítógépes szimulációs módszerekkel

Témavezető:

Jedlovszky Pál egyetemi magántanár, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

 

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar:

Dargó Gyula

Dolgozatának címe: Cinkona és prolin alapú organokatalizátorok szintézise, és alkalmazása sztereoszelektív reakciókban

Témavezető:

Kupai József egyetemi docens, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar:

Varnyú Dóra

Dolgozatának címe: PET rekonstrukció javítása a fotondetektálás mélységének modellezésével

Témavezető:

Szirmay-Kalos László egyetemi tanár, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

 

Villamosmérnöki és Informatikai Kar:

Reizinger Patrik

Dolgozatának címe: Figyelmi mechanizmus-alapú, kíváncsiság-vezérelt mély megerősítéses tanulás modellek

Témavezető:

Szemenyei Márton adjunktus, Irányítástechnika és Informatika Tanszék

 

Természettudományi Kar:

Hajas Tamás Zoltán

Dolgozatának címe: Tranziens reaktorfizikai folyamatok vizsgálata saját fejlesztésű, végeselem-módszeren alapuló diffúziós kóddal

Témavezető:

Babcsány Boglárka tudományos segédmunkatárs, Nukleáris Technika Tanszék

 

A rendezvény zárásaként a kilenc nívós európai egyetem által tavaly megalakított EELISA szövetség nyújtotta lehetőségekről tartott előadást Lovas Tamás, az Építőmérnöki Kar oktatási dékánhelyettese. Prezentációjában az érdeklődők olyan kérdésekre kaphattak választ, hogy mit csinál az európai mérnökdiplomás, hogyan lehetnek a BME diákjai EELISA hallgatók, hogyan működnek majd az európai egyetemek közös képzései, mit és milyen oktatási módszertannal oktatnak majd az elkövetkező években. (A program indulásáról a bme.hu egy korábbi cikkében beszámolt.

 

HA-TZS

Fotó: Víg Johanna