Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

„Találjuk fel a jövőt!” – a Gábor Dénes-díj idei BME-s kitüntetettjei

2021. 12. 20.

Műegyetemi oktató-kutatók és hallgatók szakmai munkáját is díjazták a hazai civil szféra egyik legnevesebb műszaki alkotói elismerésével.

Négy műegyetemi kutatót és két BME-s hallgatót is díjazott a NOVOFER Alapítvány a 33. alkalommal kihirdetett Gábor Dénes-díj kapcsán. A decemberre tervezett díjátadó ünnepséget a jelenlegi pandémiás helyzettel indokolva egy későbbi időpontra halasztották.

Gábor Dénestől származik a „Találjuk fel a jövőt!” jelmondat üzenete különösen aktuálissá vált az élet számos területén, úgy, mint a fenntartható fejlődés, a nyersanyag-, energia- és hulladékgazdálkodás vagy foglalkoztatottság, amelynek dilemmáira a tudatosan alakított jövő hozhat megoldást. A most kitüntetett szakemberek és hallgatók munkássága, szakmai eredményei és hivatásuk, szakterületük iránti elkötelezettségük elismeréseként részesültek díjazásban, példaként állítva őket pálya- és diáktársaik számára.

A Gábor Dénes-díjat 1989-ben alapította a NOVOFER Alapítvány a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka, a technológiai fejlesztés terén nyújtott kiemelkedő teljesítmények elismerésére. Az idén 33. alkalommal kiosztott díjban eddig 256-an részesültek az IT-távközlés, a gépipar, az energetika, a vegyészet és a gyógyszeripar, a mezőgazdaság és a biotechnológia, valamint az üzleti menedzsment és az oktatás területén elért eredményeikért.

 

 

Gábor Dénes Életmű Díjban részesült Petz Ernő gépészmérnök, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára és a Paksi Atomerőmű Rt. nyugdíjas vezérigazgatója az energetika, atomenergetika alkalmazásával összefüggő innovatív tevékenységéért, a nukleáris erőművi irányítástechnika és rendszertechnika gyakorlati alkalmazásai területén folytatott kutatásaiért, valamint a hazai energetika csaknem minden területét lefedő oktatási és közéleti tevékenységéért.

 

A 2021-es év Gábor Dénes-díjjal kitüntetett műegyetemi oktatói:

 

Dunai László építőmérnök, a BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK) korábbi dékánja, a kar Hidak és Szerkezetek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az acélszerkezetek numerikus modell alapú tervezésének és az innovatív acél- és öszvérszerkezetek szerkezeti és technológiai fejlesztési tevékenységéért, továbbá a meglévő és történeti szerkezetekhez kapcsolódó szakmai tevékenységéért, az új Duna-hidak tervezésében és speciális épületek szerkezeteinek statikai méretezésében való meghatározó közreműködéséért.

 

Kiss Rita Mária építőmérnök, a BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) Mechatronikai, Optika és Gépészeti Informatikai Tanszék (MOGI) tanszékvezető egyetemi tanára, az emberi mozgásvizsgálatok feltételeinek megteremtéséért, ezen belül az Augmented Reality markerek használatára alapozott eljárás kidolgozásáért, a gerinc alakjának mozgásvizsgálaton alapuló meghatározásáért, az optikai mozgásvizsgálati rendszerek hitelesítési módszerének kifejlesztéséért, az emberi egyensúlyozó-képesség tesztelésére és a humán szövetek mechanikai jellemzőinek mérésére kidolgozott módszereiért.

 

Váncza József villamosmérnök, BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) Gyártástudomány és -technológia Tanszék egyetemi docense, valamint az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium vezetője, a mesterséges intelligencia műszaki alkalmazásainak kifejlesztéséért, különös tekintettel fejlett robotikai alkalmazások, intelligens vezérlések és okos energetikai rendszerek kialakítására, az ember - robot együttműködés, továbbá a kooperatív és fenntartható termelés magas szinten kimunkált szempontjaira.

 

 

2021-ben két műegyetemi hallgató is elnyerte a Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjat.

 

Regős Krisztina építészmérnök hallgató az „Egy kétcsúcs tétel normális cella-felbontásokra” tárgyú dolgozatáért. Konzulensei voltak Domokos Gábor (egyetemi tanár, BME ÉPK Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék) és G. Horváth Ákos (tanszékvezető, habilitált egyetemi tanár, BME TTK Matematika Intézet Geometria Tanszék).

 

Schäffer Ádám vegyészmérnök hallgató a „Hibrid kompozitok: mechanikai tulajdonságok és deformációs mechanizmusok” tárgyú dolgozatáért. Konzulense Várdai Róbert (FKAT).

 

A 2021-es év további Gábor Dénes-díjasai:

Gábor Dénes-díjban részesült további hazai alkotók:

Maurovich Horvat Pál orvos, az Semmelweis Egyetem Orvosi Képalkotó Klinika igazgatója;

Pardi Norbert biológus, a Pennsylvaniai Egyetem adjunktusa;

Zsoldos Ibolya, matematikus-mérnök, a Széchenyi István Egyetem tanszékvezető egyetemi tanára.

In Memoriam Gábor Dénes elismerésben részesült Gödölle, Kékes, Mészáros & Szabó Szabadalmi és Védjegy Iroda a Gábor Dénes nevével fémjelzett tudományágak iparjogvédelmi környezetének kiemelkedő színvonalú biztosításáért, valamint Gábor Dénes szellemi örökségének ápolásában közel három évtizeden át tartó töretlen támogatói szerepéért.

A 2020-as és a 2021-es év több szempontból is jeles évek a NOVOFER Alapítvány számára: 2020 júniusában Gábor Dénes születésének 120., míg 2021 decemberében a professzor által elnyert fizikai Nobel-díj átvételének 50. évfordulóját ünnepelte. E jeles alkalmak jubileuma okán az alapítvány több programmal is emlékezik, fejet hajt a tudós, mérnök, feltaláló életműve előtt, felidézi Gábor Dénes máig ható, sőt még a jelen generáció jövőjének is szóló üzeneteit. Emlékeznek személyében a humanista gondolkodóra és a Római Klub egyik megalapítójára is. Az alapítvány Műszaki Szellemi Alkotásért kuratóriuma Gábor Dénes Emlékévek 2020-2021 címen indított jubileumi eseménysorozatot. A program részletei az esemény honlapján olvashatók.

 

Gratulálunk a nyerteseknek és további sikereket kívánunk kutatásaikban, pályájuk során!

 

TZS-HA

Fotók forrása: NOVOFER Alapítvány