Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

A világon elsőként a BME TTK nukleáris képzéseit vizsgálta átfogóan a NAÜ

2022. 01. 11.

A BME úttörőként adott otthont a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség legmagasabb szintű tudásmenedzsment támogató missziójának. Az oktatási programok elismerő értékelést kaptak.

2021. december 14-17. között a BME Természettudományi Kara (BME TTK) fogadta a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) szakértői delegációját a BME nukleáris vonatkozású BSc és MSc szintű képzéseinek felülvizsgálatára. A BME az első egyetem a világon, amely otthont adott a NAÜ 3. szintű tudásmenedzsment támogató missziójának (Knowledge Management Assist Visit Level 3). Az ilyen  típusú missziót a legfejlettebb nukleáris programokkal rendelkező országok számára nyújtja a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség. A Műegyetem képzési programjai áttekintésével az Ügynökség célja nem csak a befogadó egyetem támogatása, hanem az is, hogy nemzetközi jó gyakorlatokat gyűjtsenek, amivel más országok egyetemeinek hasonló képzéseit támogathatják.

A négy napos, részben hibrid (jelenléti és egyidejűleg online) formában megtartott missziót megelőzően a BME TTK Nukleáris Technikai Intézete egy komplex információs csomagot állított össze az Energetikai Mérnök BSc és MSc képzés atomenergetikai specializációjáról, valamint a Fizika BSc alkalmazott fizika specializáció nukleáris technika tárgycsoport, a Fizikus MSc nukleáris technika specializáció és a Fizikus MSc orvosi fizika specializáció mintatanterveiről, tantárgyairól, a felvételi és sikerességi adatairól, a képzések sajátosságairól. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség misszióvezetője mellett a brit Imperial College London és a cseh University of West Bohemia egy-egy szakértője vett részt a nemzetközi delegációban.

A delegáció tapasztalatairól Aszódi Attila, a BME TTK dékánja elmondta: „A nemzetközi szakértők az írásos dokumentumok, vezető oktatókkal és hallgatókkal folytatott személyes beszélgetések, valamint laborlátogatások után megállapították, hogy a BME nukleáris képzési programjai lenyűgöző mélységűek és széleskörűek, amelyek a hallgatók számára nagyon magas színvonalú és jól felépített nukleáris oktatást biztosítanak.” A dékán hozzátette:  „Az előzetes értékelés szerint a BME nukleáris technikát tanuló hallgatói a nukleáris ipar által megkívánt kompetenciákat sajátítják el. A nemzetközi szakértők különösen nagyra értékelték az egyetemi kampuszon működő oktatóreaktorból származó oktatási és kutatási előnyöket: úgy fogalmaztak, hogy nem lehet túlhangsúlyozni annak a jelentőségét, hogy a hallgatók egy működő oktatóreaktort használhatnak  a  BME területén.”

A látogatás következtetései alapján a nemzetközi szakértők véleménye szerint nagy kontaktóraszám mellett zajlik a nukleáris oktatás a BME-n, ami a hallgatók magas színvonalú felkészítését teszi lehetővé. Tanácsolták, hogy a nukleáris képzési programok nemzetközi láthatóságát növelje a BME, valamint javasolták az öregdiákok kapcsolatrendszerében rejlő lehetőségek kihasználásának továbbfejlesztését.

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség hasonló egyetemi támogató missziójára (Knowledge Management Assist Visit Level 3) a következő időszakban várhatóan számos nyugati vezető egyetemen sor kerül.

A BME nukleáris képzései 2020-ban is elismerést szereztek: a Műegyetem világszerte hetedik azon egyetemek sorában, amelyek a nukleáristechnológia-menedzsment képzéshez megszerezték a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) tanúsítványát. A BME oktatóreaktorának képzésekben betöltött szerepéről 2020 júniusában, az egyedülálló oktatási-kutatási nagyberendezés átadásának 2021-ben ünnepelt félévszázados évfordulóján is megemlékeztek az ipari és kormányzati partnerek, valamint a nemzetközi és hazai szakértők. Az oktatóreaktorban virtuális látogatást tehetnek az érdeklődők az alábbi két videó segítségével (videó1; videó2)

 

 

BME TTK – Rektori Kabinet Kommunikációs Csoport