Háromszáznál több partnerintézmény várja a BME hallgatókat világszerte

Számos nemzetközi ösztöndíjlehetőség és mobilitási program közül választhatnak a műegyetemi hallgatók 2022-ben is.

Az ERASMUS tanulmányi mobilitási programokra a 2022/23-as akadémiai évre a jelentkezési határidő hamarosan lejár, a pályázatok elektronikus úton a NEPTUN-ban adhatók be 2022. február 6-ig.

A Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság mobilitási infónap keretében mutatta be a hallgatók és az érdeklődők számára a jelenleg megpályázható külföldi mobilitási lehetőségeket. A január 19-én megrendezett eseményt kiemelkedő érdeklődés övezte, közel 200 résztvevő kapcsolódott be az MS Teamsen tartott előadássorozatba. Az infónapon a szakértők elsőként az Európán belüli lehetőségek, ezeken belül is az ERASMUS részképzés (tanulmányi mobilitás) és az ERASMUS szakmai gyakorlat lehetőségeket ismertették. Ezt követte a kelet-közép-európai és nyugat-balkáni hálózatok kiépítését célzó CEEPUS csereprogram, az egyhetes intenzív kurzusokat kínáló ATHENS program, valamint a Pan-European Seal gyakornoki program tájékoztatója. Ez utóbbi mobilitási lehetőség külön érdekessége és vonzereje, hogy gyakornokként az Európai Unió Szabadalmi Hivatalánál, illetve az Európai Szabadalmi Hivatalnál lehet eltölteni egy akadémiai évet. A korábbi évekhez képest újdonság, hogy a 2022/2023-as tanévtől új lehetőségként bekerült az ERASMUS programba az Európán kívüli intézményekbe irányuló mobilitás. A mobilitási infónapot az ERASMUS mentorcsapatának (ESN) előadása és hallgatói beszámolók is színesítették. Az előadások és pályázati információk elérhetőek a Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság honlapján is.

A mobilitási infónap minden évben nagy népszerűségnek örvend a hallgatók körében. A legutóbbi rendezvények sikerét mi sem bizonyítja jobban, mint hogy a fennálló járványhelyzet ellenére is közel 200 BME hallgató vett részt valamilyen mobilitási programban az őszi félévben. Az elérhető programok közül legnépszerűbb az ERASMUS részképzés (tanulmányi mobilitás), 2021 őszén 173 részképzéses hallgató kezdte meg résztanulmányait alap, mester vagy doktori képzésen valamelyik európai partneregyetemen. Legnagyobb létszámban a Villamosmérnöki és Informatikai Kar hallgatói utaztak (56 fő), a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karról 52, a Gépészmérnöki Karról 34, az Építészmérnöki Karról és a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karról 10-10 hallgató, az Építőmérnöki Karról 6, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karról 4 és végül a Természettudományi Karról 1 diák vett részt ERASMUS tanulmányi mobilitáson.

 

A mobilitási programokra az aktuális jelentkezési határidők:

 

ERASMUS tanulmányi mobilitás

2022. február 6.

ERASMUS szakmai gyakorlat

folyamatos

EU-n kívüli mobilitás

2022. február 20.

ATHENS Program

2022. február 1.

Pan-European Seal (PES) Program

2022. február 15.

A beutazó hallgatók számára Egyetemünk továbbra is kedvelt célpont résztanulmányok folytatásához. Az ERASMUS program keretein belül ősszel 340 fő érkezett a BME-re. Legvonzóbbnak a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar bizonyult (74 hallgatóval), őket követi sorrendben a Villamosmérnöki és Informatikai Kar (60), a Gépészmérnöki Kar (58), az Építészmérnöki Kar (52), az Építőmérnöki Kar (42), a Természettudományi Kar (22), a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (18), és végül a sort a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar zárja 15 beutazó hallgatóval. Örvendetes tény, hogy az őszi szemeszterben az ERASMUS ki- és beutazó mobilitások kiegyenlítettebbé váltak a programországok mindegyikével.

Annak érdekében, hogy minél több hallgató találja meg a neki megfelelő mobilitási programokat, ezért a jól ismert ERASMUS részképzés (tanulmányi mobilitás) mellett az ERASMUS szakmai gyakorlati lehetőségekről, valamint a kevésbé ismert mobilitási programokről is részletes tájékoztatást ad a  Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság honlapja: CEEPUS, ATHENS, Pan-European Seal, Európán kívüli mobilitás, Makovecz Program.

 

 

BME Nemzetközi Kapcsolatok Igazgatóság