Nemek közötti egyenlőségi tervet fogadott el a Műegyetem

Újabb lépéssel segíti a BME a nők műszaki és természettudományos pályaválasztását, ösztönzi szerepvállalásukat a tudományos életben, kutatásokban és publikációkban.

Az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) Közgyűlése 2015-ben nyilvánította február 11-ét a tudományos pályát választő nők nemzetközi napjává. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a nemi egyenjogúságra és a nők szerepére a tudományos életben. Különösen fontos ez a műszaki és a természettudományos területen, ahol a leginkább kitűnik a nők alulreprezentáltsága.

A Műegyetem nemek közötti egyenlőség iránti elkötelezettségét jelzi, hogy Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes koordinációjával és Schenk Borbála FIEK EU pályázati szakértő   vezetésével elkészült a BME Gender Equality Plan 2022-2025 (BME GEP), magyarul Nemek Közötti Egyenlőségi Terv 2022-2025 dokumentuma, amelyet hosszas előkészületeket követően 2021 decemberében fogadott el a Műegyetem Szenátusa.

„A Gender Equality Plan nem szabályzat, hanem egy attitűdöt formáló stratégiai dokumentum, amely meghatározott időtartamra nézve előirányoz célokat, feladatokat és felelősöket, valamint e célok előrehaladásának nyomonkövetését” – hangsúlyozta Levendovszky János. 

A BME GEP öt fő területen fogalmaz meg célkitűzéseket. E résztémák meghatározása során figyelembe vették a legfontosabb európai és hazai követelményeket, ugyanakkor a célkitűzések kifejezetten a BME egyetemi polgárainak igényeire is reflektálnak. Az öt kulcsfontosságú beavatkozási terület:

 

  1. A nemek közötti egyenlőség előmozdítása a munkaerő-felvétel és a szakmai előmenetel terén.
  2. A munka és a magánélet egyensúlyának támogatása.
  3. A nemek közötti egyensúly elérése a vezetésben, a döntéshozatalban és a képviseletben.
  4. A nemi alapú erőszak elleni intézkedések alkalmazása és az inkluzív intézményi kultúra támogatása.
  5. A nemi dimenziók integrálása a kutatás és az oktatás tartalmába.

 

„A GEP elfogadása egy nagyon fontos kiindulópont, és a soron következő feladat az, hogy élő dokumentummá váljon. Ennek érdekében állandó kommunikációs csatornát létesítünk az egyetemi közösség felé, és évenkénti akciótervekben realizáljuk a GEP által meghatározott célokat. Jelenleg a 2022. évi akcióterv előkészítésén dolgozunk a kari GEP-összekötőkkel és az egyetem érintett szervezeti egységeivel együttműködésben. A közös munka során sok elhivatott kollégával kerültünk kapcsolatba, számos  kincsre, remek kari és karok közötti kezdeményezésre bukkantunk. Szeretnénk ezeket a kezdeményezéseket is összegyűjteni, láthatóságot biztosítani számukra” – fogalmazta meg a dokumentummal kapcsolatban Schenk Borbála.

A kutatónők nemzetközi napjára időzített kerekasztal-beszélgetésen, amely az EELISA egyetemek szervezésében valósul meg, Schenk Borbála is részt vesz a BME-ről február 11-én. Az online eseményen ( az EELISA intézményekben dolgozó nők feladatairól, lehetőségeiről és kihívásairól beszélgetnek a résztvevők a kutatói, oktatói, hallgatói és menedzsment nézőpontokat egyaránt megjelenítve.

A BME célként tűzte ki, hogy a lányok körében is vonzóvá tegye és népszerűsítse a műszaki és természettudományos karrierpályákat,  ezért többek között minden évben részt vesz a NaTE (Nők a Tudományban Egyesület) által rendezett Lányok napja rendezvény egyik fogadóhelyeként. Emellett 2021-ben a Műegyetem egy saját kezdeményezéssel is felhívta a figyelmet a nők szerepére a műszaki pályán. A Mérnöklányok a családban” című programmal az egyetem célja, hogy a középiskolás lányokat a saját családjukból vett történetek által motiválja a mérnöki, természettudományos pályaválasztásra, valamint lehetőséget biztosítson inspiráló történetek bemutatására.

A pályaorientációs tevékenységnek is köszönhetően a női hallgatók aránya fokozatosan bővül minden képzési területen, és a BME-n tanuló hallgatók között a nők aránya 2021-re meghaladta a 34%-ot (34,11%). Az UNESCO adatai szerint a műszaki és természettudományos képzésekben résztvevő nők aránya 35% világszerte. A KSH adatai szerint a magyar felsőoktatás műszaki képzési területén 27% a női hallgatók aránya, ám a BME-n ennél is kedvezőbben alakul ez a szám: 30,2% a műszaki, míg 33,2% a természettudományi képzési területen. Az elmúlt években jelentősen nőtt a hölgyek aránya a BME Építészmérnöki Kar (BME ÉPK) osztatlan építészmérnök képzésén (62,7%), valamint az egyetem doktori képzésein, ahol ez az arány 32,2%. Különösen nagy növekedés figyelhető meg a lányok arányában a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karon (BME VIK), ahol a 2010-es évek elején mért 4%-ról 2021-re 15% -ra nőtt ez a mutató, köszönhetően a szakterületet népszerűsítő, szemléletformáló programoknak.

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Csoport