Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc emlékére

A második tanévének közepén járó Ipartanoda hallgatói az 1848. március 15-én kitört forradalmat követően 12 pontban foglalták össze követeléseiket.

A Műegyetem egyik korai jogelőd intézménye volt az 1846-ban megnyílt József Ipartanoda, amelynek diákjai lényegében az alábbi célokat fogalmazták meg: műegyetemmé szerveződés, megfelelő épület, felszerelés és könyvtár, magyar tankönyvek, ingyenes nyelvoktatás biztosítása, szabad tanítás, hallgatói képviselet, függetlenség a bécsi politechnikumtól és az intézmény tanártestület általi igazgatása.

A szabadságharc alatt az oktatás szünetelt, az intézet épületében (a mai ELTE ÁJK) hadikórház működött. A hallgatók közül sokan jelentkeztek a honvédseregbe, a tanárok közül is többen részt vettek a szabadságharcban. 1849 novemberében indult újra a tanítás, több oktatót azonban elért a megtorlás: állásukat vesztették, Juhbal Károly rajztanárt pedig ki is végezték (emléktáblája a központi épület aulájának egyik falán található - a szerk.).

Forrás: BME Levéltár