Már megjelentek a BME tudományos cikkpályázatainak legújabb kiírásai

Két kategóriában várják a pályázókat és publikációikat: „A BME 2021. évi legjelentősebb tudományos közleménye” és „A BME legkiválóbb tudományos közleménye 2017-2021”.

Oktatók, kutatók és hallgatók jelentkezését két kategóriában is várják a Pro Progressio Alapítvány  és a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem közös pályázatára.

A felhívás célja, hogy ösztönözze a legelismertebb tudományos folyóiratokban való publikálást, ez által pedig elismerje a kiváló műegyetemi kutatókat. Másrészt áttételesen az egyetemi rangsorokban történő jobb helyezés elérésére is buzdít, amelynek  érdekében (kiemelten a Shanghai-listában figyelembe vett) Nature és Science publikációkat szorgalmazza.

Pályázatot benyújtani azzal a cikkel lehet, amelyben a szerzők között a BME-vel közalkalmazotti vagy hallgatói jogviszonyban levő oktatók-kutatók, hallgatók részesedése minimum 10%. A közlemény BME-es társzerzői egyben társpályázók is.

 

A közzétett pályázati felhívásban két kategóriát hirdettek meg:

  • „A BME 2021. évi legjelentősebb tudományos közleménye” cím, amelyre a Science vagy Nature folyóiratokban 2021. évben megjelent vagy elfogadott közleménnyel lehet pályázni (1-es típusú pályázat);
  • „A BME legkiválóbb tudományos közleménye 2017-2021” cím, amelyre a Web of Science-ben található legtöbb, minimum 50 független hivatkozást [1] elérő cikkel lehet pályázni (2-es típusú pályázat).

 

A pályázatok értékelésénél a Magyar Tudományos Művek Tárából (MTMT) automatikusan leszűrt adatokat is mérlegelik.

Az első kategóriában várhatóan kettő, a másodikban egy díjat osztanak ki. A végleges döntést a Pro Progressio Alapítvány kibővített Kuratóriuma hozza meg. A testület fenntartja a jogot arra is, hogy valamely kategóriában ne adjon ki díjat, vagy az elismerések között átcsoportosítást hajtson végre. Egy kategóriában egy műegyetemi karról legfeljebb egy díjazott lehet.

A pályázaton elnyerhető díjakat ösztöndíj formájában (3 db 500.000 Ft) fizetik ki, az ösztöndíjakra rendelkezésre álló keret összesen 1,5 millió Ft. Az ösztöndíj összegét a BME-s társszerzők között a pályázatban az általuk megadott arányban osztja szét a kiíró.

Amennyiben több a kvalifikált cikk, mint a lehetséges díjak száma, úgy a döntésben fontos szempont a cikk szerzői között a BME-s szakemberek részvételi aránya, az ún. „első szerzői” hely, a független hivatkozások száma, továbbá az adott folyóirat impakt faktor értéke.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 14.

 

A dokumentumokat elektronikusan kell benyújtani 1 db pdf file formátumban a ppai@proprogressio.hu e-mail címre, a levél másodlagos címzettjeként (másolatban) megadva az alábbi elérhetőséget: ppai@m365.bme.hu.

 

A pályázati anyag részeként benyújtandó dokumentumok

  • BME társszerzők hozzájárulása vagy a pályázat közös aláírása,
  • nyilatkozat a pályázatban foglalt feltételek tudomásulvételéről (mindkét pályázattípus esetén);

 

További információk a Pro Progressio Alapítvány elérhetőségein kérhetők:

Cím: 1111 Budapest, Egry József utca 18. V1 épület C szárny, Galéria 3. szoba

Telefon: +36 1 463 2600, +36 1 463 1258.

   

[1] Egy hivatkozás függetlennek tekintett, ha az idézett és az idéző mű szerzői között nincs azonos személy.

 

TZS-HA