Pályázatot hirdetett reál szakos középiskolai tanároknak a Pro Progressio Alapítvány

Hazai középfokú oktatási intézmények pedagógusai jelentkezhetnek a Pro Progressio Tanári Díj pályázati felhívásra.

Matematikát, fizikát, biológiát, kémiát és informatikát oktató tanárok számára újra meghirdették a pályázatot, amelyben a pedagógusok tehetséggondozó és támogató tevékenységét ismerik el.

A hazai gazdasági élet meghatározó munkaadói szervezetei, a Magyar Rektori Konferencia (MRK) tagjai, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) vezetői, a Magyar Innovációs Szövetség és más szakmai szervezetek állásfoglalásaikban kiemelt fontosságot tulajdonítanak annak, hogy a természettudományos és a műszaki ismeretek nagyobb teret kapjanak a középiskolai oktatásban, emelkedjen a felsőoktatásban az ilyen szakokra jelentkezők száma és felkészültsége.

A korábbi évek pályázati tapasztalatait felhasználva a Műegyetem mellett működő Pro Progressio Alapítvány  idén újból meghirdette a magyarországi középfokú oktatási intézmények (gimnáziumok, szakgimnáziumok) aktív pedagógusai részére a Pro Progressio Tanári Díjat. 

 

A 2022. évi felhívásra olyan matematika, fizika, biológia, kémia és informatika szakos tanárok jelentkezését várják, akik

  • közreműködnek a diákok motivációjának erősítését szolgáló rendezvények szervezésében,
  • akiknek tanítványai közül többen tettek emelt szintű érettségit, és/vagy sikerrel szerepeltek megyei, országos és nemzetközi középiskolai tanulmányi versenyeken, az Ifjúsági Tudományos és Innovációs Versenyen,
  • 2017-2021 között több diákjuk is volt, akik érettségi után a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen folytatták tanulmányaikat.

 

A felhívás díjazása:

A pályázatok díjazására összesen 6 millió forintot különített el a Pro Progressio Alapítvány Kuratóriuma. Az elnyerhető díj összege bruttó 500.000 Ft/fő

 

A pályázatok tartalma:

A pályázatok terjedelme max. 3 oldal, amely tartalmazza a pályázó pedagógus szakmai életrajzát. A benyújtott dokumentumokhoz mellékelni kell a pedagógus iskolai igazgatójának javaslatát is.

 

A 2022. évi Pro Progressio Tanári Díjra csak olyan 56 év alatti pedagógusok pályázhatnak, akik az elmúlt 5 évben nem részesültek az alapítvány elismerésében.

 

A pályázatok érvényességéhez a Pro Progressio Alapítvány honlapján elérhető online adatlapot is ki kell tölteni.

 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. április 22.

 

A max. 3 oldalas pályázatokat a fenti határidőig elektronikus formában, 1 db pdf file-ként kell benyújtani a ppai@proprogressio.hu e-mail címre, a levél másodlagos címzettjeként (másolatban) megadva az alábbi elérhetőséget: ppai@m365.bme.hu.

 

Kötelezettségvállalás:

A pályázatban nyertes tanároknak az eredmény kihirdetését követően írásban kötelezettséget kell vállalniuk arra, hogy 2022. október hónapban:

  • az adott középiskola tanulói számára legalább egy alkalommal megszervezik és biztosítják, hogy a BME oktatói, hallgatói a mérnöki tudományok népszerűsítése céljából előadást tartsanak a nyertes pedagógus intézményében;
  • műszaki, természettudományi területen továbbtanulni szándékozó diákjaik közül legalább 15 fő részvételét biztosítják 2022 novemberében a BME nyitott laboratóriumok délutánja programján.

 

Pályázatok értékelése

A pályázatok értékelésére, elbírálására a Pro Progressio Alapítvány Kuratóriuma szakmai bizottságot kér fel. A döntésről 2022. június 30-ig valamennyi pályázót értesít a Kuratórium. A díjak átadására várhatóan 2022 szeptemberében ünnepélyes keretek között kerül sor.

 

A pályázattal kapcsolatban további információ a Pro Progressio Alapítvány titkárságán kérhető.

 

Elérhetőség:

Honlap:www.proprogressio.hu

E-mail: ppai@proprogressio.hu

Telefon: +3614631595

 

Az elmúlt évek díjazott tanárainak névsora a Pro Progressio Alapítvány honlapján http://proprogressio.hu/dijazottak/ érhető el.

 

TZS-HA