Középiskolás kutatókat vár a Műegyetem

Elsőként ad lehetőséget a Műegyetem középiskolásoknak a Tudományos Diákköri Konferenciában való részvételre. Az őszi program iránt érdeklődő diákoknak már most érdemes elkezdeni a felkészülést.

A kezdeményezés célja, hogy a tudományos munkára nyitott, tehetséges fiatalok már középfokú tanulmányaik alatt megismerkedjenek a BME-s kutatásokkal, az ebben rejlő lehetőségekkel, részt vegyenek az egyetem életében, és elsajátítsák a tudományos tevékenység alapjait. A részvételhez a TDK konferenciára jelentkezőknek a körülbelül féléves kutatómunkájuk eredményeit összefoglaló szöveges pályamunkát kell leadniuk, amelyet a diákok a műegyetemi témavezetőjük segítségével készíthetnek el az addig megszerzett ismereteik alapján.  

A BME legfrissebb online kiadványában  valamennyi műegyetemi kar közzétette a középiskolásoknak meghirdetett TDK témáit. A karonként rendszerezett témaköröknél megtalálható az adott terület műegyetemi szakértőjének neve és elérhetősége. A műegyetemi kutatások iránt érdeklődő középiskolások feladata most az, hogy a kiválasztott téma szakértőjét e-mailben megkeressék és felkérjék témavezetőjüknek (konzulensnek), aki tanácsokkal és eligazító javaslatokkal segíti a fiatalok előrehaladását a téma feldolgozásában. A TDK-val kapcsolatban felmerült általános kérdéseket a kozepiskolastdk@bme.hu e-mail címre küldhetik az érdeklődők. 

A 2022 tavaszán témát és konzulenst választó középiskolásoknak ténylegesen szeptember végén lesz lehetőségük regisztrálni a TDK-ra. A jelentkezéshez mellékelniük szükséges kérdéskörük és kutatási céljaik rövid összefoglalóját, amit addigra a tavasszal választott konzulensükkel egyeztethettek. Regisztrációt követően a teljes, részleteiben kidolgozott pályamunkájukat október végéig interneten, az e célra megadott felületen kell benyújtaniuk. November közepén valamennyi pályázó lehetőséget kap arra, hogy egy 15 perces szóbeli előadás formájában szakmai zsűri előtt bemutassa tudományos eredményeit és következtetéseit. A résztvevők előadását a zsűri értékeli, így a TDK egyben egy verseny is. 

Czigány Tibor, a Műegyetem rektora 2022. március 2-án tartott előadást a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziumban, ahol a BME bemutatása mellett beszélt a középiskolások számára meghirdetett TDK-ról is: „A 240 éves Műegyetem először kínál középiskolások számára TDK részvételi lehetőséget, ami jó alkalmat biztosít a fiatalok számára a BME-hez való kapcsolódásra, világszínvonalú és egyben érdekes, jövőformáló témák megismerésére, valamint eddigi tudástáruk bővítésére, ismereteik kiszélesítésére. Magam is TDK-zóként kezdtem kutatni, és a témavezetőmnek, Váradi Károly professzor úrnak köszönhetem, hogy nemcsak hallgatóként, hanem később oktatóként és kutatóként is a Műegyetemet választottam. Kívánom, hogy Önök is megtalálják a jövőjük felé vezető utat a tudományban!” 

A TDK nemcsak egy jó lehetőség, hogy a fiatalok már középiskolásként bekapcsolódhassanak a tudományos tevékenységekbe, de a legjobbaknak Országos Tudomány Diákköri Konferencia (OTDK) részvételi lehetőséget is jelenthet. Ezen felül minden résztvevő számára alkalmat biztosít a BME középiskolásoknak tervezett pontszerző programjába való bekapcsolódásra is.  

 

Mit takar pontosan a pontszerző lehetőség? 

A BME olyan, középiskolásoknak szóló ösztönzőrendszert vezetett be, melynek célja, hogy a diákok részt vegyenek a Műegyetem által szervezett programokon, és már akár gimnáziumi éveik elején elkezdjenek megismerkedni az intézménnyel, illetve a műszaki és gazdasági tudományokkal. A program keretein belül a fiatalok részt vehetnek olyan hagyományos műegyetemi rendezvényeken, mint például a BME Science Camp, az Oláh György Kémiaverseny vagy a Lányok napja kezdeményezés. Lehetőségük nyílik a pontszerzésre iskolai mentorprogram keretében, és még számos országosan meghirdetett eseményen, valamint további BME specifikus programokon. Ezek egyike lesz a középiskolás TDK szekció is. A BME-re egyetemi felvételt nyert hallgatók a program keretében szerzett pontjaik alapján műegyetemi hallgatóként ösztöndíjra pályázhatnak, vagy akár tárgyi nyereményeket is kaphatnak. 

 

A pontszerző kezdeményezéssel kapcsolatos további információk a program folyamatosan frissülő honlapján érhetők el. 

 

Szeretettel várunk minden kutatás, tudományos munka iránt érdeklődő fiatalt! 

 

További elérhetőségek és információk: 

 

A középiskolás TDK és a meghirdetett témák online kiadványa

Minden, amit a TDK-ról tudni érdemes (videó

A BME TDK honlapja 

 

További információ és a felmerülő kérdésekre válasz az alábbi e-mail címen kérhető: kozepiskolastdk@bme.hu

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Csoport