„Szaktudományom fejlesztésén a jövőben is munkálkodom”

Átadták a habilitációs okleveleket az egyetem kiváló tudósainak, és 227 főt doktorrá avattak a Szenátus ünnepi ülésen.

„Egy rektor életében az egyik legfontosabb esemény a doktori okleveleket átadó ünnepi Szenátusi ülés: itt ülnek önök között a jövő professzorai, egyetemi docensei, tanszékvezetői, dékánjai, akik teljesítménye meghatározza egyetemünk jelenét és jövőjét” – fogalmazott a habilitációs oklevél átadási és doktorrá avatási ünnepségen megjelenteket köszöntő Czigány Tibor rektor. Kiemelte, a két éve tartó koronavírus-járvány megváltoztatta az egész világot, így mindennapjainkat is. Lezárásokra került sor, az ország megtanulta a távolléti oktatás és a home office működésének szabályait. Ugyanakkor elmaradtak olyan fontos és örömteli események is, mint az ünnepi Szenátusi ülés, ahol a friss doktorok átvehették volna okleveleiket. Így nem tudták igazán önfeledten ünnepelni az évek, évtizedek munkájának gyümölcsét.

Czigány Tibor az ünnepségen felkérte elődjét, Józsa János rektort, hogy „személyesen örüljön együtt” a friss doktorokkal, és köszöntse azokat, akik a 2020-ban és 2021-ben elmaradt ünnepségeken tőle vehették volna át az oklevelet.

„Kiváló témavezetők munkájaként kiváló doktoranduszok kutatnak egyetemünkön, akik TDK konzulensek lesznek, így a következő korosztályok számára is átadódik e BME-re jellemző kiválóság” – méltatta köszöntésében a műegyetemi kutatók tudományos és oktatási erőfeszítéseit Józsa János, az egyetem korábbi rektora. Hozzáfűzte, a habilitált doktorok a színvonalat még magasabb szinten bizonyítják.

A korábbi rektor beszédében áttekintette a doktoranduszképzés fejlődését, a PhD- és a DLA-képzések, valamint a koooperatív doktori programok megszületését. Kiemelte, akik tudományos, oktatói pályán, és kutatóműhelyekben maradnak, azoknak a posztdoktori lehetőségeket kell feltérképezniük és kihasználniuk.

„Azoknak, akik az iparba vagy a gazdaságba kerülnek, bizonyítaniuk kell a fokozat értékét, a többlettudásuk hasznát, mivel a külvilág gyakran nem ismeri kellőképpen ennek előnyeit” – figyelmeztettett a Józsa János, további kiváló eredményeket kívánva a következő tudósgenerációnak.

A jogarnok vezetésével a Gaudeamus Igitur dallamára bevonuló ünnepi elnökségét alkották Czigány Tibor, a BME rektora, Józsa János, a BME korábbi rektora, Pálfalvi András kancellárhelyettes, Koczkáné Csiszár Emília nemzetközi rektorhelyettes, Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes, Rózsa Szabolcs dékán (BME Építőmérnöki Kar), Orbulov Imre dékán (BME Gépészmérnöki Kar), Alföldi György dékán (BME Építészmérnöki Kar), Hórvölgyi Zoltán dékánhelyettes (BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar), Charaf Hassan dékán (BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar), Varga István dékán (BME Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar), Aszódi Attila dékán (BME Természettudományi Kar), Koltai Tamás dékán (BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar), Nyulászi László, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT) elnöke és Szili Ákos, az Egyetemi Hallgatói és Doktorandusz Képviselet (EHDK) elnöke.

Az ünnepség levezetője Benkó Rita, a Tudományos és Innovációs Igazgatóság tudományos koordinátora volt.

A ceremónián közreműködött a Műegyetemi Kórus.

A Szenátus ünnepi ülésének első napirendi pontja keretében a habilitációs okleveleket adták át.

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény visszaadta az egyetemnek azt a jogot, hogy habilitációt ítéljen oda azok számára, akik eredményes tudományos, alkotó és szakirodalmi tevékenységüket, valamint magasszintű oktatói készségüket bizonyítják. Az oklevél tudományáguk területén önálló egyetemi előadások tartásának jogával ruházza fel a habilitáltakat.

Nyulászi László egyetemi tanár, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT) elnöke jelentette, hogy az egyetem szabályzatában előírt nyilvános eljárás lefolytatása után, az Egyetem Habilitációs Bizottsága habilitációt ítélt oda:

 

építőmérnöki tudományokban 1 fő részére,

gépészeti tudományokban 3 fő részére,

építészmérnöki tudományokban 3 fő részére,

kémiai tudományokban 5 fő részére,

informatikai tudományokban 1 fő részére,

villamosmérnöki tudományokban 4 fő részére,

közlekedés- és járműtudományokban 3 fő részére,

fizikai tudományokban 1 fő részére,

gazdálkodás- és szervezéstudományokban 1 fő részére.

 

Az oklevélátadón személyesen megjelentek:

Bilicz Sándor (Elektromágneses direkt és inverz feladatok megoldására alkalmazható kis szabadságfokú modellek kidolgozásáért)

Cséfalvay Edit (Termodinamikai alapokon nyugvó fenntarthatósági mutatók témakörben elvégzett munkájáért)

Hajdu Miklós (Projekttervezésben és kontrolljában elért eredményeiért)

Hegedűs László (Folyadékfázisú heterogén katalitikus hidrogénezések vizsgálatáért)

Petrik Péter (A spektroellipszometria módszerének a mikroelektronikai rétegminősítésben való felhasználásáért)

Szalmáné Csete Mária (A fenntartható térségfejlesztés és a klímaváltozás összefüggéseinek vizsgálatáért)

Szilágyi Imre Miklós (Nanoszerkezetek atomi réteg leválasztás módszerével történő előállításáért)

Tóth Tünde (Molekuláris felismerőképességgel rendelkező makrociklusok előállításáért és alkalmazásáért)

Török Ádám (Közúti gépjárműközlekedés környezet­terhelésének műszaki-gazdasági vizsgálatáért)

Varga István (A közúti járműforgalom becslése és irányítása témakörben elvégzett munkájáért)

Várkonyi Péter László (Merev testek tranziens dinamikájának vizsgálatáért)

Veres Gábor (Az erős kölcsönhatás kísérleti vizsgálatáért)

Második napirendi pontként a doktori avatás következett.

„Domine Magnifice Rector! Domini Spectabiles Decani! Doktori cselekményeinket befejezve eleget tettünk azoknak a követelményeknek, amelyeket az egyetem Doktori Szabályzata a doktor (PhD, illetve DLA) fokozat elnyeréséhez előírt.

Kérjük ezért, az egyetem ruházzon fel bennünket a doktor fokozattal!” – fogalmazta meg a ceremónia hagyományaihoz híven Kirschweng Balázs László okleveles vegyészmérnök az avatandók kérését. Az ünnepséget a jelöltek fogadalomtétele tette teljessé.

A doktorjelöltek fogadalomtételének szövege

Én … fogadom, hogy Magyarországhoz és ennek alkotmányos rendjéhez mindenkor hű leszek. Az egyetem doktoraihoz méltó magatartást tanúsítok. Szaktudományom fejlesztésén a jövőben is munkálkodom, és tudásomat hazám és az egyetemes emberi kultúra szolgálatába állítom. Mindezzel arra is törekszem, hogy megbecsülést szerezzek a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemnek, amely engem doktorrá avatott.

Az Egyetem Doktori Tanácsa doktori (PhD) és mester (DLA) fokozatot ítélt oda a doktori iskolák tanácsainak javaslata alapján építőmérnöki tudományokban 12, gépészeti tudományokban 35, építészmérnöki tudományokban 8, építőművészetben 11, bio-, környezet- és vegyészmérnöki tudományokban 30, kémiai tudományokban 33, informatikai tudományokban 19, villamosmérnöki tudományokban 21, közlekedés- és járműtudományokban 19, fizikai tudományokban 23, matematika- és számítástudományokban 6, pszichológiai tudományokban 4, gazdálkodás- és szervezéstudományokban 6 doktorjelöltnek. (A felavatott doktorok listája ITT olvasható.

„A Műegyetem nemzetstratégiai intézmény, ami azt jelenti, ha baj van, ha valamit felelősséggel meg kell oldani, mindig a BME-t hívják. Legyen az árvíz, vörösiszap-katasztrófa, földrengés, kibertámadás, egy hajó kiemelése a Dunából, vagy egy eltűnt barlangász megkeresése. A koronavírusjárvány kezdetekor is így volt: a Műegyetem közössége egy emberként állt a vírus leküzdése mellé: arcmaszkokat, lélegeztetőgépeket, hatóanyagokat fejlesztettünk. E munkában az itt ülők közül is nagyon sokan közreműködtek. Köszönjük szépen! A Műegyetem idén ünnepli megalapításának 240. évfordulóját. Kérem, vigyék tovább hagyományainkat és intézményünk hírnevét! – köszöntötte a Műegyetem újdonsült doktorait Czigány Tibor rektor.

A testületi ülés befejezéseként a Szózat hangzott fel, majd a Szenátus a „Vivat academia, vivant professores!” dallamára vonult vissza az aulából.

HA-TZS

Fotó: Geberle B.