„A Műegyetemen teljes értékű kutató és a családanya lehetek egyszerre”

Tudatosan épített akadémiai karrierje következő lépcsőjeként az MTA kisgyermeket nevelő kutatóknak kiírt felhívására pályázott sikerrel a BME GPK oktatója.

A Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elsőként hirdette meg a gyermeket nevelő kutatóknak kiírt ösztöndíjpályázatában azt a kategóriát, amelyben a kisgyermekes kutatók reintegrációját és tudományos eredményeinek publikálását szeretné elősegíteni. A tudományos előmenetelt támogató felhívás egyik díjazottja Cséfalvay Edit, a BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék tanszékvezető-helyettes habilitált egyetemi docense. Pályamunkájának címe: „Gyújtófolyadékok fenntarthatóságának vizsgálata energetikai és környezetvédelmi szempontból”.

A kép a BME ünnepi szenátusi ülésén készült 2022 áprilisában a habilitációs oklevél átvételekor

MTA vissza nem térítendő ösztöndíj-támogatás gyermeket nevelő kutatónőknek

 

Két kategóriában, összesen 28 szakember nyert vissza nem térítendő ösztöndíj-támogatást a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) gyermeket nevelő kutatók tudományos előmenetelét célzó pályázatán.

A felhívást két kategóriában hirdette meg az Akadémia: az MTA doktora cím megszerzésére irányuló kérelem benyújtásához szükséges értekezés megírásának támogatására (1. kategória), valamint – a kisgyermeket nevelő kutatók reintegrációját segítendő – tudományos eredmények publikálásának elősegítésére (2. kategória).

Az 1. kategória nyertesei bruttó 2.400.000 Ft, míg a 2. kategória kiválasztottjai bruttó 1.200.000 Ft összegű vissza nem térítendő ösztöndíj-támogatásban részesülnek 2022. április 1. és 2023. március 31. között.

Összesen 86 érvényes pályázatot nyújtottak be a felhívásra: 25 jelentkezést az első, míg 61-et a második kategóriában a bölcsészet- és társadalomtudományok, az élettudományok, valamint a matematikai és természettudományok mindegyikéről.

Az 1. kategória műegyetemi díjazottja Szalay Zsuzsa, a BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK) Építőanyagok és Magasépítés Tanszék tanszékvezető-helyettes egyetemi docense. Pályamunkájának címe: „Az épületek által okozott környezetterhelés csökkentési lehetőségei”.

 

(A Szalay Zsuzsával készített interjú hamarosan megjelenik a bme.hu-n – szerk.)

 

A pályázati felhívás díjazottjainak teljes névsora az MTA honlapján olvasható.

„A tudatosság, a kitartás, az akarat és az elkötelezettség jellemez a magánéletben és a tudományos pályámon egyaránt. Szerencsés vagyok, amiért a családom mellett a Műegyetemen is egy olyan támogató közegre leltem, amely segít abban, hogy édesanyaként és oktató-kutatóként is helyt tudjak állni az életem különböző színterein” – vallja Cséfalvay Edit, aki kisgyermekes édesanyaként már főállásban tért vissza korábban megkezdett oktatói-kutatói tevékenységéhez.

Tudományos munkájában több részterülettel is foglalkozik. A korábban elnyert Bolyai ösztöndíjához kapcsolódik most benyújtott kutatási terve, amelyben grillgyújtó folyadékok emissziós elemzését végzi. Többek között arra tett megállapítást, hogy az ismert fosszilis grillgyújtók kiválthatók biomassza alapú grillgyújtó folyadékokkal. A témán 3 külföldi mesterképzéses hallgatójával dolgozik együtt, az elmúlt hetekben végezték el a vizsgálathoz szükséges utolsó kísérleteket, jelenleg az eredmények értékelése zajlik. Következetéseikből a közeljövőben több publikáció is várható.

Cséfalvay Edit közel két évtizede hulladékvizek fizikokémiai kezelésével is foglalkozik, a közelmúltban e kutatásokat a Stipendium Hungaricum programban résztvevő ösztöndíjas szíriai PhD-hallgatójával együttműködésben végzik. A GPK oktató-kutatója kidolgozott egy olyan membrántechnológiát magában foglaló víztisztítást, amely kémiai átalakulás nélkül is lehetővé teszi az anyagok szétválasztását, ehhez főként a galvanizáló üzemekben keletkező fürdő- és öblítővizek nehézfém- és sómentesítés lehetőségeit vette számításba. Kidolgozott egy olyan, ipari üzemek víztisztító berendezéseihez kapcsolódó utólagos finomító intézkedést, amelynek köszönhetően az üzemek által kibocsátott víz összetétele a környezetvédelmi előírásokkal összeegyeztethető lesz. Módszerét már az iparban is alkalmazzák: elsősorban az állati takarmányok előállításakor létrejövő, összetételük miatt speciális kezelést igénylő cinktartalmú hulladékvizek kezelésére.

Cséfalvay Edit szakmai életpályája

 

2004. kitüntetéses környezetmérnök diploma (BME VBK)

2008. 5 hónapig tanszéki mérnök (Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék, BME VBK)

2008-2009. egyetemi tanársegéd (Kémiai Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem)

2009. vegyészmérnök PhD-fokozat, „summa cum laude” (BME)

2009-2012-ig egyetemi tanársegéd, 2012-2015-ig egyetemi adjunktus (Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék, BME VBK)

2015-2017-ig egyetemi adjunktus, 2017-től egyetemi docens (Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, BME GPK)

2020. egyetemi habilitáció

 

Díjak, elismerések:

 

2004. Ipar Műszaki Fejlesztéséért Alapítvány diplomamunka díja

2006. 2 hónapos DAAD ösztöndíj (Dortmundi Műszaki Egyetem)

2012. „Dr. Bata” 2 hónapos kutatói ösztöndíj (Pro Progressio Alapítvány)

2017. Bolyai János Kutatási Ösztöndíj

2019. Nők a Tudományban Kiválósági Díj (Nők a Tudományban Egyesület, NaTE)

2022. MTA ösztöndíj kisgyermeket nevelők kutatók számára

Cséfalvay Edit több mint egy évtizede közös kutatásokat folyatott Horváth István Tamással, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK) Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék nemrégiben tragikus hirtelenséggel elhunyt egyetemi tanárával. Közösen alkották meg az etanol-ekvivalens fenntarthatósági mérőszámot, amely egy termodinamikai alapokon nyugvó, kézzel fogható mutató a különböző eljárások, szénalapú vegyipari alapanyagok fenntarthatóságának mérésére, a fosszilis és biomassza-alapú technológiák és termékek összehasonlítására. Ugyancsak közösen folytattak elméleti és gyakorlati vizsgálatokat arról, hogy a jövő energiaellátása a rendelkezésre álló források társításával, továbbá az elérhető energiaelőállítási módszerek megújításával biztosítható. „A szakma és a műegyetemi oktatói-kutató közösség óriási vesztesége a professzor távozása. Személye és munkássága példaértékű volt. Emléke előtt tisztelegve úgy döntöttünk egyik tanítványával, aki e fenntarthatósági témát feldolgozó TDK-pályamunkájával dicséretben részesült, és a professzor úr egy közös publikáció megírására kérte fel, hogy befejezzük a megkezdett tudományos cikket” – árulta el pályatársa tiszteletére tovább vitt kutatási témáról Cséfalvay Edit.

A műegyetemi kutatónő örömmel fogadta a MTA ösztöndíját. A most meghirdetett, tudományos publikációk elkészítését támogató ösztöndíj-kategóriáról úgy látja, hogy ez egy újabb lehetőség az eddig is tudatosan épített akadémiai pályáján a további tudományos előmenetelre. A közelmúltban részben a 2020 novemberében megszerzett habilitációjára koncentrált, emellett a koronavírus-járvány miatt korábban csak korlátozott mértékben elvégezhető, személyes jelenlétet igénylő kísérletek pótlására, és az eredményeket összefoglaló publikációk elkészítésére törekedett. „Továbbra is folytatom a megkezdett kutatásokat, és terveim között szerepel a további tudományos fokozatok, következő lépésben az akadémiai doktori fokozat megszerzése” – árulta el ambiciózus terveiről.

Cséfalvay Edit, férje, Mika László, a BME VBK, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára és kislányuk, Mika Réka Viktória

Cséfalvay Edit kisgyermekes édesanyaként már főállásban visszatért egyetemi oktató-kutatói feladataihoz, emellett tanszékvezető-helyettesi teendőket is ellát. Vállalta a tanszéki laborral kapcsolatos ügyek gondozását, továbbá pályázati felelősként rendszeresen figyelemmel kíséri az adódó pályázati lehetőségeket, tájékoztatja a kollégákat az éppen aktív felhívásokról. A közelmúltban például aktívan részt vett egy pályázati anyag összeállításában, amellyel a tanszék jó eséllyel indul az MTA kiváló kutatóhely cím elnyeréséért. Az eredményt jelenleg is izgatottan várják a tanszéki oktató-kutatói közösséggel.

„Szerencsés vagyok, amiért egy remek, támogató kutatói gárda és kiváló kollegiális légkör tagja lehetek a tanszékemen. A Műegyetemen egy olyan gyermek- és családbarát munkahelyre leltem, ahol nem érzem, hogy teher a munka, ahová szívesen járok dolgozni, alkotni, és ahol teljes értékű szakember és a családanya lehetek egyszerre. Hálás vagyok ezért a lehetőségért, amiről úgy vélem, fontos érték a mai munkaerőpiacon” – zárta gondolatait az MTA ösztöndíjával kitüntetett kutatónő.

 

 

TZS-HA

Fotók forrása: Cséfalvay Edit, Geberle B.