Új tudományos műhelyekkel bővül a BME

10 műegyetemi kutatócsoport nyert támogatást 5 éves támogatási ciklusra 2022 júliusától az ELKH Titkárság és a TKI közös pályázatán.

A Műegyetemen két új kutatócsoport kezdi meg működését, nyolc pedig folytatja munkáját. Az eredményes műegyetemi kutatóműhelyek köre bővül a Cinkler Tibor (BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszék egyetemi tanár) vezetésével működő BME-ELKH Felhőalkalmazások Kutatócsoporttal, valamint a Kállay Mihály (BME VBK Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanár) vezetésével indult Kvantumkémiai Kutatócsoporttal. Két tudományos műhely új vezetővel folytatja munkáját. Mihály György professzortól Halbritter András (BME TTK Fizikai Intézet Fizika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanár) vette át a Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport vezetését. Stépán Gábor professzor után Insperger Tamás (BME GPK Műszaki Mechanikai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanár) vezeti a Gépek Dinamikája Kutatócsoportot.

A vártnál is több tudományos műhelynek, vagyis 95 hazai kutatócsoportnak évente összesen 3,173 milliárd forint támogatást ítéltek oda az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat (ELKH) és a Támogatott Kutatócsoportok Irodája (TKI) pályázatán. Az új tudományos műhelyek 2022. július 1-jétől kezdhetik meg működésüket. A kezdeményezés elősegíti a hazai felsőoktatásban és akadémiai szférában szükséges oktatói és kutató utánpótlás biztosítását, továbbá erősíti az ELKH-hoz tartozó kutatóhelyek, valamint a felsőoktatási intézmények közötti együttműködést.

A kutatócsoportok létesítésére kiírt felhívást az ELKH Titkársága és a TKI hirdette meg 2021. július 15-én. A jelenlegi 5 éves pályázati ciklus 2022. július 1. és 2027. június 30. között tart.

A felhívás célja többek között a kutatóhálózaton kívüli, egyetemi, közintézményi, közgyűjteményi kutatások erősítése, a tudományos műhelyek kialakításának támogatása, a kutatói és oktatói utánpótlás, valamint az innovatív és a közvetlen társadalmi hasznot hozó kutatások elősegítése.

5 évvel ezelőtt 81 kutatócsoportot támogattak, a mostani pályázati ciklusra 140 érvényes pályázatot nyújtottak be: 45 a matematikai és természettudományok, 62 az élettudományok, 33 pedig a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről érkezett. A felhívásra beadott pályázati anyagokat anonim bírálatok figyelembevételével az ELKH Titkárság Tudományos Tanácsának tudományterületileg illetékes szakterületi kollégiumi tagjai, valamint az ELKH Titkárság Elnöksége is véleményezte, majd a végső döntést az Irányító Testület hozta meg 2022 áprilisában.

A pályázók összesen mintegy 7,678 milliárd forintos támogatásra nyújtottak be igényt, az ötéves támogatási keret évente 3,173 milliárd forint.

A program eredményességét ecsetelte nyilatkozatában Maróth Miklós, az ELKH elnöke, aki szerint a kezdeményezés célja az alapkutatási kiválósági szempontokat szem előtt tartó projektek támogatása, továbbá az ELKH profiljából hiányzó vagy azt kiegészítő, nemzetközi viszonylatban is újnak számító, vagy a magyar tudományos életben újdonságot jelentő témák kutatásának elősegítése bármely tudományterületen. Főként a felfedező kutatások és azok eredményeinek hasznosítása területén remélnek előrelépéseket a kiválasztott kutatóműhelyektől.

 

Az ELKH Titkársága és a TKI pályázati felhívásán a 2022 júliusában induló támogatási ciklusra kiválasztott műegyetemi kutatócsoportok listája:

 

Kutatócsoport vezetője

Kutatócsoport neve

Kutatási téma

Támogatás összege (forint)

Cinkler Tibor (VIK)

ELKH-BME Felhőalkalmazások Kutatócsoport

5G/B5G/6G hálózatba kötött eszközök felhőalapú alkalmazásainak platformja esettanulmányok megvalósításával

29 993 969

Czigány Tibor (GPK)

ELKH-BME Kompozittechnológiai Kutatócsoport

Korszerű kompozitanyagok, valamint technológiáik kutatása és fejlesztése

42 069 720

Domokos Gábor (ÉPK)

ELKH-BME Szilárd Testek Morfodinamikája Kutatócsoport

Szilárd testek alakfejlődése, különösen geológiai, planetológiai és mérnöki alkalmazásokkal

23 000 000

Halbitter András (TTK)

ELKH-BME Kondenzált Anyagok Fizikája Kutatócsoport

Funkcionális nanoáramkörök, spin- és töltésdinamika, komplex mágneses szerkezetek, önszerveződő nanoszerkezetek

41 000 000

Insperger Tamás (GPK)

ELKH-BME Gépek Dinamikája Kutatócsoport

Emberrel együttműködő alulaktuált mechanikai rendszerek és autonóm mobilgépek vizsgálata

39 621 380

Józsa János (ÉMK)

ELKH-BME Vízgazdálkodási Kutatócsoport

Vízgazdálkodás-tudományi felfedező kutatások innovációs hasznosítása folyókra, tavakra és a légkörre vonatkozóan

43 376 420

Kállay Mihály (VBK)

ELKH-BME Kvantumkémiai Kutatócsoport

Pontos kvantumkémia nagy molekulákra

29 770 720

Nyulászi László (VBK)

ELKH-BME Számításvezérelt Kémia Kutatócsoport

Hatékony fehérjespecifikus felismerés és hidrogénaktiválás kombinált elméleti-kísérleti megközelítéssel

35 550 800

Simon Károly (TTK)

ELKH-BME Sztochasztika Kutatócsoport

Véletlen térbeli folyamatok, dinamikai rendszerek és fraktálok

29 861 630

Telek Miklós (VIK)

ELKH-BME Informatikai Rendszerek Kutatócsoport

Modern távközlési és informatikai rendszerek fejlődését támogató alapkutatások

35 730 320

 

A támogatott kutatócsoportok teljes listája az ELKH honlapján olvasható.

 

Gratulálunk a nyertes kutatócsoportoknak, és sok sikert kívánunk szakmai célok megvalósításához!

 

TZS-HA