Átvették az innoválásért járó elismerést a Gábor Dénes-díj műegyetemi kitüntetettjei

A pandémiás helyzet miatt az elmúlt két év díjátadóját pótolták a Magyar Tudományos Akadémia dísztermében megtartott ünnepségen.

A díjazottakat Freund Tamás, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) elnöke köszöntötte, az ünnepi díjátadó testület tagja volt Czigány Tibor, a BME rektora.

„A Gábor Dénes-díjak az innováció díjai. Az innovációéi, amelyet a legtöbben hajlamosak egy újítás megvalósulásaként értelmezni. Mi, kutatók azonban tudjuk, hiszen naponta szembesülünk vele munkánk során, hogy az innováció nem egyszeri teljesítmény, hanem egy folyamatos emberi és kutatói magatartás. Az innováció: folyamat” – köszöntötte az ünnepi rendezvényen megjelenteket Freund Tamás MTA elnök.

Kifejtette, hogy Gábor Dénes tudományos életpályáját is a folyamatos szakmai belső megújulás jellemezte. A Nobel-díjas fizikus már szállóigévé lett mondata pedig – „A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jövőnket fel lehet találni” – a mindenkori tudós jelenen is túlmutató felelősségét tárja elénk. „Az utánunk jövő nemzedékekért vállalt felelősségünket, különösen egy olyan jelenben, ahol a világjárványok és az éghajlatváltozás valósága megkerülhetetlen, és ahol a tudománynak talán minden korábbinál nyilvánvalóbb felelőssége van a közeljövő alakításában.”

 

Gábor Dénes-díjat kapott 2020-ban:

 

Keserű György Miklós vegyészmérnök, az MTA TTK Gyógyszerkémiai Kutatócsoport vezetője, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK) Szerves Kémia és Technológia Tanszékének egyetemi tanára a hazai számítógépes gyógyszertervezési folyamatok bevezetésében végzett úttörő tevékenységéért, számos – ma már világsikerként jegyzett – vegyület felfedezéséért, eredményes feltalálói munkásságáért, az antivirális Favipiravir hatóanyag honi laboratóriumi vizsgálatáért, majd a félüzemi gyártás gyorsított engedélyezési eljárásának megszervezéséért, amellyel jelentős mértékben hozzájárult a pandémia kezelésének eredményesebbé tételéhez.

 

(Keserű György Miklóst a közelmúltban Széchenyi-díjjal tüntették ki, amelynek kapcsán a bme.hu  portréinterjút készített az elismert szakemberrel.)

 

Németh Géza, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) Távközlési és Médiainformatikai Tanszék habilitált egyetemi docense.

Tématerülete a beszédinformációs rendszerek, a multimodális és a mobil ember-gép interfészek körében az alapkutatástól, a fejlesztésen át az alkalmazásig terjed. Számos nemzetközi szinten is innovatív interakciós megoldás meghatározó alakja (MULTIVOX beszédszintetizátor család, MAILMONDÓ elektronikus levélfelolvasó, ProfiVox, a legelterjedtebben használt PC-s felolvasó rendszer a látássérült emberek számára Magyarországon, SMSMondó világelső okostelefonos SMS-felolvasó, ProfiVox-Korpusz, a MÁV állomások hangos utastájékoztatója).

 

Gábor Dénes-díjat kapott 2021-ben:

 

Gábor Dénes Életmű Díjban részesült Petz Ernő gépészmérnök, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára és a Paksi Atomerőmű Rt. nyugdíjas vezérigazgatója az energetika, atomenergetika alkalmazásával összefüggő innovatív tevékenységéért, a nukleáris erőművi irányítástechnika és rendszertechnika gyakorlati alkalmazásai területén folytatott kutatásaiért, valamint a hazai energetika csaknem minden területét lefedő oktatási és közéleti tevékenységéért.

(A díjazott kutatóval hamarosan megjelenik portréinterjú a bme.hu-n.)

 

Dunai László építőmérnök, a BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK) korábbi dékánja, a kar Hidak és Szerkezetek Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az acélszerkezetek numerikus modell alapú tervezésének és az innovatív acél- és öszvérszerkezetek szerkezeti és technológiai fejlesztési tevékenységéért, továbbá a meglévő és történeti szerkezetekhez kapcsolódó szakmai tevékenységéért, az új Duna-hidak tervezésében és speciális épületek szerkezeteinek statikai méretezésében való meghatározó közreműködéséért.

(Dunai Lászlót a közelmúltban Széchenyi-díjjal tüntették ki, amelynek kapcsán a bme.hu portréinterjút készített az elismert szakemberrel.)

 

Kiss Rita Mária építőmérnök, a BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) Mechatronikai, Optika és Gépészeti Informatikai Tanszék (MOGI) tanszékvezető egyetemi tanára, az emberi mozgásvizsgálatok feltételeinek megteremtéséért, ezen belül az Augmented Reality markerek használatára alapozott eljárás kidolgozásáért, a gerinc alakjának mozgásvizsgálaton alapuló meghatározásáért, az optikai mozgásvizsgálati rendszerek hitelesítési módszerének kifejlesztéséért, az emberi egyensúlyozó-képesség tesztelésére és a humán szövetek mechanikai jellemzőinek mérésére kidolgozott módszereiért.

(Kiss Ritával a Gábor Dénes-díj kapcsán készített portréinterjút a bme.hu)

 

Váncza József villamosmérnök, BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) Gyártástudomány és -technológia Tanszék egyetemi docense, valamint az ELKH Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézet Mérnöki és Üzleti Intelligencia Kutatólaboratórium vezetője, a mesterséges intelligencia műszaki alkalmazásainak kifejlesztéséért, különös tekintettel fejlett robotikai alkalmazások, intelligens vezérlések és okos energetikai rendszerek kialakítására, az ember - robot együttműködés, továbbá a kooperatív és fenntartható termelés magas szinten kimunkált szempontjaira.

(Váncza Józseffel a Gábor Dénes-díj kapcsán készített portréinterjút a bme.hu.)

 

Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjat kapott 2020-ban:

 

Bozsoki Fruzsina, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (GTK) regionális és környezeti gazdaságtan végzős mesterszakos hallgatója a „Barnamezős területek Budapesten – Közvágóhíd és környékének fejlesztési koncepciója” című dolgozatáért.

 

Bozsoki Fruzsinával a téma és díj kapcsán a bme.hu korábban készített interjút.

Schäffer Ádám és Bozsoki Fruzsina hallgatói díjazottak

 

2021-ben két műegyetemi hallgató is elnyerte a Gábor Dénes Tudományos Diákköri Ösztöndíjat.

Regős Krisztina építészmérnök hallgató az „Egy kétcsúcs tétel normális cella-felbontásokra” tárgyú dolgozatáért kapta meg az elismerést. Az MTA díjátadó ünnepségén jelen volt Schäffer Ádám vegyészmérnök hallgató, aki a „Hibrid kompozitok: mechanikai tulajdonságok és deformációs mechanizmusok” tárgyú dolgozatáért kapta az elismerést.

 

Gratulálunk a díjazottaknak!

 

 

MTA nyomán TZS-HA

Fotók forrása: Szigeti Tamás - MTA