A felsőoktatási kiválóság az önálló és a kollektív fejlődés záloga

Idén 180 műegyetemi fiatal kutató, hallgató és doktorandusz bizonyíthatta, hogy az ÚNKP fontos kapocs a tudományos eredmények piaci hasznosulása és az önmegvalósítás között.

„Az Új Nemzeti Kiválóság Programnak (ÚNKP) a hallgatók és a BME szempontjából is kiemelt jelentősége van. A tehetséges fiataloknak a program azért fontos, hogy megismerjék és megszeressék a kutatást, a kutatói lét sajátosságait, majd hosszútávon hatékony KFI munkát végezhessenek. A sikeres kutatói munka támogatása és a tehetséggondozás is a Műegyetem kiemelt stratégiai céljainak része, hogy kiváló szakemberekkel biztosítsa a felsőoktatás alapvető küldetését: a minőségi tudásátadást. Olyan tehetséges, nyílt gondolkodású emberek nevelése a cél, akik képesek a globális kihívásokhoz is kreatív módon hozzáállni. Ilyenek a fenntarthatóság vagy a diszruptív technológiák, amelyek a társadalomban gyors és mélyreható változásokat eredményeznek” – emelte ki online köszöntőjében  Levendovszy János, a BME tudományos és innovációs rektorhelyettese.

A 2021/22. tanév ÚNKP záró rendezvénye május 25-én 10:00 és 16:00 óra között online keretek között zajlott „A jövő Te vagy!” - ÚNKP-s kutatások és kiválóságok a Műegyetemen” címmel, amelyre Microsoft Teams alkalmazáson keresztül csatlakozhattak az érdeklődők. A konferencián összesen 18 tematikusan tervezett szakmai szekció témáiról prezentáltak a program ösztöndíjasai, majd a kutatások 15 perces bemutatása után a témákhoz kapcsolódó szakmai diskurzus következett.

Szabó István, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) elnökhelyettese ugyancsak online köszöntötte  a konferencia résztvevőit, és a kutatás sajátosságaként kiemelte, hogy időnként nehézségekkel és kihívásokkal szembesíti a fiatal tudósokat. A felmerülő kérdések önálló vagy kollektív megoldásával lehet csak előre lépni és eredményeket elérni, amiben kulcsfontosságú, hogy a kutató szeresse azt a területet, amivel foglalkozik. Az akadályok gyors elhárításában nagy jelentősége van az ÚNKP program anyagi támogatást biztosító lehetőségeinek. A konstrukció már a kutatói pálya legelejétől elérhető az érdeklődő tehetségek számára, akik PhD-tanulmányaik során is részt vehetnek a kezdeményezésben, így már a posztgraduális képzés megkezdésekor, hosszútávú tudományos életpályájukat alapozhatják meg.     

Mesterséges intelligencia, kvantumrendszerek, klímatudatos okos megoldások, számítógépes gyógyszertervezés, fotoaktív bevonatok fejlesztése, kvantumkémiai vizsgálatok, ortopédiai előszűrő eszközök fejlesztése, épületek életciklus-vizsgálata, napelemparkok termelésvizsgálata, szonokémiai kísérletek, fenntarthatósági vizsgálatok, fúziós plazmák, önkalibráló algoritmusok, autonóm járművek – néhány terület azokból a 15 perces előadásokból, amelyekben az ifjú kutatók részletesen ismertették vizsgált területeiket és a legújabb következtetéseiket. A program változatosságát és színességét jelzi, hogy a műszaki tudományoktól kezdve a természet-, az informatikai és társadalomtudományokon át az építőművészetekig valamennyi tudományterületet képviseltek az ÚNKP programban résztvevő ifjú szakemberek.

(A bemutatott kutatások teljes listája a konferencia absztraktfüzetében  elérhető – szerk.)

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem 2016-tól vesz részt az Új Nemzeti Kiválóság Programban (ÚNKP). Az utóbbi évben 180 alap-, mester- vagy doktori képzésben résztvevő hallgató, doktorjelölt, fiatal oktató és kutató nyerte el az ösztöndíjat. Országosan a kezdeményezésben támogatott kutatások közül minden tízedik a BME-hez köthető. A Műegyetem a 2016/2017-es tanévtől kezdve a program keretében már megközelítőleg 2 Mrd forint támogatási keretösszeget használt fel a kutatói kiválóságok és tudományos tevékenységeik elősegítésére.

Az ÚNKP ösztöndíjak az egyetemi tanulmányok kezdeti időszakától a doktori tanulmányokon át egészen a Bolyai+ ösztöndíjig támogatják a tehetségeket. A 2021/2022. tanévben 18 műegyetemi ösztöndíjas a középiskolai teljesítménye alapján, valamint az egyetemi alapképzések hallgatójaként kapott támogatást. További 41 hallgató részesült mesterképzéses ösztöndíjban. 54 doktori hallgató és 20 doktorvárományos, illetve posztdoktor kutatásai zajlanak az idei tanévben ÚNKP ösztöndíjas támogatással a Műegyetemen. A program fontos eleme a Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj, amelynek 47 támogatottja a BME kutatói közösségének új tagja.

Az ÚNKP egyes pályázati kategóriái szerinti BME-s ösztöndíjasok száma 2021-ben

A Műegyetem kiemelt figyelmet fordít a hallgatók, a posztgraduális képzésben résztvevők, fiatal kutatók és oktatók átfogó tehetséggondozására, emellett az intézmény törekszik arra is, hogy a diplomaszerzés után az ipar nyújtotta potenciál mellett az akadémiai, kutatói életpályában rejlő karrierlehetőségekkel is megismertesse a fiatalokat. A pályázatok magas támogatási aránya, az elért kiemelkedő tudományos eredmények is a BME átfogó tehetséggondozó és tudományos életpályát ösztönző kezdeményezéseinek köszönhetők.

Az egyetemi képzéshez kapcsolódó OKTV-n vagy diákolimpiákon helyezést elérő fiatalok az ÚNKP „Tehetséggel fel!” felhívás sikeres pályázóiként részesülhetnek támogatásban. Évről évre többen vesznek részt a kutatói pálya előszobájának tekinthető Tudományos Diákköri Konferencia (TDK) intézményi fordulóin, és hallgatóink egyre sikeresebbek az Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) is.

A 2022/2023-as tanév ösztöndíjpályázatairól az ÚNKP program weboldalán érhetők el a legfrissebb információk, a műegyetemi benyújtáshoz további tudnivalók pedig az intézményi weboldal ÚNKP aloldalán  olvashatók.

 

A BME YouTube-oldalán megtekinthetők a 2021/2022. tanévi ÚNKP konferencia előadóinak bemutatkozása és a témához kapcsolódó további videók:

ÚNKP Sikertörténetek: Molnár Csenge Andrea - YouTube

ÚNKP Sikertörténetek: Dr. Fényes Dániel - YouTube

bme únkp - YouTube

 

 

Rektori Kabinet

Fotók forrása: ÚNKP program weboldala