A Műegyetem kezdeményezésére jött létre a 6G Munkacsoport

A BME VIK dékánja javaslatára alakult meg a 6G-re vonatkozó magyar célok, és e témában érdekelt intézmények együttműködésének kereteit formáló szakmai társulás.

A hazai 6G vízió és összefogás szükségességét szorgalmazta, egyben egy 6G Munkacsoport létrehozását javasolta még 2021-ben megtartott „BME–6G K+F vízió és kezdeményezés” című előadásában („6G technológia - Mobil kommunikáció 2030” online workshop, BME VIK) Charaf Hassan, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) dékánja, a kar Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, az 5G Koalíció elnökségi tagja.

A BME VIK dékánjának javaslatát és az általa megfogalmazott célokat elfogadta az 5G Koalíció elnöksége, így a társuláson belül meglévő öt, elsősorban 5G-vel foglalkozó munkacsoport mellett megalakult egy újabb szakmai társulás: a 6G Munkacsoport. Célja, hogy előmozdítsa és ösztönözze hazánkban a 6G ökoszisztéma kialakulását. Törekszik továbbá arra is, hogy az akadémiai szféra, az ipar, a kormányzati intézmények és a szakmai szervezetek is együttműködjenek a 6G területén. Az új munkacsoport az akadémiai intézmények és piaci partnerek részvételét is patronálja az európai uniós, valamint egyéb nemzetközi 6G KFI programokban.

A 6G Munkacsoport koordinálásával Németh Vilmost, a BME VIK/BME-Nokia 5G Laboratóriumának szakmai vezetőjét bízták meg.

Az 5G Koalíció még 2017 júniusában, a Digitális Jólét Program 2.0 keretében jött létre azzal a céllal, hogy elősegítse Magyarország 5G fejlesztések terén végzett tudományos és innovatív tevékenységét, ezzel hazánkat a téma európai központjává emelje, továbbá regionális kiemelt szerepet szántak Magyarországnak az 5G-re épülő alkalmazások tesztelése terén is.

Több szakmai program mellett az 5G Koalíció támogatja a Zalaegerszegen megvalósuló, az önvezető járművek tesztelését szolgáló tesztpályán 5G tesztkörnyezet (ZalaZONE) létrehozását. A ZalaZONE 5G teszthálózata az összekapcsolt (V2X) és automatizált (connected and self-driving car) jármű és okosváros fejlesztésekhez nyújt infrastrukturális hátteret.

Az 5G Koalíciónak jelenleg 89 intézmény – iparági, akadémiai, kormányzati szereplő - a tagja. A Koalíciót 7 fős elnökség irányítja, szakmai tevékenységét munkacsoportokban végzi, melyek munkájában kb. 230 szakember vesz részt.

 

Világszerte, így Magyarországon is nagy lendülettel zajlanak az 5G szolgáltatással kapcsolatos fejlesztések, ám a szakemberek már a következő generációs mobiltechnológia esélyeit is latolgatják. Több országban is elindultak a 6G megvalósulását célzó kutatás-fejlesztési programok.

Az Európai Unió a Horizon Europe KFI Programban szintén elindította a saját 6G K+F kezdeményezését, a Smart Networks and Services (SNS) európai partnerségi programját. A magyar gazdaság versenyképességének növelésére létfontosságú, hogy a hazai kutató-fejlesztő intézetek és innovatív vállalkozások bekapcsolódjanak a 6G technológia létrehozását célzó globális folyamatokba és az európai KFI programokba.

2022 áprilisában megtartotta alakuló ülését az 5G Koalíció 6G Munkacsoportja. A szakmai eseményen Németh Vilmos munkacsoport-vezető a 6G távközlési technológia szükségességét, és azokat a megvalósítás előtt álló műszaki kihívásokat és szempontokat mutatta be, amelyekkel már a világ több kutató-fejlesztő intézményében foglalkoznak.

Az alapító ülésen meghatározták a 6G Munkacsoport tevékenységének céljait, mégpedig:

 

  • A 6G ökoszisztéma kialakulásának előmozdítása és ösztönzése Magyarországon.
  • Az akadémiai szféra, az ipar és a kormányzati intézmények, valamint a szakmai szervezetek együttműködésének elősegítése a 6G területén.
  • Az akadémiai intézmények és vállalkozások részvételének támogatása az EU és más nemzetközi 6G KFI programokban.

 

A 6G Munkacsoport a célok teljesítése érdekében konkrét feladatokat is megfogalmazott a közeljövőre. Törekednek minél több, 6G-ben érdekelt intézmény azonosítására és a társulásban végzett munkába való bevonásba; tevékenységükhöz áttekintik a nemzetközi 6G trendeket és a kapcsolódó KFI tevékenységeket (különös tekintettel az EU Horizon Europe KFI programjának 6G-hez kapcsolódó kezdeményezéseire); nemzeti 6G víziót (Position Paper) dolgoznak ki, valamint javaslatot készítenek a magyarországi 6G KFI együttműködési és támogatási programra az EU 6G partnerségével összhangban.

 

A 6G Munkacsoport technikai támogatását az 5G Koalíció Programirodája látja el.

 

 

TZS-HA

Fotók forrása: digitális jólét program weboldal