„Őszintén reméljük, hogy jelenlegi és jövőbeli hallgatóink is az önök nyomdokaiba lépnek”

A BME sok egykori vagy ma is aktív oktatója, professor emeritusa, valamint akadémikusok, Széchenyi-, Kossuth- és Ybl-díjasok is átvették jubileumi díszoklevelüket a karok ünnepségein.

2 platina, 22 rubin, 110 vas, 173 gyémánt, 623 arany – mintegy 900 egykori hallgató jelent meg az egy héten át tartó ünnepségsorozaton a Műegyetemen, ahol több évtizedes szakmai pályafutásukat ismerte el az Alma Mater az immár hagyományos, karonként szervezett, jubileumi díszokleveleket átadó ceremónián. Az intézmény a 75, 70, 65, 60 vagy 50 évvel ezelőtt szerzett okleveleik díszes másolataival ismeri el értékes mérnöki teljesítményüket, alkotó munkájukat, amellyel hozzájárultak az egyes karok és az egyetem sikeréhez, nemzetközi elismertségéhez.

A karok azonban nemcsak a diplomákat nyújtották át, hanem a beküldött szakmai életrajzok feldolgozásával összeállítottak az évtizedekkel ezelőtt mérnöki oklevelet szerzett hallgatóik életútját és munkásságát bemutatni hivatott kiadványokat is.

„Őszintén reméljük, hogy jelenlegi és jövőbeli hallgatóink is az önök nyomdokaiba lépnek” – olvasható az egyik kari kiadvány köszöntőjében, amelyet lapozgatva nagyszabású mérnöki alkotások jelennek meg és elhivatott, a szakmájukat szeretve tevékenykedő emberek – gyakran még nem lezárt – életműve rajzolódik ki. A teljesség igénye nélkül mutatjuk be közülük a műegyetemi oktatás-kutatásban is maradandót alkotó szakembereket.

Az Építőmérnöki Karról arany doktori diplomát vett át Gáspár Zsolt akadémikus, professor emeritus, valamint Kurutzné Kovács Márta akadémikus, professor emerita: mindketten a Tartószerkezetek Mechanikája Tanszéken tevékenykednek, csakúgy, mint az aranydiplomás Galaskó Gyula nyugalmazott egyetemi docens. Az aranydiplomás Goda Péter Pál több évtizede vesz részt a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék munkájában.

Kurutzné Kovács Márta átveszi arany doktori diplomáját Rózsa Szabolcs dékántól

Rubindiplomát kapott Biró Péter, az Általános és Felsőgeodézia Tanszék professor emeritusa, a Műegyetem 1994-1997 közötti rektora, gyémántdiplomát kapott Ijjas István professor emeritus (Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék), valamint Dalmy Dénes címzetes egyetemi docens (Hidak és Szerkezetek Tanszék).

Egyes alumnusok nem mérnöki területen vívtak ki elismertséget: aranydiplomát kapott Papp Márió újságíró (már hallgatóként a Jövő Mérnöke című műegyetemi lap munkatársa volt), író, egyetemi tanár, sakkozó.

A Gépészmérnöki Karról rubindiplomát vett át Lévai Zoltán, a Gépjárműtechnológiai Tanszék professor emeritusa, aki 1979 és 1985 között a kar dékánja volt. 1990-től 1994-ig pedig Vajna Zoltán akadémikus, a Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék professzora volt a kar vezetője, aki szintén rubindiplomát kapott.

Vajna Zoltán átveszi rubindiplomáját Orbulov Imre Norbert dékántól

Gyémántdiplomás lett Fekete Attila címzetes egyetemi docens, aki több évtizedig volt óraadó oktató, valamint Ákos András, aki a BME Gazdasági és Műszaki Főigazgatóságának évtizedekig volt a munkatársa.

Ábrahám György, a Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék (MOGI) professor emeritusa, és Wenzel Gottfriedné Gerőfy Klára, a MOGI magántanára főként a színtan területén végzett több évtizedes kutatásaikról ismertek: előbbi arany-, utóbbi szakember pedig gyémántdiplomát vett át.

A József Nádor Emlékérmes Takács János professor emeritus (Gépjárműtechnológia Tanszék) aranydiplomát kapott, csakúgy, mint Barna Lajos, az Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék címzetes egyetemi tanára, Kontra Jenő, az Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék (ÉPK) professor emeritusa. Aranydiplomát kapott a Gépelemek Tanszéken mintegy két évtizedet oktató Gálvölgyi Gábor, az áramlástan és a repülés területén oktatott-kutatott Gausz Tamás, Korényi Zoltán Mihály, az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék címzetes egyetemi docense, Sziptner István, a Vegyipari és Élelmiszeripari Gépek Tanszék egykori oktatója, Romhányi Gábor, az Ipari Üzemgazdaságtan Tanszék oktatója, valamint Völgyi Julianna, a Gépelemek Tanszék egykori oktatója.

Az Építészmérnöki Karról is sok évtizede alkotó professzorok vehették át jubileumi oklevelüket. Rubindiplomát kapott az Ybl- és Kossuth-díjas Cságoly Ferenc és az Ybl-díjas Kaszás Károly: mindketten a Középülettervezési Tanszék professor emeritusai.

Kaszás Károly átveszi rubindiplomáját Alföldi György dékántól

Rubindiplomát kapott Ramotsa Zoltán, az Épületszerkezettani Tanszék címzetes egyetemi docense.

Aranydiplomát vett át Draskóczy András, a Szilárdságtani és Tartószerkezeti Tanszék adjunktusa, valamint Kalmár Miklós címzetes egyetemi tanár az Építészettörténeti és Műemléki Tanszékről.

A Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karról platinadiplomát a jórészt az Egyesült Államokban tevékenykedő Hajós Zoltán kapott, aki vegyészmérnöki oklevelét 1947-ben szerezte, pályafutását pedig a Műegyetemen kezdte tanársegédként. Vasdiplomát kapott Fogassy Elemér, a Szerves Kémia és Technológia Tanszék professor emeritusa és Gimesi Ottó, akinek több évtizedes szakmai pályafutása összekapcsolódott az Általános és Analitikai Kémia Tanszékkel.

Gyémántdiplomás lett Janzsó Béla, az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék nyugdíjas docense.

Aranydiplomát kapott Kéri Marianna, a Műanyag és Gumiipari Tanszék egykori tudományos munkatársa, aki a kutatásai mellett sokrétű oktatói, témavezetői munkát is végzett.

Aranydiplomát kapott Kubinyi Miklós, a Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék professor emeritusa. Az MTA doktora még diákkörös hallgatóként, 1969-ben kapcsolódott be a BME Fizikai Kémia Tanszékének munkájába: hosszú kutatói és oktatói pályája összekapcsolódik a VBK-val. 2018-ban nyugdíjba vonult, azóta professor emeritus-ként segíti a tanszék munkáját.

Kubinyi Miklós átveszi aranydiplomáját Szarka András dékántól

Az aranydiplomás Réczey Istvánné Csorba Katalin, az MTA doktora rövid kitérő után mindvégig a BME VBK-n dolgozott. Pályáját a Mezőgazdasági Kémiai Technológia Tanszék Kísérleti üzemében kezdte, jelenleg az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszéken docens.

A Villamosmérnöki és Informatikai Karról vasdiplomát kapott Herpy Miklós, aki évtizedekig tanított a BME Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszéken és elődjén, valamint Horváth Sándor, aki a BME-n több évtizeden át Állami Vizsgabizottsági tagként működött közre, a Mérnöktovábbképző Intézetben pedig előadó volt. Szintén vasdiplomás lett Rajki Imre, a Villamos Gépek és Hajtások Tanszék, valamint Tóth Mihály a Műszer és Méréstechnika Tanszék egykori oktatója.

A gyémántdiplomás Farkas Ervin a Geodéziai Tanszékén évtizedekig dolgozott, Flesch István pedig ma is a Távközlési és Médiainformatika Tanszék adjunktusa.

Augusztinovicz Fülöp átveszi aranydiplomáját Charaf Hassan dékántól

Aranydiplomát kapott Augusztinovicz Fülöp, a Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék professor emeritusa, az MTA doktora, az akusztika szakértője, Berta István, a Nagyfeszültségű Technika és Berendezések Csoport (Villamos Energetika Tanszék) professor emeritusa, valamint Gál Tibor, az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék címzetes egyetemi tanára. A műegyetemi űrkutatók több évtizedes hírnevét öregbíti a ma már cégvezetéssel foglalkozó Ijjas Gábor.

Aranydiplomát kapott az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszék címzetes egyetemi docense, Iváncsy Szabolcs. Villamosmérnöki aranydiplomát kapott Szabados Tamás, aki később a BME Matematika Intézet Sztochasztika Tanszékéről ment nyugdíjba.

Vasdiplomát kapott Mécs Imre mérnök-feltaláló, egykori 1956-os elítélt, majd országgyűlési képviselő.

Egyes alumnusok elsősorban nem mérnöki területen öregbítették a BME hírnevét: az aranydiplomás, vietnámi Tran Dinh Kiem diplomáciai területen, nyelvtanárként és szótárszerkesztőként tett sokat a két ország közötti kapcsolatok erősítéséért.

A jubileumi diplomák kiadása évszázados hagyományokra tekint vissza a Műegyetemen. Az első jubiláris oklevelet 1886-ban Pották Lajos mérnök 50 évvel korábbi diplomaszerzésére emlékezve készítették el (az első aranydiplomás mérnök egyetemünk legkorábbi jogelőd intézményének számító Institutum Geometrico-Hydrotechnicumban szerezte meg képesítését. Az intézmény az akkori tudományegyetemhez tartozva egyetemi végzettséget adott az ott mérnöki tanulmányokat folytatóknak – szerk.).

A jubileumi diplomások névsorát az 1950-es évektől kezdődően az egyetemi évkönyvek közölték. Szintén ez idő tájt, az '50-es évek közepétől állnak rendelkezésre a legkorábbi fotók az ünnepélyes átadásokról, a felvételek megtalálhatók a BME Levéltárban. A diplomaosztó ünnepségekre megjelentetett és kiosztott, a jubileumi diplomások rövid életrajzait tartalmazó köteteket pedig 1978 óta adja ki az egyetem minden évben.

Kar neve

Platina (75)

Rubin (70)

Vas (65)

Gyémánt (60)

Arany (50)

Összesen

ÉMK

 

7

16

17

108+3

151

GPK

1

10

31

73

190

305

ÉPK

 

1

20

28

72

121

VBK

1

2

2

21

34

60

VIK

 

2

41

34

144

221

Összesen

2

22

110

173

551

858

 

 

HA-TZS

Fotó: Geberle B.