Több ígéretes kutatási terv is bekerült az MTA Lendület Programjába

Induló és haladó kategóriában is sikerrel pályáztak műegyetemi szakemberek, akik önálló kutatócsoportot alapíthatnak tudományos elképzeléseik megvalósítására.

Tavalyhoz képest csaknem kétszer annyian nyújtották be pályázatukat a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) Lendület Programjára: 102 kutatási terv közül 16 pályázó a bölcsészet- és társadalomtudományok területéről érkezett, 34 jelentkező az élettudományok terén tevékenykedik, 52 kutató pedig a matematikai és természettudományok művelője.

A szakértői értékelések, a Lendület Zsűri és a Lendület Bizottság javaslata alapján az MTA elnöke végül 19 pályázó támogatása mellett döntött.

A pályázati kiírásra idén 102-en jelentkeztek, közülük 19-en nyerték el a finanszírozás lehetőségét.

Lendület-kutatócsoport vezetésére PhD/DLA tudományos fokozattal rendelkező kutatók pályázhattak két kategóriában.

 

Lendület I. „Induló” kategória

Új, önálló kutatócsoportot alapító, fiatal kutatók hazahívását, illetve itthon tartását célzó támogatási forma az ígéretes és új kutatási projektek megvalósítására.

A támogatásra a 40 évnél fiatalabb kiemelkedő és folyamatosan növekvő teljesítményt mutató, sikeres ifjú kutatók pályázhattak, akik PhD-fokozatukat 2012. január 1. után és 2018. december 31. előtt szerezték meg. E kategória pályázóira igaz az is, hogy korábban rangos hazai (OTKA, MTA Bolyai, MTA Prémium) vagy nemzetközi posztdoktori vagy kutatási pályázatokon - egyénileg vagy kutatócsoport-vezetőként - támogatást nyertek, ám még nem vezettek Lendület-kutatócsoportot. E kategóriában a támogatás csak egyszer nyerhető el.

Az „Induló” kategória nyertesei vállalják azt is, hogy az MTA támogatás ideje alatt pályáznak az Európai Kutatási Tanács (European Research Council, ERC) valamelyik kiválósági felhívására. A záróbeszámoló szakmai minősítése csak ennek a feltételnek a teljesülése esetén lehet kiváló.

E kategóriában idén 13 jelölt került a támogatottak közé.

 

Lendület II. „Haladó” kategória

A felhívásra olyan kiemelkedő és növekvő teljesítményű vezető kutatókat vártak, akik új, áttörő kutatási eredményeket ígérő téma kidolgozását, vagy már jól működő, kiváló kutatási projektek folytatását tűzik ki célul. Emellett rendelkeznek kutatócsoport-vezetői tapasztalattal, saját kutatási téma kidolgozására Lendület (I, II), Élvonal vagy egyéb, a Lendület-támogatással összemérhető (pl. legalább 4-5 éves futamidejű alapkutatás, kiemelt finanszírozási összeggel) nemzetközi felhívásokon nyertek támogatást a közelmúltban, és ez a projektjük még nem, vagy az elmúlt 5 évben (2016 után) zárult le. Amennyiben a pályázónak folyamatban lévő támogatott kutatása van, akkor a jelenlegi pályázat kutatási tervében ki kell térni az attól való eltérésekre.

A kategória nyertesei vállalják, hogy a Lendület-támogatás harmadik évének lezárulása előtt pályáznak az Európai Kutatási Tanács (ERC) „Consolidator” vagy „Advanced” kategóriájában, vagy egyéb, a Lendület-támogatással összemérhető nemzetközi pályázatra. A hároméves beszámoló szakmai minősítése csak ennek a feltétel teljesülése esetén lehet kiváló.

E kategóriában idén 6 jelölt került a támogatottak közé.

A Lendület Programban 2022-ben támogatást nyert műegyetemi kutatók:

 

Induló kategória

Kutató neve

Kar, szak

Pályázat címe

Támogatási összeg

Bárány Balázs

BME Természettudományi Kar (BME TTK) Matematika Intézet, Sztochasztika Tanszék, tudományos munkatárs

Fraktálgeometria és alkalmazásai

175.000.000 Ft

Habib Giuseppe

BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) Műszaki Mechanikai Tanszék, adjunktus

Valós műszaki rendszerek dinamikus integritásának elemzése

196.000.000 Ft

 

Haladó kategória

Kutató neve

Kar, szak

Pályázat címe

Támogatási összeg

Csonka Szabolcs

BME Természettudományi Kar (BME TTK) Fizikai Intézet, Fizika Tanszék egyetemi docens

Topologikus szupravezető nanoáramkörök

292.000.000 Ft

Kállay Mihály

BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK) Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék tanszékvezető egyetemi tanár, a tanszéki Spektroszkópia Csoport vezetője

Toljuk ki a kvantumkémia határait!

196.000.000 Ft

A Lendület Program 2022-ben támogatást nyert kutatóinak teljes névsora az MTA honlapján olvasható.

A Lendület-támogatásról szóló okleveleket 2022. szeptember 29-én az MTA Székház Dísztermében adják az idei sikeres pályázóknak.

 

TZS (MTA nyomán)