A Műegyetem is csatalakozott az NKFIH nyílt tudomány állásfoglalásához

A nyílt tudomány a kutatások megosztásának korszerű módját ösztönzi, és mindenki számára elérhetővé kívánja tenni a kutatási eredményeket, amelynek elveivel a BME is azonosul.

A BME is csatlakozott a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) Nyílt tudomány (Open Science) állásfoglalásához, amelynek oklevelét Szabó István, az NKFIH elnökhelyettese adta át Czigány Tibor rektornak és Pálfalvi András kancellárhelyettesnek. Az NKFIH 2021 októberében tette közzé az Open Science-szel kapcsolatos állásfoglalását.

„Kevéssé ismert, hogy a BME Magyarország egyik kiemelkedő folyóiratkiadója, a 64 hazai felsőoktatási intézményt tekintve pedig a legnagyobb. Büszkék vagyunk arra, hogy a 8 kiadott tudományos folyóiratunk mind Open Access kiadású. Nemcsak törekszünk arra, hogy olyan helyeken publikáljunk, ahol biztosított a nyílt hozzáférés, hanem a folyóirataink mind szavatolják az ide publikálóknak a széles körű láttatást” – fogalmazott Czigány Tibor rektor.

„Az úgynevezett nyílt tudomány irányába szeretnénk elmozdítani a felsőoktatást” – hangsúlyozta a találkozón Szabó István, majd hozzátette, a kezdeményezésben meghatározó az is, hogy a BME vezető hazai műszaki felsőoktatási intézményként a publikációk mellett a kutatási adatok nyílt hozzáférhetőségét is ösztönzi. Kiemelte azt is, hogy a tudomány és az innováció eredményeinek társadalmi népszerűsítése, valamint a közösségi tudomány (Citizen Science) támogatása egyaránt része a kezdeményezésnek, amelyre a BME-n is számos jó gyakorlat van.

A BME és az NKFIH vezetői abban is egyetértettek, hogy a két szervezet közötti intenzív együttműködés a jövőben is folytatódik. Erre példa a BME FIEK Kompetenciavására, amely során az NKFIH Horizont Európa nemzeti kapcsolattartóinak közreműködésével több száz külföldi szakember kapott tájékoztatást azokról az innovációs együttműködési lehetőségekről, amelyekben műegyetemi kutatók potenciális partnerei lehetnek.

A Nyílt tudomány állásfoglaláshoz csatlakozás műegyetemi egyeztetésén az intézmény részéről jelen volt Ézsiás Anikó, a BME OMIKK főigazgató-helyettese, Csákány Anikó, a BME Tudományos és Innovációs Igazgatóság vezetője, valamint Joó Attila, a BME FIEK igazgatója.

A találkozó után Szabó István Czigány Tibor rektorral tekintette meg a BME Látogatóközpont kiállítását, amely a Műegyetem 240. évfordulója alkalmából nyílt meg. (A BME Látogatóközpont megnyitásáról a bme.hu egy korábbi írásában tudósított – szerk.)

Az Open Science (nyílt tudomány) a tudományos alkotói folyamat új megvalósulása a modern információs technológiák alkalmazásával, amely az ismeretek (eredmények/adatok/módszerek) közzétételére és hozzáférhetőségére fókuszál digitális platformokat alkalmazva. Alapvető célja a tudomány társadalmi és gazdasági hatásának növelése, amely a hozzáférés „demokratizálását,” és az eredmények minél szélesebb körben való elérhetőségét tűzi ki célul.  A nyílt tudomány lehetővé teszi a nyitott szemléletmód elsajátítását a tudomány világának minden szereplője számára, ez által a verseny mellett az együttműködésre helyezi a hangsúlyt, erősítve a civil társadalomnak a tudományba vetett bizalmát.

Ennek érdekében a BME saját tudományos folyamatait a nyílt tudomány alapelveinek megfelelően szeretné definiálni és működtetni. Ezért célkitűzései olyan területekre fókuszálnak, amelyek erősítik a tudományos ismeretek szabad áramlását a következő pillérek szerint:

  • a nyílt tudományhoz kapcsolódó digitális infrastruktúra fejlesztése,
  • Open Access publikációs stratégia,
  • a jogi oltalmakkal nem védett tudásvagyonhoz való nyílt hozzáférés támogatása,
  • a BME repozitóriumainak akkreditálása és használatuk szabályozása,
  • a FAIR (Findable, Accessible, Interoperable, Reusable) elvnek megfelelő adathasználat,
  • a közösségi tudomány támogatása, állampolgárok bevonása a kutatásokba.

A nyílt tudomány gyakorlatainak beépítése a kutatásba az európai pályázatokon történő részvétel szempontjából is kiemelkedő jelentőségű. Az egyetem Horizon Hot Topics webinarsorozatában és az új Open Science témájú MS Teams hírcsatornán rendszeres tájékoztatást nyújt az Open Science hazai és nemzetközi jó gyakorlatairól, a kapcsolódó hírekről és rendezvényekről.

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Csoport – bme.hu szerkesztőség

Fotók forrása: Geberle B.