Műegyetemi oktatók elismerése a nemzeti ünnep alkalmából

Több műegyetemi oktató-kutató is magas rangú állami kitüntetésben részesült az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. A kitüntetéseket Csák János Kulturális és Innovációs miniszter adta át.

Kimagasló szakmai munkája elismeréseként a Magyar Érdemrend tisztikeresztje kitüntetésben részesült:

Do Van Tien villamosmérnök, a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszékének egyetemi tanára, az infokommunikációs hálózatok és rendszerek területén folytatott, nemzetközileg is elismert kutató-, fejlesztő- és innovációs munkája, valamint iskolateremtő tevékenysége elismeréseként.

 

Vajta László villamosmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának volt dékánja, Irányítástechnika és Informatika Tanszékének volt egyetemi docense, nyugalmazott címzetes egyetemi tanára, a korszerű képfeldolgozási eljárások alkalmazásközpontú kutatása, illetve a haladó szemléletű innovációk hazai felsőoktatásba történő bevezetése terén elért eredményei, valamint példaadó tehetséggondozói és intézményvezetői tevékenysége elismeréseként.

 

Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetés vehette át:

Bárány Tamás ipari termék- és formatervező mérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Polimertechnika Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a polimer kompozitok és az elasztomerek területén elért kiemelkedő kutatási eredményei, valamint iskolateremtő oktatási tevékenysége elismeréseként.

 

 

Nagy József vegyészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának volt dékánja, valamint Szerves Kémia és Technológia Tanszékének egyetemi docense, négy évtizedes, kiemelkedően eredményes kutatói-oktatói pályája, valamint jelentős oktatás- és kutatásszervezői, illetve szakmai közéleti tevékenysége elismeréseként.

 

 

Tevesz Gábor villamosmérnök, folyamatirányítási szakmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karának dékáni megbízottja, az Automatizálási és Alkalmazott Informatikai Tanszékének nyugalmazott címzetes egyetemi tanára, több évtizedes, kiemelkedő oktatói munkája, valamint az oktatás koordinálása és a RobonAUT hallgatói verseny irányítása kapcsán végzett tevékenysége elismeréseként.

 

 

 

Cikkünket új információ esetén frissítjük.

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Csoport , KJ

Fotók: bme.hu, Kari honlapok