Megemlékezés Steindl Imre halálának 120 évfordulója alkalmából

Az Országház tervezőjére a Nemzeti Örökség Intézete szervezett megemlékezést a Fiumei úti sírkertben.

Steindl Imre neve összeforrt főművével, az Országházzal, bár sajnálatos módon annak avatását nem érhette meg, 1902 augusztus 31-én – 62 éves korában – elhunyt.

A halálának 120. évfordulóján tartott megemlékezésen jelen volt és beszédet mondott Lezsák Sándor az Országgyűlés alelnöke. Beszédében azt hangsúlyozta, hogy az évfordulós megemlékezés egyfajta tisztelgés "A nemzet és a nemzet szolgálatára hivatott közösség, az Országgyűlés közösségének főhajtása egy nagy mester emléke előtt.” A Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója, Móczár Gábor  köszöntőjében kiemelte, hogy a Fiumei úti sírkertben Steindl Imre mellett mintegy hatvan építész nyugszik. A NÖRI kiemelt feladatának tekinti, hogy bemutassa az itt nyugvó jelentős személyiségek életművét. L.Balogh Krisztina a Steindl Imre Program Zrt. vezérigazgató-helyettese az építészt méltatva arra mutatott rá: tagadhatatlan, hogy Steindl fő műve, az Országház Magyarország és Budapest világszerte ismert szimbóluma.

Czigány Tibor, akadémikus, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem rektora beszédében kihangsúlyozta: ”Steindl Imre a Műegyetem számára mindenekelőtt meghatározó iskolateremtő tanáregyéniség volt. A három évtizedes műegyetemi oktatói tevékenysége során középkori építészetet, építészeti műtörténetet és műépítészetet tanított. Emellett, Hauszmann Alajossal, a Műegyetem központi épületének tervezőjével és korábbi rektorával közösen tervezési gyakorlatokat is vezetett. Munkássága a hazai építészet számos meghatározó alakjára hatott, tanítványai voltak többek közt a Magyar Nemzeti Bank épületét tervező Alpár Ignác, a Halászbástyát tervező Schulek Frigyes, de tanársegédei közt szerepelt például a Zeneakadémiát tervező Korb Flóris és Giergl Kálmán is. Steindl Imre és kortársai a Műegyetemen a korszak legjobb nemzetközi iskoláinak tudását hozták Magyarországra. Ma is erre törekszenek oktatóink, amikor a fenntarthatóság, a korszerű építőanyagok alkalmazása, az energiatudatosság, a környezet és az épületek harmóniája kerül előtérben a képzés során. Steindl Imre iskolateremtő tanár és tudós emlékét a Műegyetem, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztálya mindig megőrzi és szakmai életútját példaképül állítja a fiatalok elé.”

 

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Csoport-KJ

Fotó: Geberle B.