Szeptemberben ismét indul a HSUP program

A program célja a hazai egyetemisták megismertetése az innováció világával, a modern vállalkozói ismeretekkel, a startupok működésével, egy új, közös oktatási platformon keresztül.

A Hungarian Startup University Program (HSUP) műegyetemi szervezője a Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, ahol a 2020-as év őszi szemeszterében indult a kapcsolódó kurzus. Ekkor 4 projekt indult el 25 ösztöndíjjal, tavaly már 6 projektben  41 ösztöndíjas vett részt. A hallgatók száma is dinamikusan nő, tavalyelőtt félszáz hallgató vette fel a kurzust, tavaly 99, idén már ennél is többen jelentkeztek.

A HSUP-ban való részvételhez egy kétféléves kurzus tartozik, amelynek első szemesztere az elméleti ismeretek elsajátítását célozza meg, és a hallgatók által készített, innovatív ötleteket ismertető összefoglalókkal, onepagerekkel zárul. A második félévben pedig – a projekt megvalósítására fordítható ösztöndíj elnyerése mellett – a vállalkozási ötletek megvalósítására nyílik lehetőség, egy verseny keretén belül.   A hallgatóknak már az elméleti megalapozás során módjuk nyílik egyéni erősségeiknek megfelelően haladni. A kurzushoz kapcsolódó tananyagok, segédanyagok online elérhetőek, interaktív gyakorlatokkal teljesíthetőek.

A kurzusra a BME bármely képzésén tanuló hallgatója jelentkezhet. A BME HSUP I. kurzusa a BMEGT55V104 kódon vehető fel.

A program a Nemzeti Kutatás, Fejlesztési és Innovációs Hivatal és a BME együttműködésében valósul meg.

 

Rektori kabinet Kommunikációs Csoport - KJ