Rektori-Kancellári közös felhívás és tájékoztató az energiatakarékosságról

Az energiatakarékosság közös felelősségünk, az energiatudatos magatartás mindannyiunk ügye. Az energiaellátási válsághelyzet kezelésében számítunk minden egyetemi polgár közreműködésére! 

2022. augusztus 25-én a környezetbarát és energiatakarékos egyetemi működés megvalósítása érdekében közös felhívást tettünk közzé. Azóta az Egyetem működését alapvetően befolyásoló külső környezetben jelentős változások következtek be. A fenntartó Kulturális és Innovációs Minisztérium energiamegtakarítási intézkedési terv készítésére kötelezte az Egyetemet, amelyben jelentős energiamegtakarítást eredményező beruházási, illetve munkaszervezési beavatkozásokkal kell a takarékossághoz intézményi szinten hozzájárulni.

Az energiafelhasználás csökkentése érdekében bármilyen javaslatot, ötletet szívesen fogadunk. A következő hetekben az adatok ismeretében határozzuk meg a mindennapi oktatást és K+F+I tevé-kenységet legkevésbé hátráltató konkrét teendőket, amelyekről folyamatos tájékoztatást fogunk adni.

Rektor és Kancellár urak közös felhívásban fordultak az egyetemi polgárokhoz.