Komoly felelősséget vállalnak és páratlan értéket képviselnek a Bolyai-ösztöndíjasok

A legkiválóbb Bolyai-ösztöndíjasokat, köztük műegyetemi kutatókat is díjaztak a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében.

25 éve alapították a Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat, a hazai tudományos világ egyik legmagasabb presztízsű és rangú állami támogatását, mellyel ifjú kutatók tudományos elképzeléseinek megvalósulásához járul hozzá az Akadémia.

Az MTA Dísztermében megtartott Bolyai-napon és díjátadó ünnepségen a 2022-ben Bolyai-ösztöndíjat nyert ifjú szakemberek vehették át okleveleiket, míg az elmúlt évek legkiválóbb kutatói Bolyai-plaketteket és Bolyai-emléklapokat kaptak tudományos eredményeik elismeréséül.

Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat a Magyar Tudományos Akadémia hozta létre 1997-ben a hazai fiatal és tehetséges kutatók anyagi támogatására, a kutatás-fejlesztési teljesítmény ösztönzésére és elismerésére, valamint az MTA doktora cím elnyerésére való felkészülés elősegítésére. Az évente meghirdetett ösztöndíjat a jelenlegi szabályozás szerint 45 év alatti kutatók nyerhetik el legfeljebb három évre. A pályázati időszakban végig kiemelkedő eredményeket elérő tehetségek másodszor is pályázhatnak a Bolyai-ösztöndíjra.

Újdonság, hogy az idei évtől a program keretében elnyerhető ösztöndíj a duplájára nőtt: az eddigi havi 124.500 forintról 250.000 forintra emelkedett a mértéke.

2022-ben összesem 152 kutató, köztük 22 műegyetemi szakember nyerte el az MTA támogatását Bolyai-ösztöndíjasként.

A 2022-ben Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat nyert intézményi oktató-kutatók névsora a bme.hu egy korábbi írásában olvasható - szerk.

25 éves megalapítása óta több mint 4000 kutató részesült a Bolyai-ösztöndíjban (közülük 684-en MTA doktora címet szereztek, az MTA Közgyűlése által az idén az MTA levelező tagjának választott 35 kutató közül pedig 16-an egykori Bolyai-ösztöndíjasok voltak).

A Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriuma 2001 óta a támogatási időszakról szóló záró kutatói jelentésükre kiemelkedő minősítést kapott ösztöndíjasoknak Bolyai-emléklapot adományoz. Közülük 14-en, a „kiválók legkiválóbbjai” MTA Bolyai-plakett kitüntetésben is részesülnek.

A díjátadó eseményen köszöntötte a vendégeket Freund Tamás, az MTA elnöke, aki elmondta, hogy az Akadémia a Bolyai-ösztöndíjjal immár negyed évszázada nyújt külső támogatást a legkiválóbb hazai fiatal kutatóknak. Nyomatékosította azt is, hogy a Bolyai-ösztöndíj akadémiai támogatásként hidat képez a Magyar Tudományos Akadémia, az MTA doktorai és a fiatal kutatói generáció tagjai között, hogy „e belső hídon való átkelés során – és majd utána is – együtt építhessünk külső hidat a társadalom felé, mások szolgálata felé”.

A díjátadó ceremónián jelen voltak az MTA Elnökségének tagjai, beszédet mondott Tulassay Tivadar, a Bolyai János Kutatási Ösztöndíj Kuratóriumának elnöke is, aki hangsúlyozta, hogy az idén 25 éves Bolyai-ösztöndíj kiállta az idő próbáját. Azok, akik elnyerték ezt a rangos támogatást, „egyrészt értéket képviselnek, másrészt komoly felelősségük is van önmaguk, tudományterületük és tudóstársaik, valamint az egész társadalom iránt”. A kuratóriumi elnök kifejtette azt is, a mostani díjazott fiatalok lesznek várhatóan a magyarországi tudományos közösségek vezetői, vezetőként a határozottság és a jó döntések meghozatalán túl szükségük van arra is, hogy ha kell, belássák hibáikat. Fontosnak tartotta hangsúlyozni azt is, hogy egy tudományos közösség építése tisztességgel és szeretettel valósítható meg.

2022-ben Bolyai-emlékplakettben részesült műegyetemi oktató-kutatók:

 

Heszberger Zalán, a BME VIK Távközlési és Médiainformatikai Tanszék (TMIT) egyetemi docense

„Kutatásai a komplex hálózatokban történő navigációra, és a navigációhoz használt útvonalakra irányulnak. Közös vezérlőelveket keres a technológiai hálózatokban történő útvonalirányítás, az emberi tájékozódás és az emberi agy strukturális navigálhatóságának összekapcsolásához, mely a kutatási tevékenységének erős, interdiszciplináris jelleget kölcsönöz.”

Lángi Zsolt, a BME TTK Matematika Intézet Geometria Tanszék egyetemi docense (kimentését kérte a díjátadóról)

„Kutatása középpontjában a konvex testekkel kapcsolatos matematikai kérdések vizsgálata állt, mely számos eredményhez, többek között J. H. Conway és R. K. Guy két, 1968-ban felvetett geometriai problémájának megoldásához, továbbá egy poliéder alapú gömböc létezésének igazolásához is vezetett.”

 

Nagy Péter, a BME VBK Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék és a kar Spektroszkópiai Csoportjának tudományos munkatársa (kimentését kérte a díjátadóról)

„Kutatásai során a kvantumkémia legmegbízhatóbbnak tartott modelljét nagyságrendekkel felgyorsítva terjesztette ki egy aminosav egységű mérethatárról ezeratomos fehérjerészletességű modellre. A fejlesztett szimulációs programot számos felhasználó is alkalmazta nagy molekulák közötti kölcsönhatások és reakciók minden korábbinál pontosabb megértésére, például szerves és fémorganikus katalízisek, illetve fehérje-, gyógyszerkölcsönhatások modellezésére.”

 

Németh Balázs, BME KJK Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékének címzetes egyetemi docense, a SZTAKI tudományos főmunkatársa, teológus és református lelkész (Bolyai-ösztöndíjasként folytatott kutatásait a SZTAKI színeiben folytatta)

„Kutatásaiban olyan autonóm jármű- és közlekedési rendszerek irányítástervezési módszertanának kidolgozását valósította meg, amely komplex közlekedési környezetben is képes az ember vezette járművek mozgásának figyelembe vételére, az autonóm járművek összehangolt és biztonságos irányításán keresztül.”

 

A 2022-ben Bolyai-plakettel kitüntetett kutatók teljes névsora az MTA honlapján tekinthető meg.

Az eddigi hagyományokat követve a Bolyai-emléklapok és plakettek átvétele után a három tudományterületet képviselve egy-egy fiatal kutató mutatta be eredményeit az akadémiai grémium és az ünnepség résztvevői előtt.

A matematikai és a természettudományok területéről „Bolyai ösvényei” címmel idén Heszberger Zalán prezentált az emberi ismertség hálózatai és a Bolyai-geometria összefüggéseiről.

Az ünnepi ceremóniát Erdei Anna főtitkárhelyettes zárta. Gratulált az ifjú ösztöndíjas kutatóknak, és emellett hangsúlyozta, a fiatalok mellett álló mestereknek is fontos szerepük van a tehetségek gondozásában. „Egy kutatói közösséget nemcsak az eredményei minősítenek, hanem az is, hogy a kutatói pályán már bizonyítók hogyan bánnak a fiatalabbakkal.”

 

A díjátadó ceremóniáról készült összefoglaló az MTA Youtube-csatornáján tekinthető meg.

 

 

TZS-KJ

Fotók forrása: Szigeti Tamás MTI