Biztonságosabbá válnak IoT eszközeink

A BME konzorciumvezetésével befejeződött a SETIT projekt, melynek célja az IoT rendszerek biztonságát növelő műszaki megoldások kifejlesztése volt.

A 4 éves projekt eredményei növelik az IoT rendszerekbe vetett bizalom mértékét, és így lehetővé teszi azok szélesebb körű alkalmazását. A „Nemzeti Kiválósági Program: 2018-1.2.1-NKP” pályázati program keretében, a Nemzeti Kutatási és Innovációs Alapból biztosított támogatással valósult meg. A projekt a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME), a Szegedi Tudományegyetem (SZTE) és a Debreceni Egyetem (DE) együttműködésében zajlott, a konzorciumot a BME vezette.

A SETIT projekt a kitűzött célt három szinten igyekezett megvalósítani: az IoT eszközökön futó alkalmazások szintjén, az alkalmazások számára futási környezetet biztosító platform szintjén, és az alkalmazások által használt kriptográfiai algoritmusok és protokollok szintjén.  

Az alkalmazások szintjén hibrid programanalízis módszerek kerültek kifejlesztésre, melyek célja a biztonságot érintő programozási hibák előrejelzése, és ezáltal a hibák mielőbbi kiszűrése.

A végrehajtási platform szintjén támadás megelőző és támadás detekciós módszerek kerültek kifejlesztésre és megtörtént ezek hatásosságának elemzése is

Az IoT rendszerekben használható kriptográfiai algoritmusok és protokollok területén hitelesítést és védett kommunikációt támogató megoldások tervezése, elemzése és tesztelése történt a projektben.

A projektben több prototípus is született, többek között egy beágyazott hálózati forgalomszűrő eszköz, amely lehetővé teszi, hogy IoT mérőeszközök egy csoportja két irányban, biztonságosan kommunikáljon különböző adatgyűjtő eszközökkel. Egy másik projekt eredmény a VF-BASE IoT biztonsági oktató és gyakorló platform, melyen ipari környezet elleni támadásokat és azok hatástalanítását lehet tesztelni, illetve gyakorolni.

VF-BASE IoT biztonsági oktató és gyakorló platform

A projektben résztvevő kutatók eredményeiket konferencia előadásokban és nemzetközi folyóirat publikációkban tették közzé. A kutatási munkába minden projektpartner intézmény számos BSc, MSc és PhD hallgatót is bevont. Ennek eredményeképpen nagy számú diplomamunka és TDK dolgozat született az IoT biztonság témakörben, sőt több, a projekt ideje alatt született PhD értekezésnek is részben vagy egészben az IoT biztonság a témája. Így a témával foglalkozó végzett hallgatókon, illetve fiatal kutatókon keresztül a projekt eredményei az iparban és a kutatásban is hasznosulnak.

 

BL-FR-NG-HA