Gábor Dénes-díj: új műegyetemi díjazottak

A 2022. évi Gábor Dénes-díjak átadására december 19-én a Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében került sor. A díjazottak között műegyetemi oktatót és hallgatókat is elismertek.

Ez évben 34. alkalommal adta át a NOVOFER Alapítvány az 1989-ben létrehozott Gábor Dénes-díjat, amely hazánk legnevesebb civil kezdeményezésű műszaki alkotói elismerése. Napjainkig 263-an részesültek a díjban. A Gábor Dénes-díj alapítójának szándéka a személyes alkotói hozzájárulás és eredmény előtti főhajtás mellett az volt, hogy felkeltse a tásadalmi figyelmet a magas szervezettségű innovációs folyamatok, a kreatív erőfeszítésekkel létrehozott új anyagi, gépi és emberi kooperációk és vívmányok iránt.

A Magyar Tudományos Akadémia Dísztermében tartott ünnepélyes díjátadón részt vett a rendezvény fővédnöke, Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Freund Tamás, az esemény védnöke, a Magyar Tudományos Akadémia elnöke. Az esemény díszvendégei voltak: Csák János, Nagy István, Varga Mihály miniszterek, Farkas Sándor miniszterhelyettes valamint Czigány Tibor, a BME rektora.

A díjátadásnak ismét voltak műegyetemi szereplői. Gábor Dénes-díjat kapott Toldy Andrea vegyészmérnök, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára, a polimerek és kompozitjainak technológiai célú alkalmazása, gyakorlati megvalósítása terén folytatott sokirányú és eredményes kutatómunkájáért. A kutatásának tárgya a megújuló forrásból származó epoxigyanta kompozitok előállítása és epoxigyanták környezetbarát égésgátlása, a multifunkcionális bevonattal értéknövelt polimer rendszerek egylépéses előállítása, valamint a polimerek éghetőségi paramétereinek előrejelzésére alkalmas mesterséges neurális hálón alapuló algoritmus létrehozása volt.

„Toldy Andrea a Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Fiatal Kutatók Akadémiájának tagja, aki négy világnyelven, angolul, németül, franciául és spanyolul is előadóképes. Kiemelkedő kutatómunkájának elismeréseként elnyerte az MTA Bolyai plakett kitüntetést, valamint a L’Oreal Unesco a Nőkért és a Tudományért ösztöndíjat. Toldy Andrea tökéletes példa arra, hogy miként lehet háromgyermekes családanyaként összeegyeztetni a családot és jelen esetben az oktatói-kutatói-fejlesztői-innovátori munkát.” – mondta el méltatásában Czigány Tibor, a Műegyetem rektora.

Czigány Tibor a Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíj nyerteseinek méltatásában kiemelte: mindkét hallgató munkáiban megfigyelhető a művészi igényesség, a kreativitás és a sokoldalúság. A Műegyetem büszke arra, hogy hallgatóinak tehetsége ennyire szerteágazó és sokféle.

 

Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíj nyertesei:

 

Kozák Áron gépészmérnök hallgató
 
A „Buborékdinamika a hidrogéngyártásban: energetikai hatékonyság numerikus optimalizációja” tárgyú dolgozatáért.
Témavezetők: Dr. Hegedűs Ferenc, egyetemi docens, BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék, Kalmár Csanád, doktorandusz, BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék
 
Sóki András villamosménök hallgató
 
„Kvantum csatorna integrálása meglévő optikai hálózatokba” tárgyú dolgozatáért.
Témavezető: Dr. Gerhátné Udvary Eszter, egyetemi docens, BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék
 

 

 

„A BME mindig is szem előtt tartotta, hogy támogassa tehetséges hallgatóinak kibontakozását, és így, a néha talán száraznak tűnő elméleti problémák mellett is szárnyalni tudjon a kreativitás és az ötlet. Hiszen az Önök most díjazott kutatásai is egy ötlettel kezdődtek. Az ötletből megszületett a kutatás, majd a dolgozat, és biztatom Önöket a munka rendületlen folyatására, hiszen a további ötletekből és kutatásokból születhetnek a megoldások az emberiség és a tudomány jövőjének fejlődésének érdekében!” – fejezte be a méltatást a BME rektora.

Az eseményen elhangzott, Gábor Dénestől származó „Találjuk fel a jövőt” jelmondat üzenete napjainkban különösen aktuálissá vált az élet minden területén (fenntartható fejlődés, nyersanyag-, energia- és hulladékgazdálkodás, foglalkoztatottság, stb.), hiszen csak a tudatosan alakított jövő hozhat megoldást gondjainkra.

2022 további Gábor Dénes-díjasai:

Bertényi Balázs villamosmérnök, a Nokia Solutions and Network Kft. 6G kutatási programjának globális szabványosítási törekvéseinek vezetője.

Dr. Kovács Levente villamosmérnök, az Óbudai Egyetem egyetemi tanára.

Dr. Pauk János agrármérnök, az MTA doktora, egyetemi magántanár, a szegedi Gabonakutató Kft. Munkatársa.

Dr. Szigeti Krisztián fizikus, biofizikus, Semmelweis Egyetem tudományos főmunkatársa és a Kinepict Health Kft. társalapítója és ügyvezető igazgatója

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság-KJ

Fotók forrása: Kulturális és Innovációs Minisztérium

valamint https://www.gabordenes.hu/gabor-denes-dij-2022/