Jegybanki előadássorozat a fenntartható közgazdaságtanról a Műegyetemen

A 2022/2023-as őszi félévben a BME hallgatói különleges kurzus keretében ismerték meg a fenntartható közgazdaságtan kérdéseit.

Civilizációnk fennmaradása érdekében fenntarthatósági fordulatra van szükség, de mégis hogyan? Az „Új Fenntartható Közgazdaságtan – Globális vitairat” című szakkönyv alapjain nyugvó előadások első kézből nyújtottak értékes betekintést a Magyar Nemzeti Bank (MNB) szakértőit is foglalkoztató szakmai kérdésekbe. Az MNB szakemberei és felsővezetői a jegybank három kiemelt egyetemi partnerénél – a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, a Budapesti Metropolitan Egyetemen és a Neumann János Egyetemen – tartották meg azt a különleges kurzust, melynek keretében körüljárták a fenntartható közgazdaságtan témakörének különböző kérdéseit, napjaink kihívásaira is válaszlehetőségeket keresve. A Műegyetemen előadott többek között Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnöke is, aki novemberben a „Fenntartható növekedés a 21. század kulcsa” címmel tartotta meg előadását.

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnöke

Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és a FinTech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatója

Az előadássorozat előadói voltak:

Baksay Gergely, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági elemzésekért és versenyképességért felelős ügyvezető igazgatója

Báger Gusztáv, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója

Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank pénzügyi szervezetek felügyeletéért és fogyasztóvédelemért felelős alelnöke

Kardkovács Kolos, a Monetáris Tanács tagja

Kocziszky György, a Monetáris Tanács tagja

Lehmann Kristóf, a Magyar Nemzeti Bank nemzetközi monetáris politikai és gazdaságtudományi ismeretterjesztési igazgatóságának igazgatója

Palotai Dániel, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója

Szapáry György, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója

Szombati Anikó, a Magyar Nemzeti Bank digitalizációért és a FinTech szektor fejlesztéséért felelős ügyvezető igazgatója

Virág Barnabás, a Magyar Nemzeti Bank monetáris politikáért és pénzügyi stabilitásért felelős alelnöke

Az előadássorozat témáit biztosító Új Fenntartható Közgazdaságtan – Globális vitairat” többek között arra kíván rámutatni, hogy civilizációnknak saját fennmaradása érdekében fenntarthatósági fordulatot kell végrehajtania. Ahogy a korábbi közgazdasági elméleteknek is helyébe lép a hosszú távú, fenntartható közgazdaság elmélete, úgy van szükség újfajta gondolkodásmódra a szakemberek körében is.  Az előadástémák kiválasztásánál éppen ezért fontos szempont volt, hogy a hallgatók minél több olyan témakörről, megközelítésről halljanak, amely szélesíti szakmai látókörüket, és amely új gondolati perspektívákat nyit meg előttük.

Szapáry György, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója

A tapasztalatok szerint a hallgatókat nyitottság és szakmai kíváncsiság jellemezte. Őszintén foglalkoztatták őket a felvetett kérdések és örömmel fogadták a közös gondolkodásra irányuló kezdeményezéseket. Ez azért is lényeges, mert az ilyen és ehhez hasonló előadássorozatok célja éppen az, hogy olyan, az egyetemi tananyagon túlmutató elméleti és gyakorlati tudást tegyenek elérhetővé a hallgatók számára, amelyet szakmai eszköztáruk szerves részévé tehetnek, és amelyhez a későbbiekben is bármikor visszanyúlhatnak. Ezt az érdeklődést tovább erősítette az előadók személye, hiszen a velük való szakmai párbeszéd lehetősége ugyancsak izgalmas tapasztalatot jelentett a hallgatók számára.

Kocziszky György, a Monetáris Tanács tagja

Az exponenciálisan bővülő tudás kérdésköre, valamint az a felvetés, miszerint a tudás és a felhalmozott adat válnak mindinkább központi tényezővé, egyetemtől függetlenül rendkívül foglalkoztatta a fiatalokat. Számukra is izgalmas volt belegondolni, hogy a tudás az első olyan gazdasági erőforrás, ami megosztás révén, tehát a fogyasztásával exponenciálisan bővül. Arról is szívesen beszélgettek, hogy az állandóan változó világban már nincs kőbe vésett, hagyományos közgazdaság, csak egy állandóan változó közgazdaság, ahol a ma használt gazdasági mérőszámok mellett és helyett újakra is szükség van.

Báger Gusztáv, a Magyar Nemzeti Bank elnöki főtanácsadója

Az MNB és a BME szakemberei szerint bár a tudásátadás és ismeretbővítés – különösen, ha újszerű, innovatív tudásanyagról van szó – mindig egy hosszabb folyamat, az előadássorozat által elindított közös gondolkodás jelentős sikerként könyvelhető el. Az „Új fenntartható közgazdaságtan” fő üzenete, hogy a kor nagy kérdéseire a fenntarthatóság koncepcióján nyugvó válaszokat kell találnunk, mert ellenkező esetben a saját korábbi gyakorlatunk által generált korlátok között ragadunk. Az előadások révén a hallgatók közelebb kerültek a fenntarthatósági fordulat szükségességének megértéséhez, amelynek a közgazdaságtudományban is elkerülhetetlenül meg kell jelennie, a Magyar Nemzeti Bank szakértőinek köszönhetően pedig felmerülő kérdéseiket is azonnal feltehették, ezáltal is segítve az ismeretek mélyítését.

Az MNB felsőoktatási együttműködéseinek célja, hogy a közgazdászképzés meghatározó hazai intézményeiben elősegítse az oktatás színvonalának emelését, az oktatási innovációt, a minőség fejlesztését, illetve a hallgatói teljesítmény ösztönzését.

A partnerekkel közösen kitűzött célok elérése érdekében a jegybank számos tevékenységhez nyújt szakmai és anyagi támogatást, jelen előadássorozat is ennek keretében valósulhatott meg. Szakértői rendszeresen tartanak előadásokat a partneregyetemek hallgatói számára, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen például több olyan félév is volt, amikor teljes kurzus épült az MNB felsővezetőinek előadására.

Kardkovács Kolos, a Monetáris Tanács tagja

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság-KJ

Fotók forrása: Molnár László (BME-GTK-MVT)