Akadémiai Ifjúsági Díj elismerésben részesültek a BME fiatal kutatói

A Műegyetem öt fiatal kutatója kapta meg ez évben a Magyart Tudományos Akadémia (MTA), Akadémiai Ifjúsági Díját.

A Magyar Tudományos Akadémia  25 fiatal kutatót részesített Akadémiai Ifjúsági Díj elismerésben, köztük a Műegyetem 5 kutatóját:

Geier Norbertet, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gyártástudomány és -technológia Tanszék adjunktusát „Forgácsolásindukált sorja prediktálása vágott szénszállal erősített polimer kompozitokban” című pályamunkájáért;

Kelemen Zsoltot, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék egyetemi adjunktusát „A szerves és a szervetlen kémia határán – Barangolás a bór és a foszfor kémiájában” című pályamunkájáért;

Kovács Róbert Sándort, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék egyetemi docensét „Heterogén anyagok termikus modellezésének fejlesztése” című pályamunkájáért;

Mayer Martin Jánost, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék egyetemi adjunktusát „Fizikai elvű napelemtermelés-előrejelző módszer fejlesztése” című pályamunkájáért;

Nagy Pétert, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Fizikai Kémiai és Anyagtudományi Tanszék tudományos munkatársát „Összetett molekuláris folyamatok modellezése saját fejlesztésű, kimagasló pontosságú és hatékonyságú elméleti kémiai módszerekkel” című pályamunkájáért

Az Akadémiai Ifjúsági Díjat 1972-ben alapította Magyar Tudományos Akadémia főtitkára a fiatal kutatók kiemelkedő tudományos dolgozatának elismerésére. A díjra az adott tudományterületen kiváló, egyéni vagy csoportos munkával elért eredménnyel lehet pályázni.  A pályaműveket az Akadémiai Kutatóintézetek Tanácsa (AKT) tudományterületileg illetékes szakbizottságai rangsorolják. Véleményük alapján az AKT javaslatot tesz az MTA elnökének, aki dönt a díjazottak személyéről.

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság

Fotó: mta.hu / Szigeti Tamás