Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

BME kiválóságok kitüntetése a nemzeti ünnep alkalmából

2023. 03. 16.

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából magas állami kitüntetésekben részesültek a Műegyetem oktató-kutatói, tovább bővült a BME Széchenyi-díjasainak köre.

Március 15-e alkalmából Novák Katalin köztársasági elnök kitüntetéseket adományozott az ünnep előestéjén. Összesen 49-en – köztük a Műegyetem kilenc oktatója – vehették át Kossuth- és Széchenyi-díjakat, valamint a Magyar Érdemrend kitüntetés fokozatait.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

 

Széchenyi- díjban részesült:

 

Marosi György János

A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a BME Szerves Kémia és Technológia tanszékének egyetemi tanára a polimer kompozitok és gyógyszerrendszerek innovatív, biztonságos technológiáinak kifejlesztésében, valamint ipari bevezetésében elért nemzetközileg is kiemelkedő eredményei, valamint iskolateremtő kutatói-oktatói tevékenysége elismeréseként.

Fotó: MTI/Illyés Tibor

 

A Magyar Érdemrend középkeresztje polgári tagozat kitüntetést vehette át:

 

Monostori László

A Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. A BME Gyártástudományi és-technológiai Tanszékének professor emiritusa, Széchenyi-díjas villamosmérnök, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózat Számítástechnikai és Automatizálási Kutatóintézetének igazgatója, a gyártástudomány és a termelésinformatika elméleti és alkalmazott kutatása terén elért eredményei, széles körű tudományszervezői és iskolateremtő oktatói tevékenysége elismeréseként.

Forrás: MTI

Forrás: MTI

Csák János miniszter a nemzeti ünnep alkalmából adott át elismeréseket. 

 

Magyar Érdemrend tisztikereszt kitüntetést kapott:

 

Vértessy G. Beáta

A Magyar Tudományos Akadémia levelező tagja, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kara Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára.

Kiemelkedő és példamutató iskolateremtő egyéniség, aki fiatal kutatókból álló csoportjának élén lényegi felfedezéseket ért el a genomi integritásban kulcsfontosságú enzimek működéséről és a DNS-beli uracil élettani és patológiás szerepéről, valamint innovatív molekuláris eszközöket hozott létre orvosbiológiai alkalmazások fejlesztésére.

G. Horváth Ákos

A Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Geometria Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára. Az euklideszi és nem-euklideszi geometriákban, Minkowski- és Lorentz-terek struktúrájának vizsgálataiban, a konvex geometria és a rácsgeometria témakörében végzett kutatói munkásságáért, valamint a BME Matematika Intézetében és annak Geometria Tanszékén kifejtett vezetői tevékenységéért, továbbá a szakmai utánpótlás nevelésében elért kiemelkedő eredményeiért.

Simon Károly

A Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Kar Matematika Intézete Sztochasztika Tanszékének tanszékvezető egyetemi tanára, a geometriai mértékelmélet és a dinamikai rendszerek elméletének határterületein végzett kutatásaiért, a tudományos utánpótlás képzésében, valamint a matematikai közéletben való aktív részvételéért részesült a kitüntetésben.

 

Magyar Érdemrend lovagkereszt kitüntetést kapott:

 

Bécsi Tamás

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Közlekedés- és Járműirányítási Tanszékének egyetemi docense, a hazai járműmérnök képzés fejlesztésében és utánpótlásnevelésben végzett munkája, valamint a kiemelkedő oktatási, szakmai és kutatási eredményei elismeréseként.

Bóna Krisztián

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kara Anyagmozgatási és Logisztikai Rendszerek Tanszékének tanszékvezető egyetemi docense, a hazai logisztikai mérnöki képzés vállalati igényekhez illeszkedő megújításában, a logisztikai szakterület interdiszciplináris kutatásaiban, különös tekintettel a városellátási logisztikai rendszerekre és a jövőtechnológiák logisztikai alkalmazása terén elért meghatározó eredményei elismerésreként.

Szekrényes András

A Magyar Tudományos Akadémia doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Műszaki Mechanikai Tanszékének egyetemi docense, az anyaghibát tartalmazó rétegelt lemezek és héjak analitikus és numerikus modelljeinek fejlesztése terén elért újszerű tudományos eredményeiért, kiváló egyetemi oktatási tevékenységéért.

 

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésben részesült:

 

Cséfalvay Edit

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékének tanszékvezető-helyettese, egyetemi docens, a fenntarthatóság területén végzett kiemelkedő tudományos és oktatási tevékenységéért.

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság