Lehetséges a helyben zéró karbonkibocsátás akkumulátorok nélkül is?

Miért kellenek akkumulátorgyárak Magyarországon? Kaderják Péter közgazdászt, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetőjét, a BME Zéró Karbon Központ vezetőjét kérdeztük.

Kezdjünk hozzá közgazdasági megközelítéssel a kérdés megválaszolásához. Miért építünk hatalmas akkumulátor gyártó kapacitást?

Kaderják Péter: A magyar vállalkozásoknak nincs akkora tőkeereje, ami elég lenne egy tartós és európai uniós felzárkózást lehetővé tevő gazdaságfejlesztési pálya finanszírozásához. Tehát együtt és egyszerre van szükség külföldi befektetésekre és hazai fejlesztésekre. Miért éppen a járműiparban, vagyis abban a szektorban, ami rendszerváltozás előtt minimális szerepet játszott a magyar gazdaságban?  Mert a német járműipar Kelet- Európát választotta, mint gyártói és beszállítói bázist. Ma már nemcsak mi, hanem Szlovákia, Csehország, Lengyelország és Románia is jelentős járműiparral rendelkeznek. Hosszú evolúciós folyamat volt, amíg 1990-től napjainkig egy összeszerelő járműiparból kiindulva fokozatosan növelni tudtuk a magyar hozzáadott értéket. Ma már nemcsak összeszerelés és gyártás, hanem jelentős autóipari kutatás-fejlesztési tevékenység is jelen van Magyarországon, valamint kialakult egy számottevő hazai beszállítóipari bázis is.

Gazdaságunk szerkezete sokat változott az elmúlt harminc évben. A magyar GDP több mint 60%-át ma már a fejlett nyugati gazdaságokhoz hasonlóan a szolgáltatószektor adja. A feldolgozóipar egyébként az építőipar nélkül a GDP mintegy 20%-át állítja elő. A járműgyártás, és az ahhoz kapcsolódó beszállítói tevékenység a hazai ipar egyik erőssége, amire támaszkodhatunk.

 

A nagy német autógyárak itt vannak, már a BMW is megjelent Magyarországon. Hogyan függ ez össze az akkumulátorgyárakkal?

Az Európai Unió klímavédelmi döntéseket hozott, amiket a gépkocsigyártóknak be kell tartaniuk. Szeretjük, nem szeretjük, a klímavédelem miatt fokozatosan átállunk a belső égésű motorokról a helyben nulla emissziójú járművekre. A technológia mai szintjén ez az elképzelés egyértelműen az elektromos autókat jelenti. A hidrogéntechnológia még nem tart ott, hogy széles körben alkalmazni lehetne a járműgyártásban. Magyarország eldöntheti, hogy részt akar-e venni - ha már mindhárom nagy német autógyártó itt van - az autóipar elektrifikációjában vagy sem. Részt akarunk-e venni abban, hogy az itt megtelepedett és ma már nagyon jelentős gazdasági értéket előállító járműipar átalakítása velünk együtt történjen meg? Ha igen, akkor nem tudjuk megkerülni azt a kérdést, miért döntenek majd úgy a gyártók, hogy itt maradnak? Milyen értéket tudunk ehhez hozzátenni? És ezzel megérkeztünk az akkumulátorgyártáshoz. Az elektromos járműveknek két magas értékű komponense van: az akkumulátor és a járműelektronika. Az akkumulátorgyártás az a terület, ahova több külföldi befektetői is érkezett hozzánk. Én csak a járműipar átalakulásával együtt tudom értelmezni a nagyarányú akkumulátoripari fejlesztést. Ezek a fejlesztések biztosíthatják ugyanis a jövő járműiparának szükségleteit, emellett az EU környezetvédelmi céljainak elérését és a fenntarthatóságot.

 

Megérkeztünk a környezetvédelemhez, ami most a debreceni akkumulátorgyár kapcsán különösen sokat szerepel a magyar sajtó egy részében. Miközben érthető, hogy az elektromos járművek karbonkibocsátása helyben nulla, addig az üzemanyag-, a villanyáram-termelés és az akkumulátorok gyártása felvet környezetvédelmi kérdéseket. A debreceni beruházás ön szerint mennyire környezetbarát?

Az akkumulátorgyártást ma a villamosberendezés-gyártáshoz sorolják, de nyugodtan nevezhetnénk vegyipari tevékenységnek is, mivel többféle veszélyes vegyi anyaggal is dolgoznak a folyamat során. Magyarországon eddig is jelentős vegyipari termelés zajlott, ott van a Borsodchem, a MOL, a Tiszai Vegyikombinát vagy a gyógyszergyárak, hogy csak néhányat említsek. Ezek a gyárak az akkumulátorgyárakhoz hasonló típusú működési kockázatokkal rendelkeznek, tehát nem ismeretlen kockázatok, a kezelésüknek már megvan a szabályrendszere. A Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetőjeként azt képviselem, ha ezeknek gyáraknak egyértelműen megmondják, milyen környezetvédelmi szabályok szerint kell működniük, milyen normákat kell betartaniuk, akkor ezek az üzemek nálunk is, mint ahogyan Németországban, képesek betartani az előírásokat. A Szövetségnek, nekem, mint magyar állampolgárnak, és mindenkinek az az érdeke, hogy a hatóságaink olyan állapotban legyenek, hogy be tudják tartatni ezeket a szabályokat. Most olyan vitába futottak bele Debrecenben, hogy az emberek olyasmitől félnek, amitől nem kellene félniük.

Egy ilyen felfokozott érzelmi állapotban, mint amilyenről a debreceni hírek szólnak, a tények eljutnak az érintettekig?

Azt gondolom, hogy igen, de sokat kell beszélni ezekről az ügyekről, különösen akkor, ha ilyen súllyal felmerül a helyi közösség részéről a kérdés: jó lesz-e nekünk, ha itt egy ilyen üzem épül? Közgazdászként bízom a természettudományos mérések eredményeiben, bízom a mérnökökben.  Vannak hitelesített eszközök és eljárások arra, mikor, mit, mivel kell mérni. Egyébként ma már több akkumulátorgyár működik az országban, például Komáromban, és ez az üzem egyáltalán nem szerepel a hírekben. A helyiek együtt tudnak élni a gyárral, úgy tudom, ott például rendszeresen mérnek, monitoroznak.

Nagyon fontos a transzparencia, egyetértésnek kell lenni a gyártó és a helyi lakosság között abban, milyen módon fogják monitorozni a talaj, a talajvíz és a levegő minőségét az üzem működése során. Garantálni kell a szakmai civil szervezetek hozzáférését ezekhez az információkhoz. Debrecenben most még csak annyit tudunk, ami a környezetvédelmi engedélybe bekerült, azaz vannak már számok, amelyekről lehet beszélgetni. Bízom benne, hogy értelmes párbeszéddel sikerül elérni, hogy az a vállalkozás, amibe Debrecen belekezdett, az elektromobilitás szempontjából európai szinten kiemelt jelentőségű klaszterré tudjon válni. Azt gondolom, hogy a magyar gazdaságnak fontos és hasznos, hogy Debrecenben elektromos BMW-ket, prémium kategóriás gépkocsikat fognak gyártani, és ehhez kapcsolódóan a legfontosabb beszállítók, alkatrészgyártók is ott lesznek helyben. Egyébként az akkumulátorok nemcsak a járműiparban hasznosíthatóak, hanem a karbonsemleges energiatermelés szempontjából fontos megújuló energiák tárolásában is, de ez már inkább egy másik beszélgetés témája.

 

KJ-TZS

Fotók:BME