Szunyogh László a BME új Akadémiai díjasa

A Magyar Tudományos Akadémia 196. közgyűlésén rangos kitüntetéseket adtak át, valamint megválasztották az MTA vezető tisztségviselőit és bizottságainak tagjait.

 

A Magyar Tudományos Akadémia Elnöksége az MTA rangos kitüntetését, az Akadémiai Díjat a tudományos tevékenységet végző kutatóknak vagy kutatócsoportoknak adományozza az elmúlt években elért kiemelkedő kutatási munkájuk és eredményeik, valamint szakkönyveik, publikációik elismeréseként. Az 1960-ban alapított nívós díjat az MTA elnöke nyújtja át minden év májusában az Akadémia éves közgyűlésén.

2023-ban a 11 díjazott egyike Szunyogh László, az MTA doktora, a BME Természettudományi Kar (BME TTK) Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

Szunyogh László kimagasló munkájáért, a mágneses nanoszerkezetek és alacsony dimenziós textúrák tulajdonságainak relativisztikus effektusokról is számot adó, ab initio módszerekkel való vizsgálatát és modellezését lehetővé tevő számítási módszerek kifejlesztéséért, valamint iskolateremtő tevékenységéért és kiemelkedő tudományos közéleti erőfeszítéseiért részesült az MTA magasrangú elismerésében.

A közgyűlés keddi napján nagy többséggel ismét Freund Tamás neurobiológust, az Akadémia rendes tagját választotta az Akadémikusok Gyűlése a tudós testület elnökévé. Freund Tamás mellett újabb hároméves időszakra megválasztotta főtitkárrá Kollár László Péter építőmérnököt, a BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK) Hidak és Szerkezetek Tanszék professzorát.

A 196. közgyűlés a Magyar Tudományos Akadémia különböző bizottságainak tagjairól is döntött.

 

Az MTA Felügyelő Testületébe választották:

 • Czigány Tibor akadémikust, a BME rektorát,
  a BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) Polimertechnika Tanszék egyetemi tanárát

 

 • Szász Domokos akadémikust,
  a BME Természettudományi Kar (BME TTK) Matematika Intézet Sztochasztika Tanszék professor emeritusát

 

Az MTA Vagyonkezelő Testület tagjává választották:

 • Török Ákos akadémikust,
  a BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK) Geotechnika és Mérnökgeológiai Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát

 

Az MTA Doktori Tanács tagjává választották:

 • Blaskó Gábor akadémikust, kémikust,
  a BME címzetes egyetemi tanárát
 • Kiss Rita Mária akadémikust,
  a BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát, a Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont igazgatóját

 

Az MTA Tudományetikai Bizottság tagjává választották:

 • Láng Benedeket, az MTA doktorát,
  a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME GTK) Filozófia és Tudománytörténet Tanszék egyetemi tanárát
 • Poppe Andrást, az MTA doktorát,
  a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) Elektronikus Eszközök Tanszék tanszékvezető egyetemi tanárát
 • Takács Gábort, az MTA doktorát,
  a BME Természettudományi Kar (BME TTK) Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék egyetemi tanárát

 

Az MTA Könyv- és Folyóirat-kiadó Bizottság tagjává választották:

 • Halmai Péter akadémikust,
  a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar (BME GTK) Közgazdaságtan Tanszék egyetemi tanárát
 • Nyulászi László akadémikust,
  a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK) Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék egyetemi tanárát
 • Tarnai Tibor akadémikust,
  a BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK) Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék professor emeritusát

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság

Fotó: MTA