Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Kiváló műegyetemi eredményekkel zárt a 36. OTDK

2023. 06. 01.

A BME-s pályamunkák csaknem kétharmadát díjazták a kétévente megrendezett rangos tudományos seregszemlén. Idén minden eddiginél többen végeztek dobogón.

A 36. Országos Tudományos Diákköri Konferencián (OTDK) a 2021-2022-es intézményi TDK fordulókon a legmagasabb színvonalú, minősített tudományos és művészeti pályamunkák készítői mutatták be kutatási eredményeiket. A rangos tudományos seregszemlén 11 város intézményének hallgatói indultak, 16 szekcióban, 540 tagozatban, 4867 pályamunkával, amelyeket a több mint 3000 tagú szakmai zsűri bírált el.

Összesen 462 műegyetemi szerző 392 dolgozattal szerepelt az idei OTDK-n. 207 BME-s hallgató 180 pályamunkája végzett dobogós helyen, míg további 82 induló 74 alkotását különdíjjal jutalmazták.

Az OTDK 16 szekciójából 12-ben indultak a BME-sek, ebből 9 szekcióban osztottak ki első helyezést, 8 szekcióban második helyet, 7 szekcióban pedig harmadik helyet műegyetemi hallgatóknak. 9 szekcióban az egyetem színeiben indulók munkáját különdíjjal is jutalmazták.

Valamennyi BME-s kar diákjai egyaránt büszkélkedhetnek dobogós helyezésekkel és különdíjakkal. 67 dolgozat végzett az első helyen - pontosan ugyanannyi pályamunka, mint a két évvel korábbi országos versenyen. Darabszámban több második és harmadik helyezés született, és idén különdíjból is többet hoztak el a műegyetemisták.

Az egyes szekciók lebonyolítói különböző hazai és határon túli felsőoktatási intézmények voltak Baján, Budapesten, Debrecenben, Győrben, Kaposváron, Komáromban, Marosvásárhelyen, Pécsen, Szegeden és Veszprémben. Az előzetesen írásban benyújtott dolgozatokat szóban is prezentálták a versenyzők, a szakmai zsűri e két bemutató alapján hozta meg végleges döntését.

„Az elmúlt három OTDK (2019, 2021 és 2023) kiemelkedően jól sikerült a BME-s hallgatóknak. Két éve szintén 67 első helyezett volt, akkor 412 hallgatóval vettünk részt az országos versenyen. Született még 71 második, 33 harmadik helyezés, és 69-en kaptak különdíjat. 2019-ben 66 első, 67 második, 36 harmadik helyezés és 69 különdíj, ekkor 379 indulóból. Az ezeket megelőző OTDK-kon kevésbé voltak eredményesek a BME hallgatói” – értékelte az elmúlt versenyek műegyetemi trendjeit Szilágyi Brigitta, a BME Természettudományi Kar (BME TTK) Matematika Intézet Geometria Tanszékének egyetemi docense, az Egyetemi Tudományos Diákköri Bizottság (ETDB) elnöke. Hozzátette: „az Informatikatudományi, Kémiai és Vegyipari, valamint a Műszaki Tudományi Szekciókban hagyományosan kiemelkedően eredményesek vagyunk. Az idei OTDK-n bemutatott 392 BME-s dolgozatból 254 lett helyezett vagy különdíjas (a résztvevők legfeljebb 50%-a lehet jutalmazott). Ez azt jelenti, hogy a diákjaink több mint 60%-a kapott jutalmat, ami kiemelkedő a műszaki felsőoktatási intézmények között”.

 

A 36. OTDK-n elért műegyetemi dobogós helyezések és különdíjak száma kari bontásban:

 

Roska Tamás Tudományos Előadás

 

2023-ban a Műszaki Tudományi Szekcióban, és egyben egyetlen műegyetemistaként Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására kérték fel Papp Bálintot, a BME Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskola PhD-hallgatóját. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem bajai kampuszán megrendezett Műszaki Tudományi Szekció versenyprogramjának részeként mutatta be díjnyertes kutatási tervét, melynek címe: „A városi átszellőzés modellezése szélcsatornában és numerikus áramlástani szimulációk segítségéve”. (Témavezetője: Kristóf Gergely, egyetemi docens, BME GPK Áramlástan Tanszék)

Papp Bálint 2020 februárjában kezdte meg a doktori képzést a BME Pattantyús-Ábrahám Géza Gépészeti Tudományok Doktori Iskolában, ám már ezt megelőzően, 2018 őszétől demonstrátorként is bekapcsolódott a BME GPK Áramlástan Tanszék munkájába. A városi szennyezőanyag-terjedés, illetve az épületek dinamikus szélterhelésének numerikus áramlástani szimulációjához kapcsolódó kutatási eredményeit az intézményi TDK konferenciákon 2018-ban és 2019-ben is egyaránt első helyezéssel értékelte a zsűri, továbbá a dolgozatok és előadások első, illetve második helyezést értek el az OTDK-n 2019-ben és 2021-ben. Bálint kutatását – számos további szakmai elismerés mellett – az Új Nemzeti Kiválóság

Program (ÚNKP2019, ÚNKP2021, ÚNKP2022), valamint a Richter Gedeon Talentum Alapítvány PhD-ösztöndíjának keretében is díjazták.

Doktori kutatásának fókuszában a városi áramlások és az épület-léptékű terjedési folyamatok kísérleti (szélcsatornában történő) és számítógépes (Computational Fluid Dynamics, CFD) modellezése áll. A munka a városi élet- és levegőminőség javítására koncentrál. Kutatásaiban arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen módszerekkel készíthetőek megfelelő pontosságú előrejelzések egy-egy forgalmi vagy városépítészeti változtatás (pl. megnövekedett forgalmi terhelés, új épületek építése) hatásának előzetes becslésére. Vizsgálatokat végez arra nézve is, hogy egy-egy területi adottság (épületek elhelyezkedése, forgalmi terhelés) esetén milyen utólagos módszerekkel javítható a levegőminőség legalább a járókelők szintjén (az 1-2 méteres magasságban). A kutatás során ötvözi a klasszikus áramlástan és a meteorológia módszereit.

A szakmai területén kiemelkedő teljesítményt nyújtó, eredményeiről nívós publikációk, előadások, művészeti vagy tudományos alkotások formájában számot adó, továbbá következtetéseit magas színvonalon és élményt nyújtó tudományos, tudománynépszerűsítő előadás formájában közzé tevő, legfeljebb 35 éves doktoranduszok, doktorjelöltek és posztdoktorok kaphatnak felkérést a Roska Tamás Tudományos Előadás megtartására. Az elismerést egy kutató életében csak egyszer szerezheti meg.

A Roska Tamás Tudományos Előadásokat szekciónként egy, azaz 16 tudománykörben, tartották meg a kiválasztott ifjú szakemberek. A magyar nyelvű, saját és új tudományos eredményeket bemutató prezentációk egyenként maximum 20 perc időtartamúak lehetnek. A kitüntetéssel elismerő oklevél, emlékérem, az adott szekciót rendező intézménytől pedig nettó 300.000 forint pénzjutalom jár a kiválasztott előadóknak, akik további ajánlást kaphatnak rangos tudományos folyóiratokban való megjelenésre.

A Roska Tamás Tudományos Előadás pályázat 2023-as nyerteseinek teljes névsora az OTDK honlapján érhető el.

A Műegyetemen évről évre növekszik a tudományos diákköri dolgozatot benyújtók száma. A BME tehetséggondozó és TDK műhelyeinek eredményes tevékenységének köszönhető ez az eredményes tendencia, amely egyben alapja is az intézményben tanuló fiatalok évek óta sikeres OTDK szereplésének.

Intézményünk oktatói már a hallgatók tanulmányainak kezdetétől külön figyelmet fordítanak a tehetséggondozásra, a tudományos feladatok iránt nyitott fiatalok felkarolására, és az önálló kutatómunkában rejlő lehetőségek bemutatására. A tanulmányi és szakmai versenyeken való szereplésen túl a tehetség kibontakozásának további lehetősége a tudományos diákkori tevékenységben való részvétel, amelynek egyik első produktuma a hallgatók intézményi TDK fordulókon való megmérettetése.

„A TDK-zást tekinthetjük a kutatás előszobájának. Aki tudományos diákköri munkára adja a fejét, elsajátítja a tudományos közlés alapjait: megtanul szakirodalmat feldolgozni, tudományos igényességgel írni, prezentálni. Az itt szerzett tapasztalatok jól hasznosíthatók az egyetemi tanulmányokban, az elért eredményeknek szép hozama van különféle ösztöndíjak, pályázatok, állások elnyerésében” – fejtette ki véleményét a tudományos munka fontosságáról, és egyben zárta a bme.hu-nak adott interjút Szilágyi Brigitta.

 

 

TZS-KJ

Képek forrása: OTDK