Pedagógusnapot és 25 éves évfordulót ünnepeltek a BME-n

A Pedagógusnappal együtt ünnepelte meg alapításának 25 éves évfordulóját a Műegyetem Gazdaság- és Társadalomtudományi Kara.

Országszerte minden év június első vasárnapján köszöntjük a pedagógusokat, oktatókat, tanítókat, tanárokat. Ők azok, akik a gyermekévek alatt a tudás mellett etikai és erkölcsi tudnivalókat adnak át és összetartó közösségeket formálnak, vezetnek. Bár a felsőoktatásban dolgozó oktató, kutató és adminisztratív munkatársak már fiatal felnőttekkel találkoznak munkájuk során, a BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Karán (GTK) hagyományként minden évben megünnepeljük a Pedagógusnapot, mert hiszünk abban, hogy a közösen töltött évek alatt nemcsak a hallgatók tudását gyarapítjuk, hanem részt veszünk a személyiségük formálódásának ebben az izgalmas szakaszában is.

Az idei rendhagyó Pedagógusnapi Ünnepségen nem csak oktatóinkat, kutatóinkat, adminisztratív munkatársainkat és hallgatóinkat ünnepeltük, hanem Karunk 25 éves születésnapját is. A programok már reggel elkezdődtek, ugyanis ezen a napon indult el a GTK Jóllét Centrum workshopja, amely legfontosabb célja, hogy dolgozói pozitív és támogató légkörben, a maguk teljességében élhessék meg mindennapi munkájukat és karrieréveiket.

Fotó: DLX Media

Az ünnepség fényét emelte, hogy Czigány Tibor a BME rektora, Verseghi-Nagy Miklós, kancellár, Alföldi György az Építészmérnöki Kar dékánja és Aszódi Attila a Természettudományi Kar dékánja is megtisztelte jelenlétével az eseményt.

A Pedagógusnap levezető elnöke, Szalmáné Csete Mária, nemzetközi dékánhelyettes köszöntötte a jelenlévőket humoros, a ChatGPT segítségével írt beszédével, melyben kiemelte a tanárok meghatározó szerepét és az oktatás fontosságát.

Dékánhelyettes asszony köszöntőjét követően Koltai Tamás dékán ünnepi beszéde következett, amelyben bemutatta Karunk múltját, jelenét és jövőjét. A történeti kitekintő után kiemelte a Kar eredményeit és jövőképét. “Fontos ezért, hogy egy olyan szervezeti kultúra alakuljon ki, amelyben az oktatás és a kutatás egyforma súllyal szerepel. Az egyetem a tudásátadás és tudásteremtés együttes intézménye.” - mondta beszédében a dékán.

Az oktatás és a kutatás fontossága mellett az ünnepi beszédében rátért arra is, hogy mennyire fontosak a nemzetközi programok és kapcsolatok a Kar életében.
"A nemzetköziesítésnek az a lényege, hogy segít szembesíteni minket azzal, hogy milyenek az oktatási gyakorlataink és milyenek a tudományos eredményeink.” A nemzetközi környezetbe való belépést elősegíti, hogy a Kar oktatói és hallgatói is kiváló nyelvtudással rendelkeznek, sokat utaznak.

Dékán úr ünnepi beszédét egy köszönetnyilvánítással zárta: “Köszönjük azoknak a korai professzoroknak a munkáját, akik annak idején elültették azt a gondolatot, hogy gazdasági képzés nélkül nincsen korszerű műszaki képzés és, hogy ebben a környezetben is lehet gazdasági képzéseket folytatni. Köszönjük azoknak a kollégáknak a munkáját, akik a Kar nélküli időszakban is nagyon korszerű és az ország számára meghatározó gazdasági képzéseket tudtak indítani. Köszönjük azoknak a munkáját, akik az Universitas szellemiségét felhasználva újra helyreállították az egyetem régi portfólióját, a nevébe bekerült a gazdaságtudomány és megalakulhatott a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar. Köszönöm valamennyi kedves kollégámnak, az elmúlt évben végzett rengeteg munkát és azt, hogy sikerült létrehozni egy olyan intézményt, amely a nemzetközi felsőoktatási élet normái szerint működik és sikereket ér el, mind a hazai, mind pedig a nemzetközi felsőoktatási térben egyaránt. Köszönöm a figyelmet és mindannyiunknak boldog születésnapot kívánok!”

Az ünnepi beszédet követően került sor a díjak és kitüntetések átadására azoknak a hallgatóknak, oktatóknak, munkatársaknak, akik sokszor a munkaköri kötelességeiken is túlmutató, közmegbecsülésre érdemesítő tevékenységet, kiemelkedő oktató és kutatómunkát végeznek.

Fotó: DLX Media

Nincs szülinap torta nélkül. A GTK születésnapi tortáját a Q épület Aulájában rektor úr és dékán úr egy köszöntő kíséretében vágta meg. Az ünnepi állófogadás alatt a többszörösen kitüntetett Tálas Áron Trió jazz zenekar zenélt, biztosítva ezzel a kitűnő hangulatot.

Kitüntetésben részesültek:

 

Rektori Dicséretben részesült:

Gács Anna - habilitált egyetemi docens, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

Stoczek József Emlékéremben részesült:

Gazdag-Takács Márta - tanulmányi ügyvivő szakértő, Dékáni Hivatal

 

Kari Emlékérmet kapott:

Einhorn Ágnes - habilitált egyetemi docens, igazgatóhelyettes, Idegen Nyelvi Központ

 

Dékáni Dicséretben részesültek:

Sebestyén Zoltán - egyetemi docens, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék

Juhász Márta - habilitált egyetemi docens, Ergonómia és Pszichológia Tanszék

Horváth Éva - gazdasági és oktatási ügyintéző, Közgazdaságtan Tanszék

Füstös Anita - gazdasági ügyintéző, Műszaki Pedagógia Tanszék

 

Kari Kutatási Díjban részesült senior kategóriában:

Dobos Imre - egyetemi tanár, Közgazdaságtan Tanszék

 

Kari Kutatási Díjban részesült junior kategóriában:

Póra András - egyetemi tanársegéd, Pénzügyek Tanszék

 

Kar Kiváló Oktatója díjban részesültek:

Kanczné Dr. Nagy Katalin - egyetemi adjunktus, Műszaki Pedagógiai Tanszék

Egres Dorottya - egyetemi adjunktus, Filozófia és Tudománytörténeti Tanszék

Héder-Nádasi Eszter - egyetemi adjunktus, Szociológia és Kommunikáció Tanszék

 

Címzetes Egyetemi Docensi címet adományoztak:

Erdélyi László - oktató, Mérnöktovábbképző Intézet

 

 

Az ünnepségen további elismeréseket adtak át.

 

 

BV-CsA

Fotó: Geberle B.