Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

„Mindannyiunk szívében máig helye van a Műegyetemnek”

2023. 06. 22.

Közel 900 ünnepi oklevelet vettek át a BME egykori növendékei a tavaszi jubileumi diplomaosztó ünnepségeken.

Kivétel nélkül a Műegyetem falai közt szerezték meg azt a tudást, amelynek különböző jubileumait ünneplik idén az arany, gyémánt vas és rubin díszokleveleiket átvevő egykori hallgatók.

Az egy héten át tartó ünnepségsorozaton 5 műegyetemi karon összesen 24 rubin-, 90 vas-, 215 gyémánt- és 550 aranydiplomát osztottak ki. Az intézményben végzett szakemberek több évtizedes szakmai munkáját különböző díszoklevelekkel ismeri el az Alma Mater az immár hagyományos, karonként szervezett, jubileumi diploma átadó ceremónián. Az intézmény a 70, 65, 60 vagy 50 évvel ezelőtt szerzett okleveleik díszes másolataival ismeri el az alumni tagok értékes mérnöki teljesítményét, alkotómunkáját, amellyel hozzájárultak az egyes karok és az egyetem sikeréhez, nemzetközi elismertségéhez.

A legtöbb rubin- és gyémántdiplomát a BME GPK-n, míg a legtöbb vas- és aranydiplomát a BME VIK-en vették át. Összességében idén több jubileumi oklevél átadását kérvényezték, mint egy évvel ezelőtt.

A karok azonban nemcsak a diplomákat nyújtották át, hanem a beküldött szakmai életrajzok feldolgozásával összeállítottak az évtizedekkel ezelőtt mérnöki oklevelet szerzett hallgatóik életútját és munkásságát bemutatni hivatott kiadványokat is.

A BME Építőmérnöki Karon (BME ÉMK) 8 rubin-, 10 vas-, 34 gyémánt-, 5 műszaki doktori arany-, és 96 aranydiplomát osztottak ki az idei ünnepi rendezvényen 2023. május 31-én.

Aranydiplomát vett át Bojtár Imre, a Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék Professor Emeritusa, Mélykúti Gábor Mihály, a Fotogrammetria és Térinformatika Tanszék címzetes egyetemi tanára, Varga László, a Hidak és Szerkezetek Tanszék nyugalmazott egyetemi adjunktusa, valamint Raum László, a Vízi Közmű és Környezetmérnöki Tanszék nyugalmazott mestertanára.

Műszaki doktori aranydiplomát kapott Bögi Károly címzetes egyetemi docens, Ijjas István, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék Professor Emeritusa, illetve Winter János, a Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék nyugalmazott egyetemi docense.

Gyémánt oklevelét vehette át Biczók Ernő egyetemi magántanár, Kabai Imre nyugalmazott egyetemi docens, és Timár András Professor Emeritus, akik a Geotechnika Tanszéken folytattak szakmai munkát.

Marczal László nyugalmazott egyetemi adjunktus rubindiplomáját vette át ünnepélyes között.

 

***

 

A BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) 2023. május 19-én köszöntötte jubiláló alumni tagjait. Az ünnepi ceremónián 10 rubin-, 23 vas-, 75 gyémánt-, és 129 aranydiplomát adtak át.

Arany díszoklevelét vehette át Szász Gábor gépészmérnök, az egykori Finommechanikai, Optikai Tanszék korábbi oktató-kutatója, aki részt vett a VEGA űrprogram keretében végzett optikai rendszerfejlesztésben és mérésekben. Munkájáért 1986-ban miniszteri dicséretben részesült. Szakmai munkája elismeréseként Gábor Dénes Nívódíjat, Gábor Dénes Emlékérmet, Rektori Különdíjat, Tarján Rezső Emlékérmet, és a „Multimédia az oktatásban gyűrű” életműdíjat kapott.

Szintén aranydiplomás lett Várfalvi János nyugalmazott egyetemi docens, tanszékvezető-helyettes, az Épületszerkezettani és Épületgépészeti Intézet Hőfizikai Laboratóriumának korábbi vezetője.

Gyémántdiplomáját vehette át Reé András, aki 1964-től egyetemi tanársegéd, 1972-2005-ig egyetemi adjunktus, 2005 óta nyugdíjasként meghívott oktatója az Anyagtudomány és Technológia Tanszéknek (és jogelődjeinek).

Szintén gyámént jubileumi oklevelet kapott Halmai Attila, aki 1967-ben a Finommechanika-Optika Tanszékre (ma MOGI) kapott meghívást, ahol 1973-ban egyetemi adjunktusi, 1989-ben kandidátusi, 1992-ben docensi fokozatot szerzett, 1998-ban habilitált, majd 1999-től egyetemi tanár lett. A Műegyetemen ő volt az első, aki „Mechatronika” címmel fakultatív tárgyat hirdetett meg, ebből fejlődött ki a későbbi mechatronikai mérnöki BSc-s és MSc-s szak.

Gyémántdiplomát kapott Szabadíts Ödön, aki 1964-1989-ig a korábbi Mechanikai Technológia Tanszékén dolgozott egyetemi tanársegédként, majd egyetemi adjunktusként. 1995-től a Gépipari Technológia Tanszéken tudományos főmunkatársként, 2005-től 2010-es nyugdíjba vonulásáig félállású egyetemi docensként oktatott.

Idei gyémántdiplomás Szekeres András, aki 1968 óta a Műszaki Mechanikai Tanszék oktató-kutató egyetemi docense, a műszaki tudományok kandidátusa.

Mérnöki tevékenysége elismeréseként gyémántdiplomában részesült Tánczos László, aki 1998-2006-ig a BME Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központban tudományos főmunkatársi munkakörben, központi hallgatói ügyekkel foglalkozó főállású igazgatóhelyettesként és a NEPTUN hallgatói információs rendszer adminisztrátoraként dolgozott. 1989-ben Miniszteri Dicséretet, 2003-ban és 2010-ben Rektori Dicséretet, 2006-ban Főigazgatói Dicséretet kapott. 2007-ben elnyerte Az Egyetemért („Pro Universitate”) kitüntetést.

Gyémántdiplomás lett Zöld András, aki 1963-ban szerzett gépészmérnöki oklevelet, a tudományos ranglétrát megmászva 1982-ben egyetemi tanár lett. 1994-2004-ig a BME ÉMK Épületenergetika és Épületgépészeti Tanszék tanszékvezetője volt. Alapításától kezdve tagja a Csonka Pál Doktori Iskolának. 1972-ben okleveles alkalmazott matematikusként végzett az ELTE-n. Számos szakmai díjjal kitüntették, megkapta az Akadémiai Kiadó nívódíját, a Kiváló Feltaláló kitüntetés arany fokozatát, a Szent Györgyi Albert-díjat és a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjét.

Zsembery Ferenc is a gyémántdiplomások sorát gazdagítja: a kar korábbi Gépgyártástechnológia Tanszékén előbb laboratóriumvezető mérnök, majd adjunktus lett, 1972-ben doktori fokozatot szerzett.

Rubindiplomáját vette kézhez Blücher József, aki a diploma megszerzése után tanársegéd lett a korábbi Mechanikai Technológia Tanszékén egészen 1956-ig, amikor elhagyta az országot és Franciaországban, az Insitute Superieur des Metaux oktató-kutatóintézet laboratórium-vezetőjeként helyezkedett el, majd 1958-ban a Massachusetts Insitute of Technology (MIT) egyetem ösztöndíjasa lett, MSc- és DSc-fokozatot szerzett. 1983 óta a Northeastern University kutatóprofesszora. Az általa alapított Metal Matrix Composite Manfacturing laboratórium létrejötte óta jelentős számú amerikai és japán támogatású szerződést kötött. 2004-ben a BME címzetes egyetemi tanári címet adományozott neki.

Vasdiplomás lett idén Marosi József épületgépészeti tervező, gépészfőmérnök. Számos megvalósult tervezői munka kötődik a nevéhez, például a budapesti Hilton és Royal szállók, a rózsadombi SZOT Szálló, műegyetemi épületek, a Szépművészeti Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum, az ELTE Főépülete és D épülete stb. 1953-tól 1964-ig válogatott sportoló volt. Tagja volt az 1956-os melbourne-i ezüstérmes párbajtőr és bronzérmes tőrcsapatnak. Tagja volt a világbajnokságot nyert párbajtőrcsapatnak is 1959-ben, ebben az évben az „Év csapata” lettek. AZ 1964-es római olimpián párbajtőrcsapatban IV. helyezést értek el. Munkássága elismeréseként elnyerte a Munka Érdemérmet, a Munka Érdemrend ezüst fokozatát és a Magyar Köztársasági Érdemrend tisztikeresztjét.

A BME GPK jubileumi diplomaosztó ünnepségén a KTK Fotókör készítette képeket, amelyek ezen a linken érhetők el.

 

***

 

A BME Építészmérnöki Kar (BME ÉPK) 2 rubin-, 15 vas-, 32 gyémánt- és 61 aranyoklevet nyújtottak át a jubilálóknak a 2023. június 1-jei ünnepi ceremónián.

Aranydiplomát kapott Dévényi Sándor, a Pécsi Tudományegyetem Professor Emeritusa és Száva Pál, Wébel Antal-díjas építész, műemléki szakmérnök.

Gyémántdiplomát vehetett át Vörös Ferenc nyugalmazott egyetemi tanár, Professor Emeritus, aki 1992 és 1994 között a kar dékánhelyettesi, 1997-2000 között pedig a BME rektorhelyettesi feladatait látta el. 1995-től tíz éven át az Épületszerkezettani Tanszék vezetője volt. A Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést is megkapta munkája elismeréseként.

Gyémántdiplomáját kapta kézhez Bitó János, a kar Lakóépülettervezési Tanszékének 10 éven át emblematikus vezetője, Professor Emeritusa, a „Lakóépületek tervezése” című alaptankönyv szerzője. Országos lakásfejlesztési programok irányítója, a lakóépületek tervezésében és oktatásában meghatározó az elméleti-tudományos és gyakorlati tevékenysége. Ybl Miklós-díjjal, Kotsis Iván emlékéremmel és a Magyar Felsőoktatásért emlékplakettel tüntették ki munkáját.

Gyémánt díszoklevelét vehette át Preisich Katalin, az Épületszerkezettani Tanszék címzetes egyetemi tanára, nyugalmazott egyetemi docense, valamint Müller Ferenc építész, ipari formatervező, aki a kar egykori Középülettervezési Tanszékén kezdett oktatni, majd a Pollack Mihály Műszaki Főiskola tanszékvezetője, intézetigazgatója, később pedig a Magyar Iparművészeti Főiskola docense, rektorhelyettese és egyetemi tanára lett.

Vasdiplomát kapott Sámsondi Kiss György, a Szent István Egyetem Professor Emeritusa, a Bős-Nagymaros-probléma egykori kormánybiztosa.

 

***

 

2023. június 1-jén adták át a BME Vegyészmérnöki és Biormérnöki Kar (BME VBK) jubileumi diplomáit a „VBK 150” ünnepségsorozat részeként. 3 vas-, 18 gyémánt- és 85 aranydiplomát vettek át idén a karon.

Aranydiplomás lett Blaskó Gábor címzetes egyetemi tanár, a kémiai tudomány doktora, az MTA rendes tagja, aki korábban több évig dolgozott a BME-n.

Szintén aranydiplomáját vette át Bölcskei Hedvig, a Szerves Kémia és Technológia Tanszék címzetes egyetemi docense, a kémiai tudomány kandidátusa, aki a több évtizedes, iparban (a Richter Gedeon Nyrt-nél) szerzett tapasztalatait nyugdíjazása óta a BME VBK oktatójaként adja át a hallgatóknak. MTA bizottsági tevékenység is része szakmai pályájának.

Aranydiplomát kapott Deák András, aki hosszú évtizedeken át oktatott a karon, emellett az oktatási dékánhelyettesi feladatokat is ellátta.

Ugyancsak aranydiplomával jubilált idén Horvai György Professor Emeritus, a kémiai tudomány doktora, az MTA rendes tagja, aki a Szervetlen és Analitikai Kémia tanszék elődjén, majd a Kémiai Informatika Tanszék jogelődjén oktatott. Később tanszékvezető és a BME tudományos és nemzetközi rektorhelyettese lett.

A jubileumi diplomázók nevében beszédet mondott Horvai György Professor Emeritus, a kémiai tudomány doktora, a BME VBK korábbi tanszékvezetője és a Műegyetem korábbi tudományos és nemzetközi rektorhelyettese

Aranydiplomás lett Orcsik Éva, aki vegyészmérnöki tudását különleges területen hasznosította. Szintén aranydiplomáját vette át Pokol György, a Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Professor Emeritusa, a kémiai tudomány doktora, aki hosszú évtizedeken át oktatott a karon, ahol tanszékvezető és dékán is volt.

Aranydiplomásként jubilált Pukánszky Béla, a Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék Professor Emeritusa, a kémiai tudomány doktora, az MTA rendes tagja, kiemelkedő tudományos munkásságú szakember. Napjainkig is oktat a karon, hosszú ideig tanszékvezető is volt.

Aranydiplomáját vehette át Vargha Viktória, aki egész szakmai pályája során kapcsolatban állt a BME-vel, jelenleg is oktat Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszéken.

Gyémántdiplomát kapott Balla József, a Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék nyugdíjas egyetemi docense, aki máig aktívan oktat, kutat a karon. Jubileumi gyémántdiplomáját vehetett át Biacs Péter Ákos Professor Emeritus, a kémiai tudomány doktora, aki több magyarországi egyetemen oktatott, továbbá Pályi Gyula, aki külföldi munkássága révén sok elismerést kapott.

Vasdiplomát vett át László Elemér, az Alkalmazott Biotechnológia és Élelmiszertudományi Tanszék (és jogelődjei) Professor Emeritusa, a kémiai tudomány doktora, aki egészen a közelmúltig a BME-n oktatott.

Ugyancsak vasdiplomáját vehette át a kiemelkedő pedagógiai, innovatív módszertani munkásságot végző Szántay Csabáné Imre Judit okleveles vegyészmérnök, mérnöktanár.

A BME VBK 2023. évi jubileumi díjátadó ünnepségének felvétele megtekinthető a kar YouTube-csatornáján.

 

***

 

A BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) jubileumi diplomaátadóját 2023. május 30-án rendezték meg. Idén 4 rubin-, 39 vas-, 56 gyémánt- és 171 aranyoklevelet vettek át a jubilálók.

Aranydiplomás lett Kerecsen Istvánné Rencz Márta, az Elektronikus Eszközök Tanszéke egyetemi tanára, Professor Emeritája, korábbi tanszékvezetője, a Tallini Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktora. Nemzetközileg elismert tudományos eredményei a mikroelektronikai eszközök új, termikus alapon történő minősítéséhez kapcsolódnak. Ezen a területen mintegy 30 nemzetközi kutatási projektben vett részt. Munkásságát egyebek mellett Thermal Hall of Fame Életműdíjjal és Szent-Györgyi Albert-díjjal tüntették ki.

A 2023-ban jubilálók nevében beszédet mondott Kerecsen Istvánné Rencz Márta, az Elektronikus Eszközök Tanszéke egyetemi tanára, Professor Emeritája, korábbi tanszékvezetője, a Tallini Műszaki Egyetem tiszteletbeli doktora

Aranydiplomát vett át Gefferthné Halász Edit, a Távközlési és Médiainformatikai Tanszék címzetes egyetemi tanára. 1990-1994-ig a kar oktatási dékánhelyettese volt. 1996 és 2001 között az Ericsson távközlési cég magyarországi vállalatánál dolgozott kutatásszervezőként, folyamat- és minőségbiztosítási menedzserként, valamint az elnök-vezérigazgató üzletfejlesztési tanácsadójaként. Nyolc európai uniós kutatási és tudományszervezési projektben vett részt, melyből ötnek hazai vezetője volt.

Aranydiplomát kapott Helybéli Zoltán, az Irányítástechnika és Informatika Tanszék címzetes egyetemi docense. 1992-től a tanszék teljes laboroktatásának felelőse az oktatási tematika, a fejlesztések és laborok létesítésének vonatkozásában, továbbá négy egyetemi jegyzet társszerzője. Korábban a BME Hallgatói Számítógép Központjának vezetői, és egyben az Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központ igazgatóhelyettesi feladatait látta el. 2004-ben az Egyetemi Informatikai Szolgáltató Központjának igazgatója, majd 2007-től ennek jogutódjaként a Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Telekommunikációs és Informatikai Osztályának igazgatója lett. Több egyetemi, hazai és egy EU-s beruházási pályázat projektkoordinátora volt. Több tíz ipari megbízásos fejlesztési projekt résztvevője, illetve vezetője, melyek eredményeként 33 hazai és nemzetközi publikáció, 3 magyar szabadalom társszerzője volt.

Gyémántdiplomás lett Csurgay Árpád Istvánné Gereben Ildikó, a Híradástechnikai Tanszék címzetes egyetemi docense. 

Vasdiplomáját vehette át Jeszenszky Sándor, a Magyar Elektrotechnikai Múzeum főmuzeológusa. Címzetes egyetemi docens az ELTE TTK-n, címzetes főiskolai tanár a Kaposvári Egyetemen, a BME Technika-, Mérnök- és Tudománytörténeti Doktori Iskolájának

konzulense, emellett a Magyar Elektrotechnikai Egyesület tagja. Munkásságát a Magyar Elektrotechnikai Egyesület Zipernowsky-díjjal és Elektronika Nagydíjjal, a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Móra Ferenc-díjjal, a Nemzeti Szellemi Tulajdon Hivatalának honoris causa Jedlik Ányos-díjával, valamint a Német Elektrotechnikai Egyesület Elektrotechnika Történeti Bizottságának Euler Érmével tüntették ki.

A BME VIK jubiláló hallgatóinak kiadványa az alábbi linken olvasható elektronikus formában.

 

***

 

A jubileumi diplomák kiadása évszázados hagyományokra tekint vissza a Műegyetemen. Az első jubiláris oklevelet 1886-ban Pották Lajos mérnök 50 évvel korábbi diplomaszerzésére emlékezve készítették el (az első aranydiplomás mérnök egyetemünk legkorábbi jogelőd intézményének számító Institutum Geometrico-Hydrotechnicumban szerezte meg képesítését. Az intézmény az akkori tudományegyetemhez tartozva egyetemi végzettséget adott az ott mérnöki tanulmányokat folytatóknak – szerk.).

A jubileumi diplomások névsorát az 1950-es évektől kezdődően az egyetemi évkönyvek közölték. Szintén ez idő tájt, az 1950-es évek közepétől állnak rendelkezésre a legkorábbi fotók az ünnepélyes átadásokról, a felvételek megtalálhatók a BME Levéltárban. A diplomaosztó ünnepségekre megjelentetett és kiosztott, a jubileumi diplomások rövid életrajzait tartalmazó köteteket pedig 1978 óta adja ki az egyetem minden évben.

 

A 2023 tavaszán kiosztott jubileumi diplomák kari megoszlása:

 

Rubin (70)

Vas (65)

Gyémánt (60)

Arany (50)

Összesen

ÉMK

8

10

34

104

156

GPK

10

23

75

129

237

ÉPK

2

15

32

61

110

VBK

 

3

18

85

106

VIK

4

39

56

171

270

Összesen

24

90

215

550

879

 

 

TZS-KJ

Fotók: Geberle B., KTK Fotókör