Kvantuminformatikai workshop a Műegyetemen

Hazai kutatóintézetekben és egyetemeken dolgozó fizikusok, villamosmérnökök, mérnök informatikusok és matematikusok találkoztak a BME-n rendezett szakmai találkozón.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudomány Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kara adott otthont június 9-én a Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium éves konferenciájának.

A rendezvényen résztvevő közel 150 érdeklődőt a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal nevében Lengyel László tudományos és nemzetközi elnökhelyettes, a házigazdák nevében Horváth Gábor dékánhelyettes köszöntötte. A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium célkitűzéseit és az elmúlt években elért eredményeit Domokos Péter és Imre Sándor ismertette. 

A Kvantuminformatika Nemzeti Laboratóriumban a kutatásokat hat munkacsomagra osztva végzik. A workshopon a munkacsomag vezetők által betekintést kaphattunk a projekt keretében az elmúlt éveben elért tudományos és fejlesztési eredményekbe.

WP1: A főbb eredményeket Bacsárdi László, a Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium vezetője mutatta be: ezek közé tartozik az optikai szálas kvantumhálózat kialakítása, a szabadlégköri kvantumhálózat létrehozása, a kvantumos véletlenszámgenerátor megépítése és az összefonódott fotonpárok telekommunikációs hullámhosszon való működésének vizsgálata. 

WP2: Ez a csoport kvantuminterfészekkel foglalkozik, ezen belül a kutatásaik témáját az egyedi kvantumrendszerek izolációja és manipulációja, a szuperpozíciós állapot és az egyedi spinrendszerek tanulmányozása adja. 

WP3: A csoport a szilárdtestfizikai alapú kvantumbit-tárolók fejlesztésén dolgozik és munkájuk során többek között a szupravezető kvantumbitek vizsgálatával foglalkoznak, amelyek működését Fülöp Gergő, a BME fizikusa mutatta be

WP4: Munkájuk fókuszában az optikai kvantuminformatikai laboratórium kiépítése áll, aminek alapját 2020-ban egy optikai kvantumszámítógép megalkotására irányuló projekt jelentette.

WP5: A csoport kutatói kvantumszámítással és kvantumszimulációkkal foglalkoznak.

WP6: A csoport a kvantumszámítási rendszerek szoftvertechnológiájának fejlesztésével foglalkozik, ezen belül a kvantumszámítógépek programozásának szoftvertechnológiai megalapozásával, a kvantumszámítógépek szimulációjával és posztkvantum kriptográfiával.

A rendezvényt egy 60 poszterből álló poszterszekció zárta.

 

 

Forrás: Kvantuminformatikai Nemzeti Laboratórium, raketa.hu

Fotó: Geberle B.