Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Második alkalommal ítélték oda a Conlegner Károly Oktatói Díjat

2023. 07. 18.

A BME és a Magyar Nemzeti Bank által alapított Conlegner Károly Oktatói Díjjal a fiatalok gazdasági érzékenységét erősítő műegyetemi oktatókat díjazták.

Az oklevelek átadása alkalmából Czigány Tibor, a Műegyetem rektora köszöntötte az intézményi Vezetői Értekezlet tagjait, valamint az eseményen részt vevő Balogh Bálintot, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Fenntartható pénzügyekért és felügyeleti koordinációért felelős igazgatóságának igazgatóját, és Fáykiss Pétert, az MNB Digitalizációs igazgatóságának igazgatóját.

Nemeslaki András (tanszékvezető egyetemi tanár, Menedzsment és Vállalkozásgazdaságtan Tanszék, BME Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar) a díj és a kitüntetettek bemutatása előtt kiemelte: a bírálóknak idén is nehéz dolguk volt a 15 rendkívül magas színvonalú pályázat elbírálásakor. A kiváló pályaművekre tekintettel a Conlegner-díjasok mellett a zsűri mindkét kategóriában két különdíjat is kiosztott. A digitalizáció és a fenntarthatóság műegyetemi képzésekben betöltött kiemelt szerepét jelzi, hogy a nyolcból öt műegyetemi kart képviselnek a díjazottak.

Conlegner Károly Oktatói Díj

 

A magyar felsőoktatásban egyedülálló, a Műegyetem második rektoráról elnevezett Conlegner Károly Oktatói Díj célja annak a magas színvonalú képzési munkának az elismerése, amelyet a pályázók a mérnöki és természettudományi területek gazdasági hatásainak hallgatókkal való megismertetésében végeznek.

A Conlegner Díj ösztönözni kívánja, hogy a műszaki fejlesztések és innovációk hasznosulása, versenyképességnövelő hatása javuljon azáltal, hogy a Műegyetem hallgatói érzékenyebbé válnak a multidiszciplináris, közgazdasági és gazdaságtudományi szemléletre.

 

A BME rektora a Kiváló Oktatói Díjat a Magyar Nemzeti Bank támogatásával, a két intézmény stratégiai együttműködésének keretében hirdeti meg. A díj elnyeréséhez egyéni pályázatot szükséges benyújtani, amelyet a BME oktatási rektorhelyetteséből, az MNB vezetésének delegáltjaiból, valamint a BME Egyetemi Hallgatói Képviselet (BME EHK) elnökéből álló minimálisan háromtagú Bírálóbizottság értékel. A zsűri tagjait a BME rektora kéri fel.

 

A pályázaton két oktató nyerhet el egyenként bruttó 1 millió forintos díjazást két kategóriában:

  • Digitalizáció és digitális transzformáció szerepe a nemzeti versenyképességben
  • Fenntarthatóság és versenyképesség, zöld pénzügyek és zöld gazdaságfejlesztés

A „Digitalizáció és digitális transzformáció szerepe a nemzeti versenyképességben” kategóriában a 2023-as Conlegner-díjat Urbin Ágnes, a BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) Mechatronika, Optika és Gépészeti Informatika Tanszék (MOGI) adjunktusa kapta.

Urbin Ágnes hétszer szerepelt a BME TOP 100-as oktatói listáján, valamint elnyerte a „Gépészmérnöki Kar Kiváló Oktatója” és a „Műegyetem Kiváló Oktatója” címet is.

A közgazdaságtudományi gondolkozás érzékenyítésével kapcsolatosan munkájában világosan látszik a törekvés, hogy erősítse a gazdasági ismeretek bekapcsolását a méréstechnika tárgyak oktatásába. Ezen túlmenően oktatói tevékenységében hangsúlyos szerepet kapnak a multidiszciplináris gondolkozás erősítése, a karok és szakok közötti hidak építése, és a nemzetköziesítésre való törekvés. A zsűri kiemelte Urbin Ágnes aktív szerepét az EELISA programban: témavezetett hallgatóját az első EELISA nemzetközi tudományos versenyen különdíjjal jutalmazták.

 

A „Digitalizáció és digitális transzformáció szerepe a nemzeti versenyképességben” kategória különdíjasai:

Berezvai Szabolcs, a BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) Műszaki Mechanikai Tanszék adjunktusa

Berezvai Szabolcs hat alkalommal szerepelt a BME TOP 10 oktatója között, és két alkalommal első helyezést is elért, ezzel ő lett a Műegyetemen a legszínvonalasabb oktatást képviselő tanárok egyike.

A zsűri a különdíjat ebben a kategóriában részben a végeselem-módszer alkalmazásának kreatív megoldása miatt, részben pedig az ehhez kapcsolódó, tehetséggondozásban játszott szerepe okán ítélte oda a fiatal műegyetemi oktatónak. Berezvai Szabolcs tagja a BME Tehetségsegítő Tanácsának, és alapítója a MeMento Mechanikai Mentorprogramnak. Több országos TDK-n részt vett hallgató, köztük első díjas pályázó konzulense volt már.

 

Weiszkopf András DLA, az Építészmérnöki Kar (BME ÉPK) Lakóépülettervezési Tanszék tanársegédje

Weiszkopf Andrást a magas színvonalú Oktatási Minősítési Indexeit alapul véve a kreatív közösségszervező munkája miatt terjesztette elő az elismerésre a zsűri.

A hallgatók által készített digitális tartalmakat bemutató, 2019 óta működő platformjának 19 ezer követője van. Ennek köszönhetően egyedülálló a nemzetközi láthatósága az építészetoktatás és szemléletformálás területén. Meggyőződése, hogy az építész tervezői és a mérnök-építész kompetenciák 21. századi prezentálása erősíti a hallgatók multidiszciplináris kompetenciáit, és nemzetközi szakmai diskurzusokban való részvételét is.

 

A „Fenntarthatóság és versenyképesség, zöld pénzügyek és zöld gazdaságfejlesztés kategória idei Conlegner-díjasa Kupai József, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK) Szerves Kémia és Technológia Tanszék egyetemi docense, az Organokatalízis Kutatócsoport vezetője, aki nem tudott jelen lenni az eseményen.

Kupai József kétszer is elnyerte a „Műegyetem Kiváló Oktatója” kitüntetést.

Négy hallgatója nyert OTDK-t, ő maga Pro Scientia aranyérmet is kapott, a zsűri kiemelkedőnek tartotta azt is, hogy eddig hallgatóival közösen huszonhat közös publikációt írt.

A Conlegner-díj fontos követelménye a közgazdasági gondolkodás és a közgazdaságtudományi kérdések megismertetése a hallgatókkal, és Kupai József ebben is több újítást vezetett be a vegyészmérnök-hallgatók oktatásában. Aktívan alakítja a zöldkémiai szemléletet, törekszik a költséghatékony eljárások bemutatására, szorgalmazza az Európai Bizottság fenntarthatósági szabályozási kezdeményezéseinek tárgyalását, és a befektetői kockázatelemzés megismertetését a mérnökhallgatókkal.

 

A „Fenntarthatóság és versenyképesség, zöld pénzügyek és zöld gazdaságfejlesztés” kategória különdíjasai 2023-ban:

Fenyvesi Olivér, a BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK) Építőanyagok és Magasépítés Tanszék egyetemi docense

Fenyvesi Olivér 17 éve oktat a BME Építőmérnöki Karán a zöld gazdaság, a környezetvédelem és a körkörös gazdaság területén. A kiváló Oktatók Hallgatói Véleményezése (OHV) eredményeken túl szorosan figyelemmel kíséri tanítványait részben tanszékének tanulmányi felelőseként, részben pedig a nemzetközi alumni kapcsolatokat kézben tartó felelősként.

A közgazdásági gondolkodásra ösztönző kezdeményezéseire példa a hallgatóival elnyert Kék Bolygó Alapítvány díja. Szalma alapú hőszigetelő installációs újítása a BME Látogatóközpontban is megtekinthető.

 

Szeszlér Dávid, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) Számítástudományi és Információelméleti Tanszék egyetemi docense, aki nem tudott részt venni a díjátadó ünnepségen

Szeszlér Dávid évek óta kiemelkedő OHV-eredményeket ér el a Műegyetem képzésében rendkívüli jelentőségű, nagylétszámú matematikai alapozó tárgyak oktatásában. Ezek nemcsak az ismeretek és a képességek fejlesztésében perdöntőek a hallgatók későbbi sikeres tanulmányaihoz, hanem szemléletmódjuk alakításában, gondolkodásmódjuk formálásában is meghatározóak.

Szeszlér Dávid a matematikai modellek alkalmazhatóságát számos példán keresztül illusztrálja a közgazdáság területén, egyebek mellett a zöldgazdaság, a környezetterhelés és egyéb optimalizációs feladatok megoldásának bemutatásával. Kétszer is elnyerte a BME VIK ezüst, háromszor a kar aranyfokozatú Kiváló Oktatói Díjat, továbbá kétszer ítélték oda számára a hallgatói képviselet „Műegyetem Kiváló Oktatója” elismerést – a másodikat éppen 2023-ban kapta meg.

 

A Conlegner Károly Oktatói Díjakat Czigány Tibor rektor, Verseghi-Nagy Miklós kancellár, valamint az MNB képviseletében Balogh Bálint és Fáykiss Péter adták át.

Gratulálunk a díjazottaknak és sok sikert kívánunk további oktatói munkájukhoz!

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság