Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Fontos kérdésekben határozott a BME Szenátusa

2023. 07. 25.

A BME képzéseit és fejlesztési irányait érintő kérdések voltak napirenden a 2022/2023-as tanév utolsó, július 24-i szenátusi ülésén. Döntés született többek között egy új szak indításáról és az Etikai Bizottság új elnökéről.

A Szenátus elfogadta Czigány Tibor rektor előterjesztését és a 2023. augusztus 25-től ötéves időtartamra megválasztotta Veszprémi Károly egyetemi tanárt az egyetem Etikai Bizottságának elnökévé, egyben köszönetét és elismerését fejezte ki Jobbágy Ákos professor emeritusnak az Etikai Bizottság leköszönő elnökének.

A Szenátus elfogadta a stratégiai tervezésről szóló előterjesztést. Ezzel kapcsolatban Verseghi-Nagy Miklós a bme.hu-nak hangsúlyozta, hogy a folytatódik a BME működésének fejlesztése, mert az intézmény abban az esetben lehet a jövőben is versenyképes, és folytathatja fejlődési útját, ha a külső körülmények változására megfelelő alkalmazkodási képességgel reagál, továbbá Magyarország felsőoktatási, kutatási és innovációs stratégiájához, valamint a piaci igényekhez harmonikusan illeszti saját stratégiáját és cselekvési programját, és ehhez megfelelő állami finanszírozásban részesül. Ehhez együttműködés szükséges a hallgatókkal, a gazdaság szereplőivel, a nemzetközi és hazai kutatási és innovációs hálózatok szereplőivel, valamint az ágazat irányítóival, azaz a Kulturális és Innovációs Minisztériummal.

A Szenátus elfogadta Aszódi Attila a Természettudományi Kar dékánja előterjesztését az „Orvos Fizikai mesterképzési szak” létrehozására, egyben felkérte a Dékánt, hogy – a Rektori Kabinet Oktatási Igazgatóságával egyeztetett módon – a létesítési kérelmet nyújtsa be az Oktatási Hivatalnak.

A képzés célja olyan interdiszciplináris elméleti és gyakorlati ismeretekkel, valamint alkalmazási készséggel rendelkező orvosi fizikusok képzése, akik tudományos szakemberként alkalmasak a klinikai feladatok ellátására, akadémiai és ipari kutatásokban való részvételre, a modern technológiákat alkalmazó módszerek, berendezések és mérőeszközök fejlesztésére és magas színvonalú üzemeltetésére, illetve az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások és radioaktív anyagok egészségügyi alkalmazásának ellenőrzésére.

Bihari Péter rektorhelyettes előterjesztésében a Szenátus elfogadta a BME Szenátusának ügyrendjére vonatkozó határozatot, valamint a Verseghi-Nagy Miklós kancellár által beterjesztett a BME Humánpolitikai Szabályzatának módosításáról szóló határozatot.

A Szenátus módosította a Tanulmányi és vizsgaszabályzatáról szóló X./10./2015-2016. számú szenátusi határozatot, valamint elfogadta a BME Doktori és Habilitációs Szabályzatának módosításáról szóló javaslatot.

Szarka András, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékánjának javaslatára a biomérnöki alapszak szakfelelősének Tardy Gábort választották meg. A Gépészmérnöki Kar javaslatára több képzési programnak és tantervnek a módosításáról is határozott a Szenátus.

A karok dékánjainak javaslatára a július 24-i ülésen döntés született arról, hogy a Műegyetem kiket terjeszt fel a Széchenyi-díj, a Magyar Érdemrend tisztikereszt, a Magyar érdemrend lovagkereszt, valamint a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésekre.

Czigány Tibor a Szenátus ülésének végén egyrészt röviden beszámolt a fenntartóval történő egyeztetésekről, valamint immáron hagyományosan a tanév végén beszámolt a rektori vezetés elmúlt tanévi munkájáról, továbbá az előttünk álló feladatokról. Végül megköszönte Szakadát István egyetemi docens, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar delegáltjának munkáját, aki 2021-től volt a BME Szenátusának tagja.                       

A Szenátus ülésének előterjesztései itt érhetők el a BME belső hálózatáról.

 

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság