Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Az Exploratív Építészeti Tanszék részvétele a velencei Építészeti Biennálén

2023. 08. 23.

A Műegyetem Exploratív Építészeti Tanszéke részt vesz a European Cultural Centre által szervezett Time.Space.Existence nemzetközi kiállításon a Palazzo Mora-ban, Velencében.

Három hónap alatt több, mint 150 ezer látogatót vonzott a Time.Space.Existence kiállítás,  az European Cultural Centre rendezésében a velencei Építészeti Biennálé kísérő rendezvénye, mely a Giardini és az Arsenale kurátori koncepcióját kiegészítve előnyben részesíti a kísérleti jellegű, kutatási és egyetemi projekteket.

A kiállítás három helyszínen (Palazzo Mora, Palazzo Bembo és Giardini della Marinaressa) ingyenesen látogatható; a kiállítást már 2023 augusztusáig is mintegy 150 000 érdeklődő szemlélte meg személyesen. Az esemény láthatóságát tovább növeli a kiállítás virtuális elérhetősége.

Az Exploratív Építészeti Tanszék installációja a Palazzo Mora-ban. Kép forrása: Alföldi György

Az Exploratív Építészeti Tanszék olyan kutatási és oktatási projektjeivel kapott meghívást a kiállításon való részvételre, amelyek kapcsolódnak a 2023-as Építészeti Biennálé kurátori koncepciójához, az Afrika fókuszú “Laboratory of the Future” mottóhoz. A Tanszék hosszú évek óta foglalkozik többek között Afrika témájú kutatási és tervezési programokkal, melyeket jelentős terepi tapasztalat és nemzetközi egyetemi együttműködés is támogat. Négy projektet bemutató koncepciónk elnyerte a kurátorok tetszését, így meghívást nyertünk a bemutatkozásra a Palazzo Mora egyik kiállítóterében.

Mintegy 350 hallgató és 50 oktató, illetve meghívott konzulens került kapcsolatba a projektjeinkkel. A tervezési feladatok feldolgozásához hallgatóink a digitális felületen végzett munka mellett nagy hangsúlyt fektetnek a fizikai modellek előállítására, anyagismeretre. Az extrém tervezési helyszínre adott érdekes építészeti válaszok elmélyült anyagszerűségben való gondolkozást inspirálnak, mélyebb szoftveres ismeretek elsajátítását teszik szükségessé, és lehetőséget adnak a hazánktól eltérő építési gyakorlatok megismerésére is.

A kiállításon bemutatott hallgatói anyagok létrehozásában nagy szerepe van az esztétikus digitális feldolgozásnak, a kiállított anyagok egyfajta katalógusként mutatják be, hogy már a graduális képzésben is magas színvonalú szoftveres felkészültséggel rendelkeznek hallgatóink, illetve kiválóan reprezentálják a digitális és hagyományos tervezési eszközök szerepét, kiegyensúlyozott használatát a rendhagyó tervezési programok és ismeretlen helyszínek felfedezésében, analízisében is.

Az Exploratív Építészeti Tanszék installációja a Palazzo Mora-ban. Kép forrása: Alföldi György

Az Exploratív Építészeti Tanszék elődje (Ipari és Mezőgazdasági Épülettervezési Tanszék) 1950-ben jött létre, jóllehet a tanszék által oktatott tantárgyak előzménye egészen 1915-ig visszavezethető. Közel tíz éve tart az a progresszív megújulási folyamat, melynek egyik eredménye a közelmúltban a tanszék név- és arculatváltása. Az új identitás megleléséhez vezető kreatív útkeresés (exploráció) kezdetben – a tanszék küldetését nem feledve – a tervezési programjaink frissességében és inspiráló helyszínek, jövőbe mutató tervezési problémák felkutatásában nyilvánult meg. Az oktatóink praxisán alapuló oktatás és kutatás, a tanulmányutak, terepmunkák sokasága és az ott szerzett tapasztalatok elemzése fontos oktatási eszközzé vált számunkra, mely a hallgatói munkák karakterében, minőségében is átalakulást hozott. A Velencei Biennálé keretében immár az új arculat égisze alatt született hallgatói terveket, továbbá az útkeresés időszakából is bemutatunk egy válogatást, reprezentálva a műszaki felsőoktatásban vezető Műegyetemet, az Építészmérnöki Kart, hazánk legnagyobb és jelenleg legsikeresebb építészképző-helyét, továbbá az Építőművészeti Doktori Iskolát.

A tanszéken született hallgatói munkákat bemutató retro/AKTÍV kiállítás részlete, 2022 szeptember. Fotó: Mátyus László

A négy projekt közül legnagyobb hangsúllyal megjelenő a graduális oktatáshoz kapcsolódik. Ez egy nagyszabású, a tantervünkön túlmutató oktatási kísérlet, egy különös vertikális műterem, ami nagyban épül a kutatási, posztgraduális projektjeinkre is. A 2022/23 őszi tervezési tantárgy keretében minden harmadéves hallgató Afrikába tervezett, amely a legnagyobb bázisa a kiállításnak. Egy másik forrás az egyik 2022-es TDK szekciónk 13 terve. Az elmúlt mintegy 10 évben és jelenleg is számos TDK, Munkahelyek Építészete 2., komplex és diplomaterv foglalkozott és foglalkozik a témába illeszkedő tervezési programmal. Mindezt kiegészítik az új Építőművészeti specializáció identitásÉPÍTÉSZET és az MSc képzés Tervezéselmélet kurzusok 75 résztvevőjének kutatásai Afrikával a fókuszban. Mindösszesen közel 350 hallgató és 50 oktató érintett ebben a projektben.

FutureFarm 2050 – válogatott vertikális farm tervek afrikai helyszíneken, 2022

Az Exploratív Építészeti Tanszék által 2015 óta intenzíven kutatott építészeti életmű (Hassan Fathy egyiptomi építész – 1900-1989) egy speciális szeletét mutatjuk be, jelesül az építész urbanisztikai léptékű projektjeit, a vidéki lakosság lakhatásáról alkotott elveit és kezdeményezéseit. A téma az egyik alappillére egy a tanszéken futó doktori kutatásnak, jelesül Dávid Dóra 4. éves doktorandusz disszertációjának. A The American University in Cairo “Rare Books and Special Collections Library” archívumával kötött együttműködési megállapodásnak és pontos terepi felméréseinknek köszönhetően minden anyag a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy Fathy két legjelentősebb, csak részben megvalósult urbanisztikai léptékű alkotását digitálisan megmodellezzük és virtuális túra keretein belül bemutassuk. Ezt elsőként állítottuk elő, az oktatásban felhasználható tartalmat hoztunk így létre, amely komoly nemzetközi érdeklődésre tart számot. A bemutatott településeken tetten érhető tervezői elvek ma is fontos részét képezhetik a gyors ütemben urbanizálódó ország egyik legégetőbb építészeti-társadalmi problémájáról, a lakhatási válságról folytatott szakmai diskurzusnak. Kortárs értelmezésben ezen települések tanulságai mind Afrikára vetítve, mind globálisan értékes információkkal szolgálnak a kis- és nagyobb léptékű települések, új városok, városnegyedek tervezőinek.

A tömeges lakásépítés egy morfológiai változata Egyiptomban. Forrás: GoogleEarth

Az Exploratív Építészeti Tanszék installációja a Palazzo Mora-ban. Kép forrása: Dr. Alföldi György. Tablók: Mohamed Raslan

László Mester de Parajd – an Architect in Africa | Parajdi Mester László – egy építész Afrikában. A téma egy 2017-es TDK dolgozathoz kapcsolódik, melynek szerzői, Tibai Friderika és Veres Laura egy remek, I. díjas TDK dolgozatot állítottak össze Parajdi Mester László afrikai munkásságáról, aki a doktori iskola vendége is volt több ízben. Az alkotó pályája során 12 évet Niameyben, Nigerben élt és dolgozott, később, évtizedes léptékben pedig az Agence Française de Développement megbízásából több száz iskola és kórház felépítéséért volt felelős Afrika-szerte. Épületei, különösen nigeri középületei különleges modern-vernakuláris esztétikát képviselnek; a 20. század technológiai kihívásainak megfelelő házak a hagyományos építészet bölcsességének felhasználásával illeszkednek környezetükbe. László tanszékünknek adományozta az életművéhez kapcsolódó archív anyagait, fotóit, terveit, azzal a szándékkal, hogy monografikus formában dolgozzuk fel. Az életműből pedig a Biennálé “Laboratory of the Future” mottójára reagálva mutatunk be néhány kiemelkedő epizódot. Ennek vizuális feldolgozása a megépült, vagy tervként maradt épületek 3D modellezésével történik – így is segítve a megértést.

Montázs-Cour d’Appel, Niamey, Niger. Fotó: László Mester de Parajd, montázs: Ferenczi Natália

Kép forrása: Dr. Alföldi György

A kiállítás megtekinthető:

2023 november 26-ig a Palazzo Mora-ban. 
Strada Nova, 3659, 30121 Venezia VE, Olaszország

A kiállítás digitális tartalmainak elérése:

“Student Projects 2017-2023” katalógus
“Student Projects 2017-2023” makettfal
“Hassan Fathy – a Role Model for the Past or the Future?” katalógus
“Mass Housing Customization” katalógus
“László Mester de Parajd – an Architect in Africa” katalógus
A kiállítás weblapja

 

Dávid Dóra, Vasáros Zsolt (Építészmérnöki Kar)

Fotók: Alföldi György