Élményalapú tanulással készülünk a holnap kihívásaira

A világ megfejtéséhez, megértéséhez nélkülözhetetlen természettudományokkal, és az iparban befutott matematikusokkal, fizikusokkal ismerkedhettek meg a Science Camp táborozói.

„A természettudományok szépsége és sokszínűsége mellett azt is megmutattuk a fiataloknak, milyen lehetőségeik vannak akkor, amikor már diplomával a kezükben elhagyják az egyetemet, és önálló karrierbe kezdenek a Műegyetemen megszerzett tudásra, tapasztalatokra és gyakorlati ismeretekre alapozva” – fogalmazott az idei BME TTK Science Camp  céljáról Lángné Lázi Márta, a BME Természettudományi Kar (BME TTK) Matematika Intézet Analízis Tanszékének címzetes egyetemi tanára, a tábor egyik főszervezője.

Gazdag és feszes programmal várták a Műegyetemre a még pályaválasztás előtt álló 10-11. évfolyamos középiskolás diákokat. A július 16. és 21. között megrendezett Science Camp bentlakásos, ingyenes ismeretterjesztő nyári egyetemi tábort a BME TTK hívta életre, az esemény fővédnökei Czigány Tibor rektor, és Verseghi-Nagy Miklós kancellár voltak.

A táborozók a legújabb tudományos eredményekről hírt adó, laborlátogatásokkal egybekötött bemutatókon vettek részt. Megismertették a diákokat például a kvantumelektronikával, a kvantumoptikával, a kvantumos összefonódás fogalmával és a mágneses szerkezetekkel. Hallgattak előadást a kombinatorika és a valószínűségszámítás témaköréből. A kar számos ipari partnere is csatlakozott a tehetséggondozó kezdeményezéshez. A diákok tanulmányi kirándulást tettek a Paksi Atomerőműbe, a Semilab vállalathoz, a Morgan Stanley-hez, ahol LEGO robotot is programozhattak, valamint az Országos Onkológiai Intézetbe, ahol kivétel nélkül a természettudományi ismeretekre alapozott tudás ipari, piaci hasznosulására láthattak példákat. A Bosch és a Nokia előadásában olyan szakembereket ismerhettek meg, akik a Műegyetemen szerezték meg azt a tudást, ami kiváló alapot jelentett ahhoz a munkához, amelyet ma multinacionális világcégek alkalmazottjaiként végeznek. Ezekben az előadásokban olyan kurrens témákat ismerhettek meg, mint a gépi tanulás és az abban rejlő lehetőségek, vagy a teljesítmény-félvezetők gyakorlati alkalmazása. Csonka Bence (doktorandusz, BME VIK Számítástudományi és Információelméleti Tanszék) „A matematika metafizikai vizsgálata” címmel tartott érdekes foglalkozást, látványos kísérletekkel pedig bemutatkozott a fiataloknak a Wigner Jenő Szakkollégium. A tábor programjából a csapatmunka és a közösségi élmények sem maradhattak el: a diákok kipróbálhatták a BME Sportközpont nyújtotta mozgási lehetőségeket, beleshettek a kulisszák mögé a Szkéné Színházban, ahol nagy sikert aratott a fiataloknak tartott drámapedagógiai foglalkozás.

„A természettudományok – a tanulók körében főként a matematika és a fizika a legismertebb – önmagukban is nagyon érdekesek és érdekfeszítőek, ám talán még izgalmasabbak azok a témák, amelyekkel e két tudomány más szakterületekhez (például műszaki tudományok, kémia, informatika, orvostudomány stb.) kapcsolódik. Ezekre is láthattak példát a táborozók, akiknek kézzel fogható példákat igyekeztünk mutatni a természettudományok időnként távolinak tűnő alkalmazásáról is” – mesélt a tábor koncepciójáról Lángné Lázi Márta. A BME TTK oktató-kutatónője fontosnak tartja, hogy a tábor egy hete alatt a szakmai program mellett a diákok közvetlen benyomást szerezzenek a műegyetemi (hallgatói) légkörről, közéletről, a kampusz hangulatáról, és azokról a tanulmányokhoz kapcsolódó szakmai és szabadidős lehetőségekről, amelyet a BME nyújt hallgatóinak.

Lángné Lázi Márta elárulta, hogy idén is többszörös volt a túljelentkezés a táborba: 51 hazai és határontúli településről és 57 különböző oktatási intézményből érkeztek a jelentkezések. Már a konkrét szervezés megkezdése előtt kaptak érdeklődő leveleket szülőktől, pedagógusoktól, és az évközi programok résztvevőitől.

A kiválasztásnál a tábori részvételre pályázó tanulmányi eredményei, motivációs levele és tanári ajánlása számított. A sok ígéretes pályázat nem kis fejtőrést és egyben szomorúságot is okozott a döntéshozóknak: „fájó szívvel utasítottunk vissza a túljelentkezés miatt sok jó tanuló, érdeklődő és lelkes diákot. Ez minden évben nagyon nehéz. Kárpótlásul ősszel szervezzük meg a Science Camp+ rendezvényünket, amelyre szeretettel várunk mindenkit” – bíztatta az érdeklődőket Lángné Lázi Márta.

Hangsúlyozta, hogy a szervezők már az első perctől kezdve nagyon fontosnak és a fiatalok számára hasznos ismereteket adó rendezvényként tekintenek a táborra. „A koronavírus-járvány miatt szükségessé vált bezárások, a jelenléti formában megvalósított tudományos ismeretterjesztő programok ellehetetlenülése, csökkenése miatt napjainkban még értékesebb egy ilyen program. A negyedik ipari forradalom vívmányait használni készülő fiataloknak lehetőséget kell biztosítani arra, hogy személyesen találkozzanak a modern technológia eszközeivel. Minél korábban meg kell ismertetni őket az újdonságokkal, hogy felkészüljenek azokra a kihívásokra, amelyekkel leendő munkájuk során szembesülni fognak.”

A 2023-as Science Camp főszervezői voltak: Andorfi István fizikus MSc-s hallgató, Lángné Lázi Márta és Simon Ferenc, a BME TTK tudományos és nemzetközi dékánhelyettese, a kar Fizikai Intézet Fizika Tanszékének egyetemi tanára. A megvalósításban közel 100 fő kari és a programot támogató egyetemi és külsős kolléga vett részt, a tanulókat 12 BME TTK-s hallgató kísérte a tábor során.

 

 

TZS-KJ

Fotók forrása: BME TTK Science Camp