Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

„Legyenek Önök a következő műegyetemi sikertörténetek létrehozói"

2023. 09. 01.

Ünnepélyes keretek között, az egyetem vezetői, oktatói és hallgatói jelenlétében a K épület aulájában Czigány Tibor rektor megnyitotta a Műegyetem 242. tanévét.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem ünnepélyes tanévnyitóján a Műegyetemre felvételt nyert több, mint ötezer új hallgatót négyszázan képviselték a K épület aulájában, a többiek az előadótermekben közvetítésen keresztül követhették az ünnepséget.

Az ünnepi tanévnyitó elnöksége a Műegyetemi Kórus által előadott „Gaudeamus igitur” dallamára vonult be az aulába.

A Himnusz elhangzása után Czigány Tibor rektor megnyitó beszéde következett, amelyben köszöntötte az új hallgatókat és a műegyetemi tanár egyéniségek szerepére hívta fel a figyelmet. „A tanárok nemcsak tanítanak, hanem nevelnek, példát mutatnak, segítenek, terelgetnek és mindent megtesznek tanítványaik sikeréért, ezért is fontos az ő elismerésük és megbecsülésük. A tanár egyéniségek az egyetemen is tovább formálják a diákok pályáját, segítenek nekik és meglátják a tehetséget. A mai tanévnyitó ünnepségünk díszvendége a Műegyetem legelismertebb és leghíresebb tanára, a világhírű iskolateremtő tudós, Stépán Gábor professzor úr, Széchenyi- és Gábor Dénes- díjas gépészmérnök, a magyar és az európai tudományos akadémia tagja.”

Stépán Gábor akadémikus tudományos és oktatói munkásságának méltatása után Czigány Tibor rektor felelevenítette a műegyetemi kisműholdak több mint egy évtizedes történetét, amelyek közül az elsőt Gschwindt András tervezte hallgatókkal közösen 2011-ben. Ma már Dudás Levente, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar adjunktusa vezeti a csapatot. „Nekik és munkatársaiknak is gratulálunk ma, azért, mert Magyarországon egyedülálló eredményt vittek véghez, és olyan kisműholdat terveztek, amely több magyar egyetem kutatásait is segíti a világűrből.”

A rektor beszédében kitért arra, hogy a Műegyetem a hazai innováció motorja, számos szabadalom és újítás származik innen. Mint mondta, ezért is öröm, hogy az évnyitó másik díszvendége a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes álamtitkára, Bódis László.  „Az innováció hajtóereje az újító gondolatok mellett az együttműködés. Együttműködés a tudományos kutatók és az iparban dolgozó mérnökök, valamint a hallgatók és a kutató tanárok között.” Hozzátette, hogy a BME olyan kutatóegyetem, amely egyben nemzetközi intézmény is, ahol minden 8. diák külföldi állampolgár, a világ közel 100 országából. A nemzetközi beágyazottságunkat segíti az EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance) szövetség is, amely 9 vezető európai műszaki egyetem együttműködése, és amelyet az az igény hívott életre, hogy egységesítsük és megújítsuk az európai mérnökképzést. „Beszédem négy fontos dolgot tartalmazott: tanár egyéniségek, együttműködés, innováció és nemzetköziség. Szolgáljon ez útra valóul Önöknek. Most pedig felkérem Stépán professzor urat, hogy köszöntse új hallgatóinkat és tartsa meg ünnepi beszédét.” Ezekkel a szavakkal zárta beszédét Czigány Tibor rektor. 

Stépán Gábor beszédében felsorolta a Műegyetem sikereit, a nemzetközi rangsorokban elért eredményeit. „Az idén eddig két fontos rangsor jelent meg. Előbb a QS, amiben a BME 741-750 helyen szerepel, több, mint 100 helyet lépve előre, ezen belül az mérnöki tudományokban 224., illetve a gépészmérnöki és az építészmérnöki tudományokban a 151-200. Nemrég jelent meg az ARWU, más néven Shanghai lista, ahol a BME 901-1000., ezen belül a gépészmérnöki és a matematikai tudományokban 201-300. Más szempontokkal és másként rangsorolnak, de ott vagyunk a világ egyetemeinek legjobb 3-4%-ában. Ha lenne a világtörténelemre gyakorolt hatás szerint is rangsorolás, nos,  abban az első 3 között lennénk – láthatják, itt az emléktábla arról az 1956-os nagygyűlésről. Legyenek büszkék, hogy itt tanulnak, de egy dologgal szemben viseltessenek alázattal: a munka, a munka lehetősége. Amikor a szakmai gyakorlaton megbízzák magukat egy feladattal, néha az nem fog tetszeni, úgy érzik majd, ennél többet tudnak, műegyetemi tudásuk alapján többre hivatottak. De nehogy arra hivatkozzanak, hogy a Műegyetemen tanulnak, és azt a feladatot nem akarják, nincs kedvük megcsinálni – csinálják meg, és úgy oldják meg, hogy utána majd azt mondják magukról elismerően: hol is tanul ez a kolléga? Ja persze, a Műegyetemen. Kérem, ezzel az alázattal kezdjenek itt is a munkához, az első előadásokhoz, házi feladatokhoz, mérésekhez, labor gyakorlatokhoz. Ami nehezükre esik, ne hitessék el magukkal, hogy az nem is fontos, minek kell az – bízzanak abban, hogy legjobb tudásunk szerint válogatjuk meg, mit kell tudniuk. Kívánok Önöknek jó munkát, tanulást, sok tudást a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen” - zárta köszöntőjét Stépán Gábor professzor.

Ezt követően Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára osztotta meg gondolatait a résztvevőkkel.

Bódis László elmondta, tapasztalatból tudja, hogy az elsőévesek jól választottak, hiszen ő maga is a Műegyetem Gazdaság-és Társadalomtudományi Karán szerzett diplomát. Nemcsak a BME jó választás, a magyar felsőoktatás egészében is egyre jobban teljesít. „4 évvel ezelőtt 7 magyar egyetem tartozott a világ legjobb egyetemeinek 5%-ba, ma már 11 ilyen intézményünk van.” További fontos eredmény, hogy a legszínvonalasabb folyóiratokban a tudományos publikációk 80%-os növekedésének vagyunk tanúi. A magyar egyetemeken az innovációs tevékenység fontos mutatójában a szabadalmak számában is jelentős, négyszeres növekedést látunk. Ez évben több mint 106 ezren - egyharmaddal többen, mint a tavalyi évben -  kezdik meg tanulmányaikat a magyar felsőoktatásban, mindezt úgy, hogy a korábbi évekhez képest a felvételi medián pontszám is növekedett. A felsőoktatás jó irányban indult el a kormány által meghatározott cél felé, azaz, hogy 2030-ra a világ legjobb száz egyeteme között legalább egy, Európa legjobb száz egyeteme között pedig legalább három magyar intézmény legyen. Önökön és az egyetemen dolgozó oktatókon, kutatókon múlik, hogy ez a tendencia folytatódik-e a jövőben is.” Az innovációért felelős helyettes államtitkár a beszéde végén arra ösztönözte a hallgatókat, hogy már ez egyetemen kapcsolódjanak be vállalatokkal közös kutatásokba, együttműködésekbe. 

Az ünnepi, 242. tanévnyitón jelen voltak:

házigazdaként: Czigány Tibor, a BME rektora, Verseghi-Nagy Miklós kancellár

díszvendégként: 

Stépán Gábor, a BME Széchenyi-, Gábor Dénes- és Bolyai -díjas professzora,

Bódis László, a Kulturális és Innovációs Minisztérium innovációért felelős helyettes államtitkára.

A rendezvény vendége volt:

Kuminetz Géza, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem rektora,

Orosz Anna, a XI. kerület országgyűlési képviselője,

Erhardt Attila, a XI. kerület Újbuda Önkormányzata oktatási területért felelős alpolgármestere,

Horváth Tímea, a Kulturális és Innovációs Minisztérium Felsőoktatási Ágazatirányítási és Finanszírozási Főosztály főosztályvezetője,

Kiss Dávid, az Oktatási Hivatal Elnöki Kabinet főosztályvezetője,

Sziklai Péter, az Eötvös Loránd Tudományegyetem tudományos ügyekért felelős rektorhelyettese,

Pakucs János, a Magyar Innovációs Szövetség tiszteletbeli elnöke, a Pro Progressio Alapítvány elnöke,

Bendzsel Miklós, a BME díszpolgára, a Magyar Mérnökakadémia elnöke,

Wagner Ernő, a Magyar Mérnöki Kamara elnöke,

Jakab Roland, a Műegyetem Támogatói és Baráti Köre elnöke,

Vetési Iván, a BME Konzisztórium tagja,

valamint a Műegyetem korábbi rektorai: Józsa János és Péceli Gábor.

Az egyetem és a karok vezetését képviselte:

Levendovszky János, a BME tudományos és innovációs rektorhelyettese,

Csiszár Emília, a BME nemzetközi rektorhelyettese,

Bihari Péter, a BME oktatási rektorhelyettese,

Pálfalvi András, kancellárhelyettes

Rózsa Szabolcs, az Építőmérnöki Kar dékánja, Orbulov Imre, a Gépészmérnöki Kar dékánja, Alföldi György, az Építészmérnöki Kar dékánja, Kózelné Székely Edit, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékán- helyettese, Charaf Hassan, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja, Varga István, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar dékánja, Aszódi Attila, a Természettudományi Kar dékánja, Koltai Tamás, a Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar dékánja, valamint az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke, Radácsi Kristóf.

Az eseményen megjelent:

Dale A. Martin, az EELISA Európai Egyetemi Szövetség elnöke, a BME díszpolgára,

Zaránd Gergely, a Tudományos Tanács elnöke.

Az ünnepség levezetője Mozsár Eszter, a Rektori Kabinet ügyvivő szakértője volt.

Az eseményt élőben, online is követhették az érdeklődők.

A beszédeket követően Czigány Tibor, Bódis László és Verseghi-Nagy Miklós innovációs eredményükért elismerést nyújtott át a BME tizenhárom fős műholdcsapatát képviselő Gschwindt András címzetes egyetemi docensnek, Dudás Levente adjunktusnak és Herman Tibor tanszéki mérnöknek (Szélessávú Hírközlés és Villamosságtan Tanszék, BME VIK). Az elismerések átadását az elsőéves hallgatók ünnepélyes fogadalomtétele követte, melyet Tóth Márk, a BME Építészmérnöki Kar elsőéves hallgatója mondott el az emelvényen. A fogadalomtétel közben valamennyi kart egy-egy diák képviselt az egyetem jogarát megérintve.

A felsőbb-évesek nevében Radácsi Kristóf, az Egyetemi Hallgatói Képviselet (EHK) elnöke köszöntötte a felvételt nyert fiatalokat: "Legyetek büszkék, hogy az ország legrégebbi és legpatinásabb műszaki egyetemének hallgatói lettetek. Legyetek büszkék, hiszen teljesítettétek az első, de közel sem a legnehezebb kihívást.”  Radácsi Kristóf a szakkollégiumok, a versenycsapatok és az öntevékeny körök által biztosított egyetemi közösségi élet lehetőségeire is felhívta az új egyetemi polgárok figyelmét.  Beszéde végén az Egyetemi Hallgatói Képviselet elnöke tartalmas és sikerekben gazdag egyetemi éveket kívánt az elsőéveseknek.

A tanévnyitó eseményt a Szózat zárta, majd az elnökség a kórus „Vivat Academia” dalára vonult ki. Az elsőéves hallgatók ezt követően csatlakoztak a kari tanévnyitó ünnepségekhez.

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság

Fotók: Geberle B.