Sikeres együttműködés folyatásáról született megállapodás

A Belügyminisztérium és a Műegyetem közötti első, az informatikai és távközlési rendszerek fejlesztését célzó hosszútávú együttműködési megállapodást 1999-ben kötötte a két intézmény.

A Műegyetem tudományos kompetenciáinak felhasználását célzó együttműködési keretmegállapodást írt alá Pintér Sándor belügyminiszter, Czigány Tibor a BME rektora, valamint Verseghi-Nagy Miklós, az intézmény kancellárja október 2-án.  A megállapodás szerint Belügyminisztérium (BM) a saját és irányítása alatt álló szervezetek meglévő informatikai és távközlési rendszereinek továbbfejlesztésében, valamint új informatikai és kommunikációs rendszerei kialakításában és alkalmazásba állításában kíván a BME szerteágazó és tudományosan megalapozott szakmai kompetenciájára támaszkodni.

Pintér Sándor belügyminiszter az eseményen hangsúlyozta: „A tudományos kutatások eredményeinek helyes felismerése és a gyakorlati életben történő felhasználása egy egységet kell, hogy képezzen. Ez az alapja a társadalom gyors, megalapozott fejlődésének.” A miniszter méltatta a Műegyetem és a Belügyminisztérium, a tárca valamennyi irányított szerve hatékony és gyümölcsöző együttműködését, majd leszögezte: „Együttműködésünk hozzájárul Magyarország és lakossága biztonságához, állampolgáraink életminőségének javításához, az államigazgatás hatékonyságának emeléséhez és az olcsóbb közigazgatás megteremtéséhez.”

Czigány Tibor, a Műegyetem rektora az aláírás kapcsán felidézte, hogy a Műegyetem mérnökeinek tudására több katasztrófahelyzetben építhetett a Belügyminisztérium, így például az ajkai vörösiszapkatasztrófa, valamint a 2019-es budapesti hajókatasztrófa esetében is a műegyetemi mérnökök elemezték a történteket és az ebből levonható tanulságokat, valamint a BME mérnökei vettek részt a törökországi földrengést követően a károk felmérésében is. Hozzátette: „a műszaki tudás felelősség is. A felelősségvállalásra is neveljük a hallgatókat a képzés során és erre a szakmai háttérre a jövőben is számíthat a Belügyminisztérium.

Az együttműködés keretében a BM vállalja, hogy felhasználva a Műegyetem komplex információs rendszerek rendszerszervezési, és rendszertechnikai tervezésében, a hálózatfejlesztésben való jártasságát, valamint információ technológiai a távközlés a minőségbiztosítás terén meglévő tudását és tapasztalatait, a BME szakértőit a tervezési és kivitelezési folyamatokba intézményesen bevonja.

Az együttműködési keretmegállapodás szakmai koordinálását a műegyetemi oldalon a BME Közigazgatási Informatika Központ (BME IK) végzi. A megállapodás aláírási ünnepségén részt vett Risztics Péter Károly, a BME IK elnöke, valamint a Belügyminisztérium részéről jelen volt Hajzer Károly informatikai helyettes államtitkár.

A szerződés aláírásával kezdetét vette 2023-2026 évekre vonatkozó tervek kimunkálása és koordinációja.

A Belügyminisztérium és a Műegyetem közötti együttműködés több mint két évtizedes múltra tekint vissza, mert az első hosszútávú együttműködési megállapodást 1999-ben kötötte a két intézmény. Ennek keretében a BME több nagy horderejű fejlesztésben vett részt, ilyen volt többek között az Egységes Segélyhívó Rendszer informatikai rendszertervezése (2000-2001), valamint az E-közigazgatási keretrendszer koncepció kidolgozása (2014-2015). A feladatok ellátásában a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának mintegy 20 kutatója vett folyamatosan részt, akik elmélyült jártasságot szerzetek az egészségügy és a közigazgatás feladatairól, működéséről, a működtető informatikai rendszerekről, valamint mind az ágazat irányítóival, mind a rendszerek fejlesztőivel és üzemeltetőivel harmonikus és eredményes együttműködést alakítottak ki.

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság

Fotó: Belügyminisztérium