Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

A társadalmi változások kezdeményezői az egyetemek

2023. 10. 04.

A Műegyetem „Eredmények és tapasztalatok az egyetemek fenntarthatóvá válásának folyamatában” című konferenciáján 9 egyetem előadói osztották meg jó gyakorlataikat.

Szinte napra pontosan egy évvel a Magyar Egyetemek Fenntarthatósági Platformájának 2022. szeptember 22-i megalakulása után nagyszabású konferenciát rendezett a Műegyetem. A rendezvényen a platform 14 tagegyeteméből 11 képviseltette magát, közülük kilencen tartottak előadást.  A délutáni programban a BME 7 demonstrációban mutatta be a témában folyó tevékenységét. Keglevich György a BME fenntarthatósági munkacsoportjának szakmai vezetője, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Karának egyetemi tanára üdvözölte a megjelenteket, majd átadta a szót Czigány Tibornak a BME rektorának, aki köszöntőjében kihangsúlyozta versengő korban élünk, ami alól nem kivételek az egyetemek sem. Ha a fenntarthatóságért akarunk tenni, a versenynél fontosabb az együttműködés, a jó gyakorlatok megosztása ezáltal egymás segítése a közös cél elérése érdekében. „Az egyetemek egy része, köztük mi is, több ezer, több tízezer hallgatót oktat, régi hatalmas épületekben, amiket nem könnyű energiatakarékosan működtetni, de vannak olyan területek, ahol már eddig is sikereket értünk el, például a büfékből, menzákról kivezettük az egyszerhasználatos műanyag csomagolást, eszközöket, ezzel évi több 10 tonna műanyag hulladékkal kevesebb keletkezik az egyetemen. A közvetlenül elérhető célokon túl a legfontosabb minden egyetem számára az kell legyen, hogy fenntartható gondolkodású fiatalokat neveljünk a magyar gazdaságnak” - zárta köszöntőjét a rektor, aki az együttműködés üde színfoltjaként tekintett a konferenciára.

„A fenntarthatóság életmód és „sikk” legyen, amely megváltoztatja a jövőnket”, ez volt Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes előadásának mottója, ami megfogalmazta a környezetvédelem, a fenntarthatóság elérésének módját. „A fenntarthatóság most kényelmetlenség szinonimája. Nem élhetek, nem fogyaszthatok úgy, ahogy akarok, mert tekintettel kell lennem a jövő nemzedékekre, a limitált erőforrásokra. Bármilyen olyan dolgot, ami a végtelen önzést keretek közé akarja szorítani csak a társadalmi gondolkodás megváltoztatásával érhetünk el. A fenntarthatóságnak értékké, életmóddá, a kultúra részévének kell válnia. Társadalmi szinten a kultúrának van megtartó, illetve kényszerítő ereje, és a középkor óta tudjuk, hogy ilyen horderejű változásokat az egyetemek képesek inicializálni, éppen ezért a közös felelősségünk, közös küldetésünk ennek az elvégzése.”- mondta Levendovszky János. A rektorhelyettes összefoglalót adott a Műegyetem eredményeiről és célkitűzéseiről, a fenntarthatósággal kapcsolatban a BME-n folyó oktató-jutató tevékenységről. Kiemelte, hogy a QS a fenntarthatósági rangsorban a BME a világon a 198-dik, ami az itt folyó munka visszaigazolása és elismerése is egyben. Megemlítette, hogy a Magyar Egyetemek Fenntarthatósági Platformjának az interneten nyomon követhető aktivitása azt mutatja, hogy még hatalmas tartalékok vannak a 14 egyetem együttműködésében. A platform első évében a tagok főleg saját stratégiáik mentén, párhuzamosan folytatták tevékenységüket, holott a platform életre hívásával az együttműködés elmélyítése volt a cél. A jövőben egy közös stratégia vagy akár egy közös weboldal létrahozását javasolta, illetve a jó gyakorlatok intenzívebb megosztását, hiszen a közös képzésekben, kutatásokban nagy szinergiák vannak.

A kilenc egyetem előadásainak voltak közös témái: pl. az egyetemek energiagazdálkodása, a műanyag- és papírhulladékok visszaszorítása. A hallgatóság megismerkedhetett a különböző nemzetközi rangsorokban elért eredményekkel, általános volt a fenntarthatósággal kapcsolatos nemzetközi együttműködésekbe történő bekapcsolódás is. Visszatérő téma volt a vízgazdálkodás, a környezetbarát közlekedés érdekében hozott intézkedések bemutatása, mint ahogy a fenntarthatósággal kapcsolatban az egyetemek oktatási-kutatási témái között is sok hasonlóság volt megfigyelhető.

Az egyetemek képviselőinek előadásait a Corvinus Egyetemem kezdte meg két előadással. Dr. Zsóka Ágnes akadémiai fejlesztésekért felelős rektorhelyettes, az egy éve létrehozott Ethics, Responsibility and Sustainability (ERS) Hub-ról tartott előadást Dr. Ásványi Katalin tanszékvezető egyetemi docenssel közösen. Az előadók elmondták, hogy a Corvinus Egyetem célja, hogy összhangban az egyetem stratégiájával, 2030-ig nemzetközi hatású fenntarthatósági kiválósági központtá váljon. A második előadásban Dr. Ásványi Katalin és Nemes Zsófia tanársegéd a Corvinus Egyetemnek a The Principles for Responsible Management Education (PRME) szemléletmód formáló munkacsoport tevékenységével ismertette meg a hallgatóságot.

Ezt követően a Szegedi Tudományegyetem Fenntarthatósági kurzusfejlesztési tapasztalatairól számolt be Dr. Mátyás Dénes stratégiai menedzsment igazgatóhelyettes, aki kiemelte a miskolci, a soproni és a szegedi egyetemek kooperatív kurzusainak létrejöttét, valamint az SzTE részvételét négy kontinens hét országának együttműködésében.

A Pannon Egyetemről Takácsné Ferenczik Brigitta projektmenedzser, a Fenntarthatósági Kompetencia Központ megbízott igazgatójának „Együtt körforgásban - A Pannon Egyetem fenntarthatósági tevékenységei” című előadásából megtudhattuk, hogy az egyetem célja az, hogy Magyarország meghatározó felsőoktatási intézménye legyen a fenntarthatóság és a  körforgásos gazdaság területén, ennek érdekében többek között létrehoztak egy, a szervezeti egységeken átívelő összintézményi fenntarthatósági munkacsoport. Dobróné Tóth Márta, a Nyíregyházi Egyetem Környezettudományi Intézetének igazgatója „Fenntarthatóság és zöld gondolkodás a Nyíregyházi Egyetemen címmel számolt be az egyetem folyó munkáról. Az egyetem nagy hangsúly fektet a különböző környezetvédelemmel összefüggő világnapok megrendezésére, továbbá minden hallgató az „Ember és környezet” tantárgy keretében környezetvédelmi érzékenyítő előadássorozaton vesz részt. A természetes környezet további „zöldítésre” ad lehetőséget.

A Soproni Egyetemet Dr. Polgár András habilitált egyetemi docens képviselte, ”Eredmények és tapasztalatok az egyetemek fenntarthatóvá válásának folyamatában” című előadásában elhangzott, hogy múltjából adódóan szellemiségében mindig is magáénak tudta a „Zöld Egyetem” koncepciót, valamint azt, hogy a soproni az első magyar alapító tagsággal bíró egyetem a Természetpozitív Egyetemek Szövetségében.

Semmelweis Egyetemről Dr. Papp Magor egyetemi adjunktus tartott előadást „Zöld egyetem- fókuszban a fenntarthatóság” címmel. Az egyetemek saját profiljuk szerint közelítik meg a fenntarthatóságot. Így van ez a Semmelweis Egyetemen is így tesz, ők a fenntarthatóságot a sokszor elhanyagolt egészség szempontjából közelítik meg. A lakosságnak szóló Egészség elvitelre című interaktív könyvük célja az egészségfejlesztés, a jóllét megőrzésének elősegítése. Valamennyi egyetemi polgáruk a hivatalos tanrendbe, munkavédelmi oktatásba építetten környezetvédelmi oktatásban részesül, ezzel segítve a szemléletformálást. Előadásának végén kiemelte a jó gyakorlatok megosztásának fontosságát.

A Miskolci Egyetem képviseletében Dr. Nagy Sándor számolt be az egyetemnek a fenntarthatóvá válás folyamatában elért eredményeiről és tapasztalatiról, a témában indított új szakirányú továbbképzések széles választékáról, valamint kiemelte a térség hulladékgazdálkodási cégeivel való jól működő együttműködést is. Saját kezdeményezésük, hogy Tudományos vetélkedő a Földünkért rendezvényük keretében általános iskolások kalandoztak a Miskolci Egyetemen.

A Pécsi Tudomány Egyetemről Dr. Szabó Zoltán adjunktus előadása „Gondolatok a táplálkozás és a fenntarthatóság kapcsolatáról új nézőponttal gazdagította a konferencia palettáját. Valószínűleg kevesen gondolják végig az előadásban felvetett módon az egészséges étrend és a fenntarthatóság kapcsolatát. Az előadás központi eleme az EAT-Lancet Project volt. Az előadás következtetése az volt, hogy a jelenlegi élelmiszerellátó rendszerglobális veszélyforrás, és az emberiségnek nagy táplálkozási átalakításra van szüksége. 

A konferencia délután workshoppal, a BME kutatóinak demonstrációval folytatódott, melynek moderátora Kovács Klára a Szemléletformálás és kommunikáció munkacsoport társ-elnöke volt. Elsőként Tábi Tamás BME, Gépészmérnöki Kar, Polimertechnika Tanszékének egyetemi docense a műanyag kupakok újrahasznosításával, ezt követően Nagy Balázs a BME Építőmérnöki Karának egyetemi docense a zöld és innovatív építőanyagokkal ismertette meg a hallgatóságot. Majd Sziebert Máté a BME Természettudományi Kar egyetemi docense és a Nukleáris Intézet igazgatóhelyettese beszélt a gyorsreaktorok szerepéről a nukleáris üzemanyag ciklusban. Géczy Attila habitált egyetemi docens „Áramköri hordozók és kötési technológiák: elektronika a fenntarthatóság felé" című előadását a szerző és Hajdú István a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának címzetes docense közösen tartották meg. Buzási Attila egyetemi docens, tanszékvezető „Fenntarthatósági alapkutatások a Gazdaság- és Társadalomtudományi Karon” előadásában kiemelte a GTK-n futó fenntarthatósági OTKA kutatások interdiszciplináris jellegét, illetve a tanszék-és karközi együttműködések fontosságát, melyek alapkövei voltak a támogatott projekteknek. A következő előadó Hegedűs Kristóf BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának doktorandusza, beeco ügyvezetője volt. Edukációs beeco ökoplatformjukkal az a céljuk, hogy egymást motiválva játékos, izgalmas módon megoldást kínáljanak az ökoszorongásra. Pleisz Balázs a BME Villamosmérnöki és Informatikai Karának egyetemi docense a „Szilicium/perovszkit tandem napelemek – átütő forradalom vagy csak fellángolás” címmel a napelemek rejtelmeivel ismertette meg a hallgatókat. Esztergár-Kiss Domokos a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar tudományos főmunkatársa a Munkahelyi mobilitástervezés a fenntartható közlekedésért” címmel tartott előadást.

Keglevich György zárszavában megköszönte az előadók munkáját, kiemelte az átfedéseket, ugyanakkor az egyedi megközelítéseket és törekvéseket is, amelyek az intézmények eltérő profiljából következnek. Az előadók hozzájárulásának köszönhetően a prezentációk megtekinthetőek lesznek a BME honlapján a Fenntarthatósági fülön keresztül. Reményét fejezte ki a folytatás tekintetében.

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság - KJ

Fotók: Geberle B.