Egykor műegyetemisták, ma a BME professzorai

Mind a hat, a köztársasági elnök által kinevezett új egyetemi tanár Alma matere a BME volt. Teltházas székfoglaló előadásaikat az egyetem Dísztermében tartották meg november 6-án.

A Központi épület Dísztermében mintegy 100 érdeklődő várta az ünnepélyes keretek között megrendezett professzori székfoglaló előadásokat.

„A professzori székfoglaló előadások ismét a Magyar Tudomány Ünnepének (MTÜ) nyitóeseménye a Műegyetemen, mert annyira fontos számunkra az új professzoraink bemutatása, hiszen ők a jelen és a jövő. Az MTÜ országos rendezvénysorozat idei jelmondata „Tudomány: válaszok a globális kihívásokra”. Klímaváltozás, informatikai biztonsági kihívások, természeti katasztrófák és még hosszan sorolhatnám. Egyre sokasodnak azok a kihívások, amelyekre nem politikai, hanem technológiai és tudományos válaszokat kell adni, amelyeket itt Műegyetemen mi is keresünk. A szeptember 1-től kinevezett professzoraink többsége ezekkel a témákkal is foglalkozik.” – mondta köszöntőjében Czigány Tibor a BME rektora. A rektor megemlítette, hogy az új professzorok közül többen is szerepelnek a most közzétett műegyetemi publikációs és idézettség toplistán.

Az új egyetemi tanárok négy kar oktatói: Építőmérnöki Kar (ÉMK): Majorosné Lublóy Éva Eszter; Gépészmérnöki Kar (GPK): Bereczky Ákos László, Szekrényes András; Villamosmérnöki és Informatikai Kar (VIK): Németh Géza; Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar (KJK): Csiszár Csaba és Zöldy Máté.  A hat professzor számos új tudományos problémakört vizsgált úttörő módon, nemcsak a Műegyetemen, hanem hazánkban is elsőként. Szakterületeik a tűzkárok mérnöki vizsgálata, a károsanyag kibocsátás elemzése, a kompozit anyagok törésmechanikája, a digitális beszédfeldolgozás, az önvezető járművek, a megújuló energiahordozók, valamint az elektromobilitás. A rektor köszönetét fejezte ki azért, mert munkájuknak köszönhetően olyan új laboratóriumokkal és kutatócsoportokkal bővült a BME, amelyek a felsorolt szűkebb területekből kiindulva képesek válaszokat találni a globális kihívásokra. Oktatói eredményeiket hangsúlyozva elmondta: a most bemutatkozó kollégák közel két tucat doktorandusz vezettek végig a doktori tanulmányokon a sikeres védésig. Közülük többen külföldi hallgatók. Ez a teljesítmény kiemelkedő fontosságú, mert enélkül nem lenne oktatói, kutatói utánpótlás a Műegyetemen.

Majorosné Lublóy Éva Eszter

egyetemi tanár

Építőmérnöki Kar Építőanyagok és Magasépítés Tanszék

Laudációját Rózsa Szabolcs, az Építőmérnöki Kar dékánja ismertette.

 

Kutatási területek:

Építőanyagok tűzállósága, építőanyagok viselkedése magas hőmérséklet hatására beton, acél, tapadószilárdság vizsgálata, vasbetonszerkezetek. Repedéstágasság és tartósság összefüggése. Az építőanyagok roncsolásmentes vizsgálata komputer tomográfiával (CT-vel). Az anyagszerkezet hatása a tartósságra.

Előadásában felhívta a figyelmet a kutatás-oktatás-ipari kapcsolatok-család közötti egyensúly fontosságára. Oktatási kutatási területéről szólva kiemelte annak multidiszciplináris jellegét, hiszen jogi, társadalomtudományi, gazdasági, környezetvédelmi, egészségügyi és műszaki kérdések ötvöződnek az építőanyagok tűzállóságával kapcsolatban. Kutatási területe mind életvédelmi, mind gazdasági szempontból kiemelt jelentőséggel bír mind, mint ahogy annak is nagy jelentősége van, hogy a szerkezeti elemek vizsgálatát ipari partnerekkel közösen végzi.

 

Bereczky Ákos László

egyetemi tanár

Gépészmérnöki Kar Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

Laudációját Orbulov Imre Norbert, a Gépészmérnöki Kar dékánja ismertette.

 

Kutatási területek: belsőégésű motorok, megújuló tüzelőanyagok és azok felhasználása, környezetvédelmi mérések, belsőégésű motorok méréstechnikája, és szabályozása és vezérlése, energetikai mérések és számítógépes méréstechnika.

Székfoglaló előadásának címe: "Kalorikus szemlélet - égési folyamat alapú megközelítés, tapasztalati megismerés” volt. Munkája egyik célja a meglévő hőerőgépek legkisebb átalakításával járó és minél nagyobb mértékben újszerű és megújuló tüzelőanyagok és módszerek hasznosításának megoldása. Nemzetgazdasági és a környezetterhelés csökkentés szempontjából fontos és új kutatási irány a Hidrogén energiahordozó vizsgálata.

 

Szekrényes András

egyetemi tanár

GPK Műszaki Mechanikai Tanszék

Laudációját Orbulov Imre Norbert, a Gépészmérnöki Kar dékánja ismertette.

 

Kutatási területek: anyaghibát tartalmazó rétegelt kompozit lemezek modellezése (analitikusan), a fenti modellezési módszer alkalmazása kétszeresen görbült héjakra, delaminált rudak szabadrezgése és dinamikája, töréstechnikai kísérletek és modellek.

Előadásban betekintést adott kutatási területeinek problematikájába, modellezési módszereibe és azok gyakorlati alkalmazásának lehetőségeibe.

 

Németh Géza

egyetemi tanár

Villamosmérnöki és Informatikai Kar Távközlési és Médiainformatikai Tanszék, 

Laudációját Charaf Hassan, a Villamosmérnöki és Informatikai Kar dékánja ismertette.

 

Kutatási területek:

Beszédtechnológia, beszédinformációs rendszerek, infokommunikációs szolgáltatások automatizálása, fogyatékos és idős emberek támogatása, korszerű felhasználói felületek, ember-gép interfész és interakciók, intelligens mobil eszközök, korszerű távközlési technológiák hazai és nemzetközi projektek keretében

 

Székfoglaló előadását klasszikus mérnök szemlélettel, a mesterséges intelligencia a sokféle és nem mindig egyszerű fogalmi meghatározásával kezdte. Kiemelve, kedvenc, saját meghatározását, mely szerint a mesterséges intelligencia az emberi kognitív funkciók gépi megvalósítása és/vagy kiterjesztése. Kiemelte a kapcsolati kutatási hálózatok fontosságát, melyek aktív tagja az általa vezetett Smart lab is.

 

Csiszár Csaba

egyetemi tanár

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

Laudációját Varga István, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki dékánja ismertette.

 

Kutatási területek: közlekedési informatika személyközlekedési rendszerek elektromobilitás üzemeltetési kérdései autonóm járművek városi közlekedési alkalmazásai

 

Előadásában áttekintette a személyközlekedési rendszerek fejlődését a közlekedési informatika növekvő jelentőségét. Szólt az új modellezési, elemzési, értékelési és rendszertervezési módszerekről, a jövőben a közlekedésben várható igények változásáról, valamint a kutatói utánpótlás nevelés fontosságáról is.

 

Zöldy Máté

egyetemi tanár

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Gépjárműtechnológiai Tanszék

Laudációját Varga István, a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki dékánja ismertette.

 

Kutatási témái: alternatív járműhajtások, alternatív üzemanyagok előállítása és felhasználása, belsőégésű motorok égésfolyamatai.

 

„Tudományos és oktatói kalandozások a fenntartható és kognitív mobilitás világában” című professzori székfoglaló előadásában áttekintette szakmai életútjának fontos állomásait, kiemelve, hogy bár a járműgyártásban és az olajiparban is dolgozott és ért el sikereket doktori fokozatát is a Műegyetemen szerezte, és ide tért vissza oktatóként Szalay Zsolt tanszékvezető hívására. Kutatásai mellett fontosnak tartja a járműmérnöki képzés megújítását is. Szólt az egyik legérdekesebb ipari szereplővel közösen futó projektről a TipoEV multilokális szimuláció alapú járműkutatásról is.

Az új professzorok köszönetet mondtak szüleiknek, családjaiknak, mentoraiknak és egyetemi kollégáiknak egyaránt. Czigány Tibor zárszavában emlékeztette a közönséget arra, hogy az egyetemi tanári kinevezés a Műegyetemen a hazai felsőoktatásban egyedülállóan szigorú feltétel teljesítéséhez, az MTA doktora fokozat megszerzéséhez kötött. Hozzátette, rendkívül sikeres életszakasz és hosszú folyamat lezárása a székfoglaló előadás, ugyanakkor az egyetem számos területen számít az új professzorok sikereinek folytatására, mert az egyetemi tanárok munkája alapvető fontosságú a tehetséggondozás, a hazai és nemzetközi pályázatok elnyerése, a spin-off cégek kezdeményezése, szabadalmak benyújtása miatt is. Mindezek kiegyensúlyozott teljesítéséhez sok sikert kívánt Czigány Tibor rektor.

 

Az esemény moderátora Benkó Rita, a Rektori Kabinet Tudományos és Innovációs Igazgatóságának ügyvivő szakértője volt.

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság-KJ

Fotó: Geberle B.