Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Minden eddiginél több kiválóságát köszöntötte a Műegyetem

2023. 11. 21.

A Magyar Tudomány Ünnepe programsorozat keretében rendezett ünnepségen Czigány Tibor rektor 80, ez évben különböző díjakkal elismert műegyetemi kutatónak adott át díszoklevelet.

Az „Akikre büszkék vagyunk – tudományos kiválóságaink 2023" ünnepségen Czigány Tibor rektor egy-egy díszes oklevél átadásával fejezte ki az egyetem elismerését annak a 80 kutatónak, akik ez évben 40 különböző díjkategóriában elismerésben részesültek. 

Az ünnepség elnökségében helyet foglalt: Czigány Tibor rektor, Levendovszky János tudományos és innovációs rektorhelyettes, valamint Nyulászi László az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács elnöke. A rendezvényen részt vett Verseghi-Nagy Miklós kancellár.

Czigány Tibor megnyitó beszédében elmondta: „A kitűntetett kutatók eredményei nemcsak az adott személy számára jelentenek büszkeséget, de a tanszék, a kar, a Műegyetem hírnevét is hirdetik szerte az országban és szerte a nagyvilágban. Öröm, hogy a kutatói-oktatói életpálya minden szakaszának sikeres képviselőit köszönthetjük. Ez azért fontos, mert jelzi, hogy a BME mind a fiatal, pályakezdő, mind a más eredményes kutatói pálya érettebb szakaszában alkotó kollégáknak perspektívákat biztosít.” Hozzátette: „A mai díjazottak közül mintegy negyvenen fiatalok, szerencsés tehát, hogy az elismerések felét a pálya elején járó kollégák veszik át. Fontos, hogy az ő lendületük folyamatos legyen, és az összegyetemi kezdeményezések, a tanszéki és kari vezetés egyaránt támogassák a legtehetségesebb fiatal kollégákat.”

A köszöntést követően Marosi György Széchenyi-díjas professzor díszoklevelének átadásával megkezdődött az oklevelek átadása.

A díszoklevelek átadását követően a L’Oréál-UNESCO a Nőkért és a Tudományért Magyar Ösztöndíj nyertese, Hirsch Edit, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szerves Kémia és Technológia Tanszék tudományos munkatársa tartott előadást „Biológiai gyógyszerek és modern gyártástechnológiák” címmel. Halmai Péter akadémikus, a Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar Közgazdaságtan Tanszék egyetemi tanára „Növekedési diagnosztika” címmel adott rövid ízelítőt kutatási eredményeiből.

A rendezvény Czigány Tibor rektor zárszavával ért véget.

Az "Akikre büszkék vagyunk" teljes képgalériája itt tekinthető meg.

 

A rendezvényen oklevelet vettek át:

Marosi György, a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar egyetemi tanára, a Széchenyi-díj 2023-as kitüntetettje.

A Prima Primissima Díj, Magyar oktatás és köznevelés kategóriában

Härtlein Károly

Természettudományi Kar, Fizikai Intézet

mesteroktató

Prima Primissima Díjban részesült Magyar építészet kategóriában:

Sugár Péter

Építészmérnöki Kar, Lakóépülettervezési Tanszék

egyetemi tanár

Prima Díjban részesült Magyar tudomány kategóriában:

Halmai Péter akadémikus

Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, KözgazdaságtanTanszék,

egyetemi tanár

„Külföldi elfoglaltsága miatt sajnos nem köszönthetjük körünkben, ám ezúton is szeretettel gratulálunk Dr. Stépán Gábor akadémikusnak, a Gépészmérnöki Kar Műszaki Mechanikai Tanszék egyetemi tanárának, aki a Bolyai-díjat, az Amerikai Gépészmérnök Egyesület Lyapunov-díját, valamint a Szellemi Tulajdon Nemzeti hivatala Jedlik Ányos-díját vehette át.” – jelentette be az esemény moderátora, Mozsár Eszter a Rektori Kabinet ügyvivő szakértője.

Junior Prima Díjban részesült a Magyar tudomány kategóriában:

Mayer Martin János

Gépészmérnöki Kar, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék

adjunktus

 

Az MTA Lendület programjának sikeres BME-s kutatói:

Orbulov Imre Norbert professzor úr, a Gépészmérnöki Kar dékánja, az Anyagtudomány és Technológia Tanszék egyetemi tanára, a „Nagyteljesítményű kompozit fémhabok” című kutatási tervével alakíthat Lendület-kutatócsoportot.

Toldy Andrea, a Gépészmérnöki Kar Polimertechnika Tanszéke egyetemi tanára „Tervezetten fenntartható szerkezeti és funkcionális polimerek” című kutatási tervével alakíthat Lendület-kutatócsoportot.

Toldy Andrea professzor asszony egyben a Gábor Dénes-díj kitüntetettje is.

 

Az ERC Grant az európai kutatástámogatás legrangosabb, rendkívül kompetitív egyéni kiválósági pályázata, amely a kutatói életpályához igazodva Starting, Consolidator és Advanced kategóriában megpályázható. Az ERC Starting Grant nyertes kutatói önálló kutatócsoportot hozhatnak létre vagy építhetnek tovább.

Az ERC Starting Grant pályázat 2023. évi nyertese:

Nagy Péter

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék

tudományos főmunkatárs

 

Az ERC Consolidator Grant pályázat 2023. évi nyertese

Makk Péter

Természettudományi Kar, Fizika Tanszék, Fizikai Intézet 

egyetemi docens

 

Akadémiai Díj

2023-ban a 11 díjazott egyike Szunyogh László, az MTA doktora, a BME TTK Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék tanszékvezető egyetemi tanára.

 

MTA AKADÉMIAI-SZABADALMI NÍVÓDÍJ IDEI NYERTES

Molontay Roland

Természettudományi Kar Matematika Intézet igazgatóhelyettese, a Sztochasztika Tanszék

egyetemi docense, akit a 2023. évben a European Mathematical Society – Young Academy  tagjává választottak, valamint elnyerte a Bárány Róbert Díjat.

 

Akadémiai Ifjúsági Díjban öten részesültek

 

Nők a Tudományban Kiválósági Díj nyertese:

Oláh Julianna

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

egyetemi docens

 

L’Oréál-UNESCO a Nőkért és a Tudományért Magyar Ösztöndíj nyertese:

Hirsch Edit

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

tudományos munkatárs

 

CELSA PROGRAM

2023. évi nyertesek

Antal Péter

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Méréstechnika és Információs Rendszerek Tanszék

egyetemi docens

Huszák Árpád

Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék

egyetemi docens

 

Az "OpenSuperQPlus100" elnevezésű Horizon Europe pályázat nyertese:

Asbóth János

Természettudományi Kar,  Elméleti Fizika Tanszék (Fizikai Intézet)

egyetemi docens

 

Baross Gábor-díj nyertese:

Csiba József

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar

egyetemi docens

 

Közlekedésért Érdemérem kitüntetettje:

Tóth János

Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar, Közlekedéstechnológiai és Közlekedésgazdasági Tanszék

egyetemi docens

 

A Justitia Regnorum Fundamentum díj kitüntetettje:

Bartus Gábor

Gazdaság-és Társadalomtudományi Kar, Környezetgazdaságtan és Fenntartható Fejlődés Tanszék

adjunktus

 

IPMA Global Individual Awards Project Manager of the Year nyertese:

Pém Attila

Építészmérnöki Kar, Építéstechnológia és Építésmenedzsment Tanszék

mérnöktanár

 

Bonis Bona - A nemzet tehetségeiért díj nyertese:

Dr. Lángné Dr. Lázi Márta

Természettudományi Kar, Analízis és Operációkutatás Tanszék

címzetes egyetemi tanár

 

Frontiers of Science Awards, továbbá a Rényi Alfréd Díj kitüntetettje:

Matolcsi Máté

Természettudományi Kar, Analízis és Operációkutatás Tanszék

egyetemi tanár

 

Mestertanár Aranyérem nyertesei:

Dunai László akadémikus

Építőmérnöki Kar, Hidak és Szerkezetek Tanszék

egyetemi tanár

Kupai József

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

egyetemi docens

 

Pro Scientia Aranyéremben kilencen  részesültek.

 

A Műegyetem Tudományos Tanácsának kezdeményezésére az idei évtől kiemelkedő publikációs teljesítménye alapján az Egyetem elismerő oklevélben részesít minden karról egy 45 év alatti kutatót a dékánok javaslata alapján.

 

A BME Tudományos Tanácsának elismerését nyolcan kapták meg.

 

Bruckner Győző-díjban részesült

Nagy Zsombor Kristóf

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Szerves Kémia és Technológia Tanszék

egyetemi docens

 

Pungor Ernő-díjban részesült

Höfler Lajos

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar, Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

egyetemi docens

 

A Golden Cubes Awards kitüntetettjei:

Terbe Rita DLA

Építészmérnöki Kar, Exploratív Építészeti Tanszék

adjunktus

Barta Fruzsina

Építészmérnöki Kar

doktorandusz

 

Az ünnepségen elismerték az MRC 100 fejlesztői csapat tagjainak munkáját is,

Gschwindt András

Dudás Levente

Hödl Emil Viktor

Szüllő Ádám

Herman Tibor

Püspöki Péter

Miklós Barnabás

Pál András

Nagy Dominik Gábor

Géczy Gábor

Bányász László

 

Bolyai János Kutatási Ösztöndíjat idén húszan nyertek el

 

MTA Bolyai Plakettet kapott:

Vrana Péter

Természettudományi Kar, Algebra és Geometria Tanszék (Matematika Intézet)

egyetemi docense.

 

BMe Kutatói Pályázat I. helyezett

Papp Bálint

Gépészmérnöki Kar

doktorandusz hallgató

Török Tímea

Természettudományi Kar

doktorandusz hallgató

 

BMe Kutatói Pályázat II. helyezett

Regős Krisztina

Építészmérnöki Kar  

doktorandusz

Szagri Dóra

Építőmérnöki Kar

doktorandusz hallgató

 

BMe Kutatói Pályázat III. helyezett

Daku Gábor

Gépészmérnöki Kar

doktorandusz hallgató

Holló Csaba Tamás

Természettudományi Kar, 

doktorandusz hallgató

Madarász Lajos

Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar,  

doktorandusz hallgató

Nagy Marcell

Természettudományi Kar

doktorandusz hallgató

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság

Fotók: Kiss Viktor