Ugrás a tartalomra

Hírfolyam

Magyarország legeredményesebb európai uniós pályázója a BME

2023. 11. 24.

Elnyert források felhasználásáról, kutatási mintaprojektekről, elismert kutatói életpályákról és a sikeres pályázati fellépésről szólt a „Horizon Nap a Műegyetemen” rendezvény.

2023. november 22-én a BME központi épületének Dísztermében megrendezett esemény célja részben az volt, hogy bemutassa a Műegyetem eddigi sikeres szerepléseit, azt az eredményes kutatási és fejlesztési tevékenységet, amelyet az Európai Unió már az előző és a jelenlegi pályázati ciklusban is támogatásra érdemesnek, ígéretesnek talált. Szó esett azokról a kutatókat, szakértőket támogató megoldásokról is, amelyet a BME alma materként biztosít az intézményi akadémiai közösség azon tagjainak, akik ígéretes felfedező vagy alkalmazott kutatásokat fontolgatnak.

Az előző és a jelenlegi támogatási időszakban is a BME a legsikeresebb hazai pályázó

A Horizon Europe keretprogram elődjében, a 2014-2020 között működő Horizon 2020 keretprogramban a Műegyetem volt a legsikeresebb magyar pályázó.

A jelenlegi Horizont Európa programban is a BME az élenjáró hazai szereplő. 2023 novemberéig már 28 nyertes projektje van az intézménynek, és a Műegyetem számára megítélt támogatás több mint 11 millió euró. A sikeres eredményekhez nagymértékben hozzájárul az a Magyarországon egyedülálló kompetenciatérkép, amellyel 320 műegyetemi kutató és 110 kutatócsoport eredményei érhetők el a BME kereshető adatbázisában.

Vezető kutatóink szakértő bírálóként is részt vesznek a pályázati folyamatban, ez által olyan gyakorlati tapasztalatokhoz jutnak, amelyek átadásával hozzájárulhatnak további sikeres műegyetemi pályázati anyagok, kutatási tervek összeállításához.

A „Horizon Nap a Műegyetemen” című rendezvényt Levendovszky János, a BME tudományos és innovációs rektorhelyettese nyitotta meg. Kiemelte, hogy a Műegyetem számára létfontosságú, hogy hatékonyan hozzáférjen az európai közösség kutatásokat finanszírozó forrásaihoz, ehhez aktívan részt kell vennie a kiválósági, innovációs és felsőoktatási együttműködésekben. Az előadó kiemelte a Horizon Europe program struktúráját pilléreit és pályázási lehetőségeit. Ismertette az eddigi eredményeket a pályázatok számát és finanszírozását illetően, valamint kitért arra, hogy az egyetem milyen eszközökkel tudja segíteni a pályázatokat. Külön kiemelte a kompetenciatérkép és a kompetenciavásárok szerepét, amelyek segítségével még hatékonyabban egymásra találhatnak a konzorciumi partnerek.

Levendovszky János szerint a Műegyetem számára is mérvadó az Európai Unió 2022-ben megfogalmazott egyetemi stratégiája, amelyben a közösség a felsőoktatási intézményeket világítótornyoknak aposztrofálta négy fő feladattal: az európai kutatói potenciál megerősítése, a jövőbe mutató képességek, diverzitás és inkluzivitás erősítése, a digitális és zöld transzformáció vezetése, valamint a versenyképesség és az EU-s felsőoktatás vonzóvá tétele.

A rendezvényen Lengyel László, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal (NKFIH) tudományos és nemzetközi elnökhelyettese köszöntőbeszédében kiemelte, hogy a felsőoktatási intézmények mindegyikének törekednie kell olyan tudományos programok életre hívására, amelyben aktív szerepet vállalhatnak a fiatal kutatók, PhD-hallgatók, vagyis a legfiatalabb akadémiai generáció. Hangsúlyozta azt is, hogy az intézményeknek meg kell határozniuk saját stratégiájukat, tisztában kell lenniük az elérhető kompetenciáikkal és a belső erőforrásaikkal, hogy ennek tudatában felelősséggel tekintsenek a jövőbe. A pályázatokban való szerepvállalás kapcsán kifejtette, hogy az elnyert konkrét támogatási összeg jelentősége mellett arról sem szabad elfeledkezni, hogy egy konzorciumi részvétel egyben az új know-how-hoz való hozzáférés lehetőségével is kecsegtet.

Műegyetemi sikertörténetek a Horizon Europe keretprogramokban

 

A rendezvényen több műegyetemi sikertörténetet is bemutattak a Horizon Europe keretprogramra sikerrel pályázó kutatók.

Kéri Barbara, a BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK) Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék munkatársa bemutatta a tanszéken létrejött folyami hidraulikai csoportot, amelynek főbb kutatási témái (a hordalék, a műanyag, illetve a hajók keltette hullámok) több nemzetközi projekt alapjául szolgáltak (INTERREG DanubeSediment, Danube4all, ReNEW).

Makk Péter, a BME Természettudományi Kar (BME TTK) Fizikai Intézet Fizika Tanszékének egyetemi docense, az MTA-BME Lendület Korrelált van der Waals Struktúrák Kutatócsoport vezetője a Horizon Europe keretprogram részeként az ERC „Consolidator Grant” kategória egyik idei győzteseként részesült támogatásban: 5 évig közel 2 millió euróval finanszírozza az európai közösség Makk Péter kutatási terveit.

A műegyetemi kutató a szilárdtest- és nanofizika egyik legaktívabban vizsgált és egyben újdonságnak számító területén folytat alapkutatásokat. Elemzései jelentősen hozzájárulhatnak a korrelált elektronrendszerek (például magas hőmérsékletű szupravezetők) viselkedésének megértéséhez, továbbá ezekkel a módszerekkel akár új anyagtípusok is létrehozhatók, illetve a jövőbeli elektronikai eszközök tervezésénél fontos szempontokra világíthatnak rá.

Nagy Péter, a BME Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar (BME VBK) Fizikai Kémia és Anyagtudományi Tanszék tudományos főmunkatársa, a BME Molekuláris Kvantum Szimulációk Kutatócsoport vezetője az ERC „Starting Grant” kategóriájában, azaz a kimagasló eredményeket elérő fiatal kutatók sorában érte el ezt a páratlan eredményt. A pályázat jelentőségét mutatja, hogy szinte valamennyi elképzelhető tudományterületről összesen 2932-en jelentkeztek a felhívásra, közülük 408 kutató nyert támogatást, egyedüli magyarként pedig Nagy Péter, akinek tudományos munkáját 5 évig összesen 1,2 millió euróval támogatja az Európai Kutatási Tanács. Műegyetemi kutató utoljára 2010-ben pályázott sikerrel ebben a kategóriában.

Nagy Péter elméleti és számításos kémiai módszerek, programok fejlesztésében, ill. kémiai alkalmazásában ért el kimagasló eredményeket. Kutatótársaival olyan új kvantumkémiai számítási eljárásokat fejlesztenek, amelyeket kémiai anyagok és folyamatok nagy pontosságú modellezésére, és ezek alapján tudás alapú fejlesztésre is használhatnak. Ezek az eljárások egyedi előnye, hogy egyszerre ún. szisztematikusan pontosíthatók, hibabecsléssel is elláthatók, ám még belátható számítási idővel rendelkező kvantumkémiai modellek.

Pályi András, a BME Természettudományi Kar (BME TTK) Fizikai Intézet Elméleti Fizika Tanszék egyetemi docense, a Kvantuminformatika Nemzeti Laboratórium és a tanszéken működő MTA-BME Kvantumdinamika és Korreláció Kutatócsoport (MTA-BME Quantum Dynamics and Correlations Research Group) kutatója.

Beszámolt róla, hogy tanszéke partnerként társult az IGNITE (Integrated GermaNIum quantum Technology) programba, amely célul tűzte ki egy 64-kvantumbites, félvezető-alapú kvantumszámítógép prototípusának elkészítését.

Emellett a tanszék részt vesz az ONCHIPS (On-chip integration of quantum electronics and photonics) projektben is, amelynek célja, hogy egyedülálló, szilícium-alapú integrált architektúrát biztosítson kvantumtechnológiai alkalmazások számára. Az új szilícium platform integrálja a kvantumelektronika és a fotonika lehetőségeit, amelytől a kvantum-kommunikáció és az elosztott kvantumszámítógépek területén remélnek komoly előrelépést a kutatók.

Előbbi projektben 70.000 euró, míg utóbbi esetében 230.000 euró támogatásban részesül a Műegyetem.

2023. március 1-jén indult az Open Superconducting Quantum Computers (OpenSuperQPlus) elnevezésű projekt, amely 10 európai ország 28 kutatópartnerét egyesíti egy 1000 qubites kvantumszámítógép kifejlesztésében.

Bózsik András, a műegyetemi Felsőoktatási Innovációmenedzsment és Együttműködési Központ (FIEK) Horizon Europe szakértője ismertette, hogy a FIEK-en belül támogatják a BME-s kutatókat a pályázatok megtervezésében, kidolgozásában, rendszeres tájékoztatókat és oktatást biztosítanak a szakembereknek, segítenek a hálózatépítésben és a nemzetközi láthatóság növelésében is. „A Műegyetem a régióban a második, míg országosan a legjelentősebb intézmény a Horizon Europe kutatás-fejlesztési támogatásokban. Szakmai rátermettségét mutatja, hogy azon kevés helyek egyike, amely létrehozta saját kompetenciaközpontját és a hozzákapcsolódó teljesértékű kompetenciatérképet.”

A szakmai nap részeként a sikeres Horizon pályázatokról beszélgetett egymással Lengyel László, az NKFIH tudományos és nemzetközi elnökhelyettese, Toldy Andrea, a BME Gépészmérnöki Kar (BME GPK) Polimertechnika Tanszékének egyetemi tanára, Varga Pál, a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar (BME VIK) Távközlési és Médiainformatikai Tanszék (TMIT) tanszékvezető egyetemi docense, valamint Vigh László Gergely, az Idegen Nyelvű Oktatási Igazgatóság (Rektori Kabinet) igazgatója, a BME Építőmérnöki Kar (BME ÉMK) Hidak és Szerkezetek Tanszék egyetemi docense.

Beszélgetésükben kiemelték az EELISA (European Engineering Learning Innovation and Science Alliance, magyarul Európai Mérnöki Tanulás, Innováció és Tudomány Szövetsége) jelentőségét. A 8 európai ország 10 vezető egyeteméből álló társulás három évvel ezelőtti indulása óta öt újabb európai uniós forrású támogatási projektet nyert el. A pályázatok esetén konzorciumként is működő szövetség az egyetemek közötti oktatási kapcsolatok mellett az országokon, intézményeken átívelő kutatásokat is támogatja.

A kerekasztal-beszélgetés résztvevői szerint egy kutatás több szempont mentén is sikeres lehet. Ehhez nagyon fontos, hogy a kutató kellő önismeret birtokában reálisan lássa lehetőségeit, tisztában legyen tudományos munkája technológiai érettségi szintjével, törekedjen arra, hogy egyediségével kiemelkedjen a „tömegből”, lehetőség szerint találjon potenciált fejlesztése gyakorlati (ipari) alkalmazhatóságára, vagyis határozza meg a felhasználói körét, és építsen ki minél szélesebb kapcsolatrendszert, hogy találmánya informális csatornákon keresztül is eljusson az akadémiai, ipari közeg különböző szintjeire. Toldy Andrea a Horizon pályázatok bírálójaként felhívta a figyelmet arra, hogy pályázóként is fontos áttanulmányozni a bírálati szempontokat, és azok alapján felépíteni egy tudományos kutatási tervet, akár vizuálisan is kiemelve a lényeges pontokat. Minden BME-s oktatót, kutatót arra bíztatott, hogy jelentkezzen bírálónak, mert a pályázatok tanulmányozása szakmai tapaszlatként is hasznos, és későbbi saját kutatási tervek összeállítása során is felhasználhatók az így szerzett ismeretek.

Zárszavában Czigány Tibor, a BME rektora visszaemlékezett, hogy hivatalba lépése utáni egyik első kezdeményezéseként több száz műegyetemi kutatót szólított meg levélben azért, hogy Horizon pályázatok benyújtására ösztönözze őket. Az akkor benyújtott több tucat pályázat eredményeképpen számos már futó, sikeres projekt van a BME-n. Mint mondta, a kitartás elengedhetetlen része az uniós pályázatokért folyó versenynek. Karikó Katalin könyvében írtakra utalva elmondta, hogy a Nobel-díjas biokémikus számos sikertelen pályázat után sem adta fel, és végül siker koronázta életművét. Hozzátette azt is, hogy a pályázatok az elnyert támogatási forrás mellett a nemzetközi kapcsolatrendszer miatt is nélkülözhetetlenek a BME számára. Emiatt a pályázói munka folytatására kérte a résztvevőket Czigány Tibor.

 

 

TZS

Fotók forrása: Geberle B.