Elhunyt Orosz László

Mély fájdalommal tudatjuk, hogy rövid, súlyos betegség után életének 76. évében elhunyt Dr. Orosz László, a BME TTK Fizikai Intézetének legendás oktatója.

 

Dr. Orosz László a fizikaoktatás, a tudományos ismeretterjesztés és az áltudományok elleni küzdelem terén végzett sokoldalú munkájával több ezer fiatalnak mutatott példát, biztosított maradandó élményt. Orosz László a BME Gyerekegyetem programjának oszlopos tagja volt, a program moderátora és ezáltal a Gyerekegyetem védjegyét jelentő Bagoly figurájának megtestesítőjeként vett részt a rendezvényeken.
Orosz László (sz. 1947) egyetemi tanulmányait a BME Villamosmérnöki Karán végezte. Itt szerzett mérnöktanári oklevelet is. Az egyetemi diploma megszerzése után (1971) hívták meg a Fizika Tanszékre. Tudományos témáit polikristályos fémek rugalmas tulajdonságainak mikrofizikai vizsgálatában, szekunder ion emissziós jelenségek elméleti leírásában, illetve egyszerű fémek felületi elektronsűrűségének a tanulmányozásában találta meg. A pásztázó alagútmikroszkóp sűrűségfunkcionál elmélettel történő leírásában elért eredményeit PhD dolgozatban foglalta össze (1990). Orosz László 2012-ben vonult nyugdíjba a BME Fizika Tanszék egyetemi docenseként, azóta címzetes egyetemi docensként segítette a Tanszék oktatási és tudománynépszerűsítő tevékenységét.

Orosz László kezdetektől fogva alapvető hivatásának érezte a fizika tantárgyak (bármilyen szintű) oktatását. Elsősorban (éppen egyetemi személyes élményei alapján) a villamosmérnök hallgatókkal foglalkozott. Részt vett a hajdanvolt „B” oktatási forma kidolgozásában és aktív oktatója volt a Kvantummechanika és a Szilárdtestfizika tantárgyaknak. Meggyőződése volt, hogy modern villamosmérnöki munka nem valósulhat meg a Kvantummechanikai ismeretek nélkül, ezért fontosnak tekintette ennek a magas szintű oktatását. Mérnökhallgatók generációi kerültek ki a „keze alól”. Hivatástudatát és a Fizika iránti elkötelezett szenvedélyét a hallgatóság többször is a VIK „legjobb oktatójának” járó díjjal honorálta. 1990-től oktatóként is és a Fizika Tanszék oktatási felelőseként is aktívan részt vett a BME-n induló fizikusképzésben.

Oktatói tevékenysége messze túlmutatott a tantermi kereteken: személyes felelősségének tartotta a hátrányos helyzetű és/vagy oktatási nehézségekkel küzdő diákok felkarolását és tanulmányi felzárkóztatását.

Szívügyének tartotta a tudományos ismeretterjesztést és az áltudományok elleni küzdelmet. Ennek köszönhetően vállalt meghatározó szerepet 2015-től a BME Gyerekegyetem mozgalom létrehozásában és megvalósításában. A BME Gyerekegyetem előadásainak moderátora és ezáltal a Gyerekegyetem védjegyét jelentő Bagoly figurájának megtestesítője volt a rendezvényeken.

Az elmúlt 5 évben több mint 2700 gyermek vett részt a nyári táborban, akiknek a figyelmét a fizika és a kísérletezés csodáira hívta fel, együttműködésben Hartlein Károly mesteroktatóval.

„Nem tanulás, amit itt csináltok és mégis tanulni fogtok, nem játszótér és mégis szórakozni fogtok. A célunk, hogy megmutassuk, a minket körülvevő, időnként bonyolult működésű tárgyakat – a telefontól a ruhán keresztül az űrrakétáig – mind-mind mérnökök tervezik és alkotják. Az első lépés az ilyen munka felé az érdeklődésetek felkeltése ” –mindezt minden alkalommal töretlen sikerrel, népszerűséggel, fáradhatatlanul magyarázva és autogramot adva a jegyzetfüzetekbe.

 

BME TTK