Beszámoló a Szenátus üléséről

Mesterképzési szakokat érintő változásokról döntött, a doktori képzésről  és a BME TDK konferenciájáról hallgatott meg beszámolót december 18-i ülésén a BME Szenátusa.

A BME Szenátusa december 18-i ülésén több, az oktatást érintő napirendi pontot tárgyalt.

Bihari Péter rektorhelyettes javaslatot tett a Szenátus Ügyrendje módosítására, valamint a Felvételi Szabályzat módosítására, továbbá tájékoztatást adott a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság részére benyújtandó minőségfejlesztési intézkedési tervről.

Alföldi György, az Építészmérnöki Kar dékánja az Építészmérnöki osztatlan mesterképzés, valamint az építész mesterképzési szak kötelezően választható blokkjának módosítására nyújtott be előterjesztést.

A Vegyészmérnöki Mesterképzés tantervére a 2023/24-es tanév második félévétől vonatkozóan a Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar dékánja, Szarka András tett javaslatot. A Gépészmérnöki Kar dékánja, Orbulov Imre a gépészeti modellezés mesterképzési szak szakfelelősének személyére vonatkozó előterjesztéssel élt.

A Szenátus meghallgatta Nyulászi László, az Egyetemi Habilitációs Bizottság és Doktori Tanács (EHBDT) elnökének beszámolóját a 2022. évi doktori képzésről. Levendovszky János rektorhelyettes ismertette értékelését a BME 2023. évi Tudományos Diákköri Konferenciájáról, amelyen 85 szekcióban összesen 653 dolgozat és 748 diák versenyzett.

A napirenden szereplő javaslatokat a Szenátus elfogadta. A Szenátus ülésének napirendje itt olvasható, teljes hangfelvétele itt hallgatható meg. A Szenátus legutóbbi, november 27-i ülését összefoglaló hír itt olvasható.

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság