Gábor Dénes díjátadó: 11 elismerés közül 8-at BME-s öregdiákok és hallgatók kaptak

A 35.Gábor Dénes díjátadón a hat Gábor Dénes -díjjal kitüntetett közül 4-en a BME öregdiákjai voltak, mindkét Tudományos Diákköri Ösztöndíjas a BME hallgatója.

A társadalmi fejlődés csak magas szinten képzett alkotó emberek közreműködésével biztosítható, ezért társadalmi érdek a kutató, fejlesztő, feltaláló, oktató szakemberek kiemelkedő teljesítményének elismerése és sikereik példaként állítása. Ezt célozzák a különböző szakmai elismerések, amelyek sorában fontosak a civil kezdeményezéssel létrejött díjak. Ez évben immár 35. alkalommal kerül átadásra a NOVOFER Alapítvány által 1989-ben létrehozott GÁBOR DÉNES-díj, amely a civil szféra közismert műszaki alkotói elismerése ma Magyarországon és napjainkig 270-en részesültek ezen elismerésben.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem oktatási kiválóságát jelzi, hogy a Gábor Dénes Életmű Díj kitüntetettje, a Gábor Dénes Emlékgyűrű elismerés tulajdonosa, valamint a 6 GáborDénes-díjas közül 4-en a BME öregdiákjai. Kapcsolatuk az Alma materrel ma is élő. A Bosch, a Műegyetem stratégiai partnere, Szászi István pedig a Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban. 

 

2023. december 15-én a parlamentben ünnepélyes keretek között 11 elismerést osztottak ki.

A Kuratórium döntése alapján 2023-ban Gábor Dénes Életmű Díjban részesült:

 

Biacs Péter Ákos, vegyészmérnök, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem professzor emeritusa, aki Budapesti Műszaki Egyetemen 1963-ban szerzett vegyészmérnöki oklevelet.

 

 

A Kuratórium döntése alapján hat hazai alkotó részesült Gábor Dénes-díjban:

 

Bayer Gábor, villamosmérnök, a 77 Elektronika Műszeripari Kft. fejlesztési igazgatója, 1994-ben a Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Karán végzett kitüntetéses oklevéllel.

 

 

Bogsch Erik, biológus, a Richter Gedeon Nyrt. biotechnológiai üzletágának igazgatója.

 

 

Ferdinandy Péter, kutatóorvos professzor, a Semmelweis Egyetem tudományos és innovációs rektorhelyettese.

 

 

Nádudvari György, mérnök-fizikus, a Semilab Félvezető Fizikai Laboratórium Zrt. részlegvezetője, aki 1998-ban mérnök-fizikus diplomát szerzett a Budapesti Műszaki Egyetemen, optika szakirányon.

 

 

Németh András, gépészmérnök, a AQ ANTON Kft. ügyvezető igazgatója.

Tanulmányait a Műegyetem Gépészmérnöki Kar, Géptervező szakán végezte 1996-ban, ahol okleveles gépészmérnök diplomát szerzett.

 

 

 

Szászi István, járműmérnök, Bosch csoport vezetője Magyarországon és az Adria régióban, aki a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem elvégzése után az egyetem tanársegédje, majd adjunktusa lett.

 

 

 

A  Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes Emlékgyűrű elismerésben részesült:

 

 

Darvas Ferenc Executive Chairman ThalesNano Zrt, InnoStudio Zrt.

A Gábor Dénes-díjasok Klubjának sok éves szervezéséért és támogatásáért, az újonnan alakult Gábor Dénes-díjasok Klub Egyesület kezdeményezéséért.

Darvas Ferenc a Budapesti Műszaki Egyetemen szerzett vegyészmérnöki diplomát.

 

 

A NOVOFER Alapítvány célja a műszaki-szellemi alkotások, a mérnöki munka és a technológiai fejlesztés együttesén alapuló innovációban megszületett kiemelkedő teljesítmények elismerése. A Gábor Dénes - díj megalapítójának szándéka a meghatározó személyes alkotó hozzájárulás és eredmény előtti főhajtás mellett a magas szervezettségű innovációs folyamatok, a kreatív erőfeszítésekkel létrehozott új anyagi, gépi és emberi kooperációk és vívmányok iránti társadalmi érdeklődés, figyelem és elismerés serkentése volt. Mai világunk fennmaradása és fejlődése döntően az érzékeny és értéktudatos környezet, a közösségi reflexeink ösztönző hatásától függ. A Díjak Gábor Dénes hasonló szellemiségét mutatták fel, vitték sikerre az elmúlt három évtizedben. Az egyes természettudományokra épülő ágazatok (energetika, IT és távközlés, gépipar, közlekedés, mezőgazdaság/biotechnológia, orvosi technológia/műszergyártás, vegyészet/gyógyszeripar), illetve kapcsolódó képzési kereteik pedig rendre képviselve vannak ebben a mezőnyben.

Gábor Dénes Tudományos Diákköri ösztöndíjban részesült:
 

 

Vajtai Lili hallgató a „Szupravezetés keresése újszerű, alacsony dimenziós anyagokban” tárgyú dolgozatáért.

Témavezetők: Simon Ferenc egyetemi tanár, Márkus Bence Gábor tudományos munkatárs

BME TTK Fizika Tanszék, Kísérleti Fizika szekció

 

 

 

 

 

Czibere Balázs hallgató az „Alacsony számításigényű, moduláris track-to-track szenzorfúzió autonóm járművek környezetérzékelésének támogatására” tárgyú dolgozatáért.

Témavezető: Lindenmaier László PhD hallgató

BME KJK Közlekedés- és Járműirányítási Tanszék, Járműirányítás szekció

 

 

 

 

 

Rektori Kabinet Kommunikációs Igazgatóság